Marknadens ramar

1 röster
9692 visningar
uppladdat: 2000-08-20
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Konkurrens – konkurrenslagen

Konkurrensverket heter den instans som bevakar konkurrensen mellan olika företag på den svenska marknaden. Det är även de som kontrollerar prissättning, och ser till att den är rimlig. Om ett företag trotsat ett förbud så kan verket straffa med en konkurrensskadeavgift, vilket ofta är en kännbar summa; 5000 – 5 miljoner kronor, dock högst 10% av företagets årsomsättning. Konkurrensverket håller även koll på den internationella konkurrensutvecklingen, främst i Europa. Brott mot konkurrenslagen prövas först i Stockholm Tingsrätt och därefter i Marknadsdomstolen (MD) om fallet går vidare.

Marknadsföringslagen

Marknadsföringslagen (MFL) finns till för att skydda konsumenter och konkurrenter. Lagen övervakas av konsumentombudsmannen (KO) som även är chef för konsumentverket. Både konsumentombudsmannen, konkurrenter och organisationer har rätt att föra talan inför Marknadsdomstolen.
I Marknadsföringslagen finns det bl.a. en s.k. förbudskatalog, en lista över helt förbjudna åtgärder. T.ex. så måste ett företag självt kunna bevisa att det budskap de gett ut till allmänheten stämmer. Ett obevisat påstående eller något annat brott mot förbudskatalogen kan medföra en marknadsstörningsavgift på upp till 5 miljoner kronor, dock högst 10% av årsomsättningen. Skadeståndet kan dessutom gå till både staten, konkurrenter och konsumenter.
Marknadsföringslagen kompletteras av andra lagar, t.ex. prisinformationslagen som rör prismärkning och prisinformation i reklam och produktsäkerhetslagen som kan förbjuda försäljning av farliga varor.

Det finns olika regler för olika sorters reklam (direktreklam, utomhusreklam, trafikreklam, osv.). Konsumentombudsmannen har i många fall ingått överenskommelser med olika branschorganisationer om vilka regler som gäller i speciella fall. En annan sak som både Konsumentombudsmannen och Marknadsdomstolen har med att göra är avtalsvillkorslagen (AVL) som bl.a. innefattar kontrakt vid k...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Marknadens ramar

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2000-08-20]   Marknadens ramar
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=136 [2018-12-15]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×