Folkmordet i Rwanda, en ny form av identitetspolitik?

2 röster
4171 visningar
uppladdat: 2006-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Konflikten i Rwanda behöver ses i ett historiskt perspektiv, genom att studera vad som ligger till grund för missnöjet mellan hutuer och tutsier ökar möjligheten till förståelse som ger kunskap. Ett flertal aktörer däribland militären har sin del i den eskalerande situationen samt utländska aktörer: som bistår med vapenleveranser och finansiering av militära aktiviteter samt soldatstyrkor. FN: s fredsbevarande styrka UNAMIR kommer för att övervaka det undertecknade fredsavtalet, dock bryts avtalet och konfliktsituationen förvärras. Uppsatsens ämne är att studera bakomliggande orsaker till konflikten i Rwanda. Syftet är utifrån Mary Kaldors (2000) forskning, att undersöka varför maktkampen mellan hutuer och tutsier eskalerade efter inbördeskriget 1990 som sedermera utlöste folkmordet 1994 samt undersöka FN: s möjligheter till att skapa fred. Frågeställningar som har varit till hjälp för ökad kunskap och förståelse är: Vilka faktorer kan ligga bakom folkmordet? Varför eskalerade konflikten efter inbördeskriget 1990? Vilken uppgift hade FN: s fredsbevarande styrka i Rwanda och varför kunde de inte skapa fred? Avviker eller stämmer Mary Kaldors teorier? Min metod har varit litteraturstudier för att få en ökad kunskap och förståelse. I den teoretiska delen har Kaldors figur om resursströmmar studeras för att förtydliga hur de interna och externa aktörerna har agerat. Slutsatser som har dragits av studien är att Mary Kaldors forskning om bland annat identitetspolitik är en form av etikettering, där det handlar om att människor som hamnar i samma fack är mer värda än andra. Kolonialmakten bidrog till den eskalerande konflikten mellan hutuer och tutsier som sedermera fick tragiska konsekvenser med folkmordet 1994. Inblandade i konflikten var bland annat ett flertal militära grupperna som agerade efter sin inställning och...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Folkmordet i Rwanda, en ny form av identitetspolitik?

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2006-01-01]   Folkmordet i Rwanda, en ny form av identitetspolitik?
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=12865 [2020-07-09]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×