Svensk etablering i Argentina : Analys av motiv, risker och framgångsfaktorer

1969 visningar
uppladdat: 2007-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Min uppsats intresserar sig för svenska företag i Argentina. Möjligheten till god vinst gör det attraktivt för företag att operera på den latinamerikanska marknaden varför Argentina blir intressant. Svenska företag har sedan sekelskiftet haft stora affärer i Argentina - ett land som relativt nyligen lidit en svår ekonomisk och politisk kris. Fördjupad kunskap om regionen har blivit allt viktigare. Idag ser den ekonomiska situationen bättre ut för Argentina, situationen är positivare än vad prognoserna förutspått och återigen lockas företag att etablera sig i landet.Uppsatsen problematiserar över hur svenska företag resonerar vid etableringsbeslutet, hur de etablerar sig och hur det sedermera har gått för dem i Argentina. Fem företag samt Exportrådet i Buenos Aires har intervjuats. Företagen är Alfa Laval, Elof Hansson, Quilview, Uddeholm och Volvo. Företagen har valts ut med kravet att de skall ha mer än en återförsäljare på plats (eget dotterbolag, joint venture eller egna kommersiella agenter).Jag har studerat passande delar av metodlitteratur, internationell marknadsföring, internationaliseringsteori riskhantering, nationalekonomi samt en del landsspecifik teori. Utifrån teoristudierna har sedan intervjufrågor utformats. Uppsatsen skall redogöra för vilka motiv, distributionsmetoder, risker som uppstår i vid etablering samt och riskhantering och framgångsfaktorer för denna. Grundmotivet är ofta att landet har rika naturtillgångar och en relativt välutbildad befolkning, lönenivån är låg. De flesta svenska företag i Argentina etablerar sig först försiktigt via en agent. En vanlig risk är att det förekommer korruption på alla samhällsnivåer i landet. Genom regelbunden kommunikation lär sig företaget emellertid vad mark...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Svensk etablering i Argentina : Analys av motiv, risker och framgångsfaktorer

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2007-01-01]   Svensk etablering i Argentina : Analys av motiv, risker och framgångsfaktorer
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=13103 [2020-09-23]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×