det var som att titta på en bilolycka på håll, man visste vad som skulle hända

1187 visningar
uppladdat: 2008-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Syfte: Vårt syfte med uppsatsen var att vi ville ta reda på de bakomliggande faktorerna till varför just lärare blir sjukskrivna på grund av utbrändhet i så stor utsträckning. Vi ville ta reda på vad lärare som själva blivit utbrända trodde var de bakomliggande orsakerna till att just de blev sjukskrivna samt jämföra med vad litteraturen säger om denna problematik. Huvudfråga: Vilka faktorer är det som uppges vara de främsta orsakerna till att lärare blir sjukskrivna på grund av utbrändhet? Metod och material: Djupintervjuer fördelade på kön, år inom läraryrket, typ av tjänst och ålder. Material som vi har använt oss av är; böcker, rapporter och forskning skrivna inom området utbrändhet eller utmattningsdepression. Resultat: Vi kan klart och tydligt se ett samband mellan personlighet och utbrändhet. Tvärtemot vad litteraturen säger verkar det vara framför allt högpresterande och väldigt ambitiösa människor som blir utbrända. Inte heller verkar relationer till elever och föräldrar vara en bakomliggande faktor till utbrändhet. Däremot kan styrmedel ovanifrån och ledningsproblem ha en negativ inverkan. Betydelse för läraryrket: Då vi genom våra intervjuer kan se att en bättre introduktion av nyutexaminerade lärare hade kunnat förminska risken för sjukskrivning på grund av utbrändhet radikalt är undersökningen i allra högsta grad relevant för läraryrket. Med introduktion menar vi stöd och handledning från överordnad och kollegor samt tidigare inhämta...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: det var som att titta på en bilolycka på håll, man visste vad som skulle hända

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2008-01-01]   det var som att titta på en bilolycka på håll, man visste vad som skulle hända
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=13304 [2020-04-08]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×