Missbruk en kulturellt betingad sjukdom

1623 visningar
uppladdat: 2008-03-10
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Introduktion Missbrukets komplexitet försvårar bilden av hur drogproblemet kan motverkas. Stigmatisering leder till mer dolda problem och ett motstånd till att söka hjälp. Faktorer som livsvillkor förklarar bättre varför bruket bland ungdomar ökar. Sjuksköterskans möte med missbrukaren kompliceras av sammanhangets betydelse och påverkas av kulturens gemensamma värden och människosyn. Syfte Syftet med studien var att utifrån en missbrukares livsvärld, finna specifika ”redskap” som haft betydelse för att uppnå en drogfri tillvaro och hur sjuksköterskan kan använda sig av denna kunskap i mötet. Metod Eftersom syftet var att undersöka missbrukarens livsvärld användes en hermeneutisk-kvalitativ metod. Sju drogfria missbrukare intervjuades. Materialet skrevs ut ordagrant och analyserades med inspiration från Kvales tre tolkningsnivåer. Tolkningssammanhangen belyses utifrån en specialistsjuksköterskas perspektiv. Resultat Utanförskap, identitetskriser och självmedicinering präglade tonårstiden och hade stor betydelse för utvecklingen av drogmissbruket. I samtliga intervjuer framkom vikten av att finna gemenskap, särskilt betonades mötet med drogfria missbrukare som genom tolvstegsprogrammet hade fått ett andligt uppvaknade. Känslan av samhörighet hade betydelse för identitet och igenkännande. Diskussion Missbrukarens möte med vårdpersonal kan ha avgörande betydelse för hur framtiden gestaltas. Ett positivt bemötande baseras på förståelse och lika värde vilket kan förebygga motstånd och utanförskap. Sjukdomsbegreppet kan ha betydelse för sjuksköterskans förståelse och gör det möjligt att informera på ett sätt så att patienten känner igen sig. Första steget i tolvstegsprogrammet innebär att bryta förnekelsen och kan vara användbart på avgiftningsenheter i syfte att starta en förändringsprocess. Mötets interaktion främjas av specialist sjuksköterskans...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Missbruk en kulturellt betingad sjukdom

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2008-03-10]   Missbruk en kulturellt betingad sjukdom
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=13383 [2020-01-19]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×