Gemensam vårdnad

13036 visningar
uppladdat: 2002-11-28
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Jag har åstadkommit ett litet arbete som fördjupar sig lite i vad som händer med ett barn vid tillexempel skilsmässa. Vad som är bäst för ett barn och vad gemensam vårdnad egentligen innebär. Det har länge intresserat mej men aldrig kommit på tal att ta reda på.

Barnets båda föräldrar, vårdnadshavarna, har tillsammans ansvar för sitt barns uppfostran och utveckling. Man utgår alltid ifrån barnets bästa när man förhandlar om var ett barn ska placeras.

Alla barn har rätt till omvårdnad, trygg miljö och en bra uppfostran. Man ska behandla ett barn med aktning för sin person och egenart, agning eller annan kränkande behandling är förbjuden.

Vid bedömning av vad som är bäst för barnet skall det fästas avseende särskilt vid barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna.

Vad gäller barnets personliga angelägenheter har vårdnadshavaren både rätt och skyldighet att bestämma i frågor. Men ju äldre och mognare barnet blir desto större rätt har det att framhäva sina egna synpunkter och önskemål.

Även om barnet inte bor tillsammans med den ena föräldern har barnet rätt till umgänge med den. Man kan säga att båda föräldrarna har ett ansvar för att barnet får träffa den ene respektive den andre föräldern.

Gemensam vårdnad innebär att båda föräldrarna tar ansvar för sitt barn och ger det vad det har rätt till och behöver. Barnet måste inte bo lika mycket hos sina föräldrar . Viktigt är att föräldrarna sätter sig ner tillsammans med barnet och kommer överens i frågor som rör barnet. Föräldrar som ej lever tillsammans enas om vem som ska vårda barnet och på vilket sätt den andre ska träffa sitt barn.

Skulle plötsligt en av föräldrarna dö blir den andre utan motsägelser ensam vårdnadshavare, det vill säga om båda två haft en gemensam vårdnad. Skulle det inte vara så ansöker föräldern vård av barn hos Tingsrätten.

Om föräldrarna inte har inlett äktenskap vid barnets födelse blir mamman ensam vårdnadshavare. Om de sedan gifter sig efter ett bekräftat faderskap får de automatiskt gemensam vårdnad. Men man måste anmäla sig till Socialnämnden. Alla kan utföra detta oavsett medborgarskap. Av någon anledning kanske föräldrarna vill införa gemensam vårdnad vid ett senare tillfälle, då anmäler de detta till lokal skattemyndighet där barnet är folkbokfört. Förutsättningarna för detta är att alla i sammanhanget är svenska medborgare och att vårdnadsfrågan aldrig tidigare prövats. Utländska medborgare får gå till Tingsrätten.
Om mamman motsätter gemensam vårdnad kan pappan gå till Tingsrätten som i alla fall utgår ifrån vad som är bäst för barnet.

Om föräldrarna tar ut skilsmässa fortsätter den gemensamma vårdnaden ändå. Kommer föräldrarna överens om att bara en ska erhålla ensam vårdnad söker de sig till Socialnämnden och får skriva ett godkänt avtal. De allra flesta som skiljer sig eller som aldrig varit gifta väljer att ha gemensam vårdnad.

Det är viktigt för barnet att dess föräldrar kan samarbeta med varandra. Föräldrar ska respektera varandra och ha en god inställning till varandras föräldraroller. Gemensam vårdnad fungerar endast perfekt om båda föräldrar har den vilja och förmåga som krävs.

Vad gäller boenden kan barnet ju äldre det blir om möjligen bestämma själv hos vem de vill tillbringa sin tillvaro. Undersökningar visar att barn mår bäst om de ofta får träffa den förälder som de inte bor hos. För små barn är det jätte viktigt att de får bevara klara minnesbilder av båda föräldrar.

Växelvis boende innebär att barnet bor i stort sett lika mycket hos föräldrarna. Men barnet kan då bara vara skrivet hos en. I detta fall betalas inget underhållsbidrag av föräldrarna. Underhållsstöd sker i form av utfyllnadsbidrag.
Växelvis boende är väldigt positivt eftersom risken för att tappa kontakten med den andra föräldern är mycket liten.
Men det har också sina negativa sidor – påfrestande är de uppbrott från föräldern vid varje flyttning. Och att byta närmaste omgivning kan också vara påfrestande för ett barn.
Växelvis boende kräver förstås goda relationer mellan föräldrar och att man inte väler det enbart för sin egen bekvämlighets skull.

Alla föräldrar har efter sin förmåga skyldighet att bidra till sina barns försörjning. En förälder som inte bor med sitt barn betalar underhållsbidrag.
Resekostnader betalar den förälder som barnet ska umgås med men i vissa fall betalar även den som barnet bor hos.
Barnbidraget betalas ut till den förälder som har barnet fo...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Gemensam vårdnad

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2002-11-28]   Gemensam vårdnad
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=1298 [2021-01-15]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×