Politisk egoism?: en studie av förbudet mot fildelning av upphovsrättsskyddat material

1653 visningar
uppladdat: 2006-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Upphovsrätten, som den tillämpas idag, tillkom 1960. Den 1 juli 2005 skärptes den dock i enlighet med EU-direktivet 2001/29/EG. Detta fick till följd att den utbredda nedladdningen av upphovsrättsskyddad musik via olika så kallade fildelningsprogram på Internet kom att bli kriminaliserad. Statistik från SCB visar att mer än en miljon svenskar, varav den största andelen återfinns i åldersintervallet 16-34 år, ägnar sig åt att ladda ner musik via Internet. Vid omröstningen i riksdagen den 25 maj 2005 så stöddes genomdrivandet av direktivet av samtliga riksdagspartier förutom miljöpartiet och centerpartiet. En jämförelse mellan de olika partierna och deras relation till de tre så kallade grundideologierna socialism, liberalism och konservatism visar att det finns en tydlig koppling mellan detta och hur de fattade sitt beslut vid omröstningen, och hur de resonerade i sina motioner som föregick omröstningen. Folkpartiet och moderaterna har en tydlig koppling till liberalismen respektive liberalismen och konservatismen, och de tog tydligt ställning för ett genomdrivande av EU- direktivet. Vänsterpartiet har en tydlig koppling till socialismen, och även om deras motion inte gav någon direkt vägledning om hur de avsåg att rösta så stödde partiet ändå genomförandet. Kristdemokraterna har ingen uttalad anknytning till någon av grundideologierna, men trots en viss oenighet så kom de ändå att rösta för genomförandet. Miljöpartiet och centerpartiet har ingen koppling alls till någon av grundideologierna och de valde att rösta emot direktivets genomdrivande. Det går även att finna ett tydligt samband mellan resultatet i riksdagsvalet 2002 och hur partierna valde att agera i denna fråga. De tre partierna med det starkaste väljarstödet, socialdemokraterna, moderaterna och folkpartiet, var tydliga i sitt ställningstagande. Den teori som presenteras i detta arbete går ut på att centern och miljöpartiet valde att fatta ett beslut som enligt min analys bör betecknas som moraliskt fel, men som skulle kunna bidra till att vinna röster från en röststark väljargrupp (med många förstagångsväljare) som ägnar sig åt fildelning och förmodligen inte vill se att detta kriminaliseras. Detta förfarande bör enligt min mening klassificeras som politisk egoism. Den politiska egoismen handlar om att ett parti fattar ett beslut som är moraliskt fel, eller som kanske står i strid med dess egen egentliga uppfattning, men som kan ge kortsiktiga vinster i form av exempelvis ökat väljarstöd inför ...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Politisk egoism?: en studie av förbudet mot fildelning av upphovsrättsskyddat material

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2006-01-01]   Politisk egoism?: en studie av förbudet mot fildelning av upphovsrättsskyddat material
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=12736 [2019-10-22]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×