Allmänt om Titan

17 röster
19994 visningar
uppladdat: 2002-12-11
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Statistik:
Kemisk formel: Ti
Atomnummer: 22
Atomvikt: 47, 90
Smältpunkt: 1668 C
Kokpunkt: 3262 C

Allmänt om Titan:
Titan är ett metalliskt grundämne med den kemiska formeln Ti. Den har låg densitet, bara 4,5 kg per kubikmeter. Dess låga densitet och dess stora hållfasthet gör att ämnet är extra användbart till, till exempel, flygplan. Metallen har lägre densitet än 5 kg per kubikmeter och är därför en lättmetall. Titan tillhör undergruppen 4A i periodiska systemet. Färgen är stål liknande.

Historia:
Titanerna var det ursprungliga folket enligt den grekiska mytologin. Mäktiga jättar ifrån vilkas släkte gudarna härstammade. 1791 beskrevs för första gången titan av engelsmannen William Gregor Cornwall som i en svart sand inte bara funnit järn utan också ett tidigare okänt grundämne. Fyra år senare namngavs det av Klaproth till Titanium som är ämnets engelska namn.

Förekomst:
De största fyndigheterna finns i USA, Canada, Australien, Indien, Norge och Sydafrika. Elementet förekommer vanligen i mineral som är resistenta mot vittring till exempel i Ilmenit. En viktig titankälla är också rutil. I Sverige finns endast lågvärdiga fyndigheter. Största kvantiteten är titanomagnetit i Smålands Taberg, högsta titanhalten håller ilmenit och titanomagnetit i Routevare, Kvikkjokk.

Medelvärdet för titan i gnejsgraniter: Ca 0,31%
Finkorniga yttre graniter: 0,17%
Grovporfyriska smålandsgraniter: 0,66%
Röd Växsjögranit: 0,49%
Basiska bergarter: 0,61%

Det aritmetiska medelvärdet i svenska skogsjordar är Ca 0,58%.


Användning:
Titan används ofta i legeringar för att användas till konstruktionsmaterial inom flyg och rymdfartsteknologin. Det används också inom kemisk industri, samt inom livsmedels, pappers och textilindustrin. På grund av sin motståndskraft mot saltvatten används det också bland annat i anläggningar för avsaltning.

En svensk upptäckt är att titan även kan växa ihop med kroppens vävnader. Detta har hjälpt tusentals människor.

Trots ämnets många olika användningsområden var den, 1956 när Sveriges största titanleverantör gjorde sin första leverans, inte många som kände till metallen.

Titan inom tandvården:
Det har blivit populärt att göra ersättningar med titan i munnen, till exempel kronor, pelare, proteser, mm. Att många blivit sjuka i samband med att de fått ersättningsmaterial av titan visar dock att något inte stämmer.

Problemen med titan är att det:
• Är mycket reaktivt, det bildar kemiska föreningar.
• Är mycket likt aluminium när det gäller elektrokemisk reaktionsbelägenhet.
• Utlöser elektriska strömmar i kombination med andra metaller i munnen.

Allt detta för med sig att amalgamet sönderdelas snabbare det vill säga mer kvicksilver, silver och koppar läcker ut. Eller att kvicksilver och andra tungmetaller som bundits i kroppen frigörs ...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Allmänt om Titan

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2002-12-11]   Allmänt om Titan
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=1375 [2020-12-05]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×