Are Swedish consumers willing to pay for sustainability and solidarity?

1020 visningar
uppladdat: 2008-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Syftet med denna uppsats var att mäta betalningsviljan för Rättvise- och Svanenmärkta kläder. Teorin som användes var neoklassisk efterfrågeteori samt hur moral kan påverka individers val mellan miljövänliga och rättvisemärkta varor eller inte. Metoden som användes för att samla in aktuell data var en enkätundersökning som utfördes i ingenjör samt ekonomklasser, på Luleå tekniska universitet, på sammanlagt 100 studenter. I enkätundersökningen undersöktes hur mycket mer studenter var villiga att betala för en vit skjorta som var Rättvisemärkt och/eller Svanen märkt. Den insamlade datan analyserades sedan ekonometrisk binär random effects modell. Resultaten visade att det fanns en betalningsvilja för både Rättvisemärkta och Svanenmärkta kläder, men att betalningsviljan var något högre för Rättvisemärkta än för Svanenmärkta. De individer som svarade att de kände ett personligt ansvar för förhållandena som kläderna är producerade under samt att produ...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Are Swedish consumers willing to pay for sustainability and solidarity?

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2008-01-01]   Are Swedish consumers willing to pay for sustainability and solidarity?
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=12907 [2020-08-09]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×