Dagens vänster-högerskala: partiers inställning till offentliga, privata vinstdrivande och privata icke-vinstdrivande aktörer

1933 visningar
uppladdat: 2005-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Vänster-högerskalan har alltid varit nära knuten till grundideologierna socialism, liberalism och konservatism. Det är också ur dessa som våra egna svenska partier är sprungna. Svensk politik har kännetecknats av konflikter mellan vänster- och högerblocket, bland annat plan- mot marknadsekonomi samt offentligt kontra privat ägande. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet är de av våra riksdagspartier som bäst kan beskrivas med begreppet vänster. Moderaterna och Kristdemokraterna är de av dessa som uttrycket höger bäst passar in på. Idag påpekar vissa politiska teoretiker och statsvetare att denna klassiska vänster-högerskala blivit omodern och inte på ett riktigt sätt kan beskriva vårt alltmer komplexa samhälle. Ändå är de fortfarande de politiska begrepp som används flitigast av gemene man. Synen på offentlig och privat sektors storlek har sedan länge gått isär mellan de politiska blocken, men mycket tyder på att de börjat närma sig varandra till exempel genom att alla partier anammat fler liberala inslag. Civilsamhället som en tredje sektor har tidigare framhållits främst av högern, men har sedan 1980-talet och framåt blivit ett alltmer aktuellt ämne i vidare politiska kretsar. Psykiatrin är ett känsligt område som debatterats livligt efter de senaste årens dramatiska händelser. Detta har också blivit speciellt uppmärksammat på grund av den annorlunda ansvarsfördelningen mellan kommun och landsting efter psykiatrireformen 1995, som innebär att dessa delar på huvudmannaskapet. Syftet med vår uppsats är i huvudsak att ta reda på om inställningen till den offentliga och de privata sektorerna fortfarande präglas av vänster- högerdistinktionen. Psykiatrin i Luleå används som fallstudie för att belysa ytterligare dimensioner av vårt huvudsyfte. Det står klart att vänster-högerfrågor fortfarande är den mest avgörande skiljelinjen mellan de politiska partierna, även om det redan nu kan anas en uppl...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Dagens vänster-högerskala: partiers inställning till offentliga, privata vinstdrivande och privata icke-vinstdrivande aktörer

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2005-01-01]   Dagens vänster-högerskala: partiers inställning till offentliga, privata vinstdrivande och privata icke-vinstdrivande aktörer
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=12740 [2020-09-20]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×