Vad händer sen…? Patienters upplevelser efter allvarlig multipel skada

1595 visningar
uppladdat: 2007-11-23
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Introduktion: I ett multitrauma skadas en person i flera organsystem samtidigt. Katie Eriksson beskriver människan som en multidimensionell individ, med kropp, själ och ande. Ett multitrauma kan få komplexa och livslånga fysiska samt psykiska konsekvenser. Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva hur patienter som drabbats av ett multitrauma upplever sitt psykiska och existentiella välbefinnande. Samt hur patienterna upplever sjuksköterskans bemötande och hur sjuksköterskan ska bemöta patienternas behov. Metod: Uppsatsen grundades på en litteraturstudie av 14 vetenskapliga artiklar, där strukturerad induktiv analys använts. Resultat: Patienterna kunde i början uppleva rädsla, men trygghet och hopp väcktes när de blev sedda av vårdpersonalen. Vidare uppkom existentiella tankar när patienterna konfronterades med döden. Patienterna upplevde även problem på flera områden i det dagliga livet, bl.a. i socialt liv, fysisk rörlighet och arbetssituation. Posttraumatiskt stressyndrom, depression och ångest kunde utvecklas när livet varit hotat. Patienterna kunde också uppleva förlorad självständighet, då de blev beroende av andra i dagliga aktiviteter. En identitetskris var vanligt förekommande på grund av de kroppsliga och funktionella förändringar som multitraumat orsakat. Vägen till tillfrisknande visade sig vara högst individuell och var beroende av patienternas inre resurser och attityder. Sjuksköterskan hade här en viktig del i att hjälpa patienten att hålla ut, framförallt vid svåra smärtor och undersökningar. Efter utskrivningen blev många patienter lämnade åt sitt öde. De upplevde att sjukvården tog hand om det fysiska tillfrisknandet, men inte det psykiska. Konklusion: Det behöv...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Vad händer sen…? Patienters upplevelser efter allvarlig multipel skada

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2007-11-23]   Vad händer sen…? Patienters upplevelser efter allvarlig multipel skada
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=13416 [2020-04-07]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×