Medborgarskapsideal: analys av den svenska miljörörelsen

2070 visningar
uppladdat: 2008-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Jordens invånare står idag inför flera svåra globala miljöproblem som inom kort måste lösas, växthuseffekten och förtunningen av ozonlagret är två tydliga exempel på detta. Detta medför en stor utmaning mot de liberala demokratierna och de traditionella medborgarskapsidealen när en stor del av miljöpåverkan sker i den privata sfären och föroreningarna inte respekterar nationalstatens gränser. Inom ekologismen har ett nytt medborgarskapsideal utvecklats som står i kontrast till de traditionella medborgarskapsidealen. Den teoretiska utvecklingen av det ekologiska medborgarskapet står bl.a. professor Andrew Dobson för som enligt honom är ett försök att lösa de problem som bl.a. globaliseringen innebär. För att åstadkomma förändringar i individers konsumtionsmönster krävs det politiska styrmedel, men medborgare i samhället bör också uppleva miljön som betydelsefull och ta ett gemensamt ansvar för att skydda den. Utan miljömedvetna medborgare blir politiska förändringar också svårare att genomdriva. Den svenska miljörörelsen domineras av tre stora miljöorganisationer: Svenska Naturskyddsföreningen, Världsnaturfonden WWF och Greenpeace, men det finns även mindre organisationer t.ex. Miljöförbundet Jordens Vänner. Dessa har alla en gemensam faktor: aktivt arbete för en bättre miljö. Med anledning av detta är syftet med uppsatsen att analysera den svenska organiserade miljörörelsen utifrån medborgarskapsideal och undersöka om ett ekologiskt medborgarskap inom någon organisation förespråkas. I det teoretiska kapitlet redogörs för innebörden och skillnaderna mellan det liberala, kommunitära och ekologiska medborgarskapsidealet. Analysen sker utifrån fem klassifikationer: rättigheter och skyldigheter, offentligt och privat, dygder, aktivt eller passivt medborgarskap samt territoriell omfattning. Det empiriska kapitlet analyseras de fyra miljöorganisationerna utifrån samma klassifikationer. Resultatet visar att Svenska ...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Medborgarskapsideal: analys av den svenska miljörörelsen

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2008-01-01]   Medborgarskapsideal: analys av den svenska miljörörelsen
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=13476 [2021-04-18]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×