Feminist eller för Jämställdhet? En diskussion angående högerns avståndstagande till att använda begreppet feminism.

1 röster
2639 visningar
uppladdat: 2005-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Sammanfattning Jag har valt att problematisera varför vissa grupper och aktörer inte vill kalla sig för feminister och istället säger att de är för jämställdhet. Jag påstår därmed att på grund av det avståndstagandet har antifeminismen vuxit fram. Ordet feminist kopplas ofta samman med en vänsterpolitik, därför har jag valt att belysa högerns åsikter angående feminismen och jämställdhetsbegreppet. Jag har alltså utsett att undersöka en offentlig tyckare; Susanna Popova och det politiska fältet med Moderaterna och Kristdemokraterna. Orsaker till deras avståndstagande är feminismens starka koppling till vänsterpolitiken, att den är för generaliserande och fokuserande på endast kvinnan och hennes behov i samhället samt att feminismen endast tycks se till det kollektiva agerandet. Genom att ha belyst högersidans åsikter har jag visat på att jämställdhetsmålet inte behöver se likadant ut, liksom vägen till att uppnå jämställdhet i samhället. Nyckelord Antifeminism, Feminism, Jämställdhet, Backlash, Popova, Moderaterna, Kristdemokraterna Abstrakt I have decided to problemize why people do not call them self feminists and instead say that they are ?for equality?. I am then declaring that it is because of this dissociating that the antifeminism has grown. The word feminism is often accosiated to a ?left-politic?, wich is why I have decided to illustrate the opinions of ?right-politic? about feminism and equality. I have choosed one public thinker, Susanna Popova and two Swedish parties from the public sphere: ?Moderaterna? and ?Kristdemokraterna?. Reasones for their dissociating of feminism is its associating to a ?left politic?, that it is to generalized and focoust on the woman and her problems and needs in the society and that feminism only seems to look at the action of collectivity. By illustrating the debate of the ?right side? about their opinions about feminism an...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Feminist eller för Jämställdhet? En diskussion angående högerns avståndstagande till att använda begreppet feminism.

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2005-01-01]   Feminist eller för Jämställdhet? En diskussion angående högerns avståndstagande till att använda begreppet feminism.
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=12741 [2020-06-04]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×