Att vara förälder till barn med Downs syndrom: Att pendla mellan glädje och sorg

2171 visningar
uppladdat: 2008-06-19
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
I Sverige föds varje år drygt 100 barn med Downs syndrom. Föräldrarna till dessa barn kan vid beskedet om att deras barn inte är friskt uppleva en omvälvande tid i sina liv eftersom de förväntningar de hade på sitt barn och sitt föräldraskap inte förverkligas. När vårdpersonal träffar dessa familjer behöver de kunskap om hur föräldrarna upplever sin situation. Syftet med denna studie är därför att belysa upplevelsen av att vara förälder till barn med Downs syndrom. Uppsatsen baseras på analys av nio vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats, vilkas resultat har granskats och sammanställts i teman som tillsammans bildar uppsatsens resultat. De fyra teman som framkom var: att uppleva att man genomlever en kris, förändringar i det sociala livet, att uppleva bristande/tillräckliga resurser samt att känna oro. Resultatet visar att föräldrar till barn med Downs syndrom upplever att föräldraskapet innefattar både positiva och negativa aspekter. Att få ett barn med Downs syndrom innebär på många sätt en chock, men med tiden anpassar sig de flesta familjer till den nya situationen. Det framkommer även att föräldraskapet innebär en ständig oro inför barnets framtid och omgivningens reaktioner. Familjens relationer kan både förbättras och försämras av att ha barn med Downs syndrom. Resultatet diskuteras i relation till bakgrunden samt relevant litteratur inom ämnet. Föräldraskapets innebörd och betydelse relaterat till barn med Downs syndrom jämförs med föräldraskap i allmänhet samt diskuteras i relation till krisbearbetning. Diskussionen innehåller även en k...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Att vara förälder till barn med Downs syndrom: Att pendla mellan glädje och sorg

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2008-06-19]   Att vara förälder till barn med Downs syndrom: Att pendla mellan glädje och sorg
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=13688 [2020-07-12]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×