Kärleken - ett tema som berör

2 röster
16419 visningar
uppladdat: 2000-08-12
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

Kärleken – ett tema som berör

Kärlek är ett tema som sedan urminnestider berört människan. Den har startat konflikter och fått människor att begå självmord, men framför allt har kärleken bringat väldigt mycket lycka till många människor. I de båda böckerna Pappa Goriot av Honoré de Balzac och Guy de Maupassants novell Fettpärlan ska jag nu utforska och analysera kärleken, dess orsak och dess mål.

I Pappa Goriot får läsaren uppleva en fängslande berättelse som utspelar sig i 1800-talets Pa-ris. Huvudpersonerna i boken bor tillsammans på ett litet pensionat beläget i ett av Paris mindre lyxiga delar.
Pappa Goriot är en gammal pensionerad makaronihandlare vars fru dog alldeles efter att hans två döttrar fötts. Goriot hade formligen avgudat sin fru som betytt allt för honom. När sedan hans hustru gått bort riktade han istället all sin kärlek och omsorg mot sina små döttrar. Denna kärlek var av den typen som blir ett beroende. Goriot kände sig tvungen att göra allt för sina döttrar vilket även innebar att han unnade dem allt. Han hade vid det laget tjänat ihop en nätt förmögenhet vilken han slösade bort på sina två döttrar. Allt de pekade på fick de och vid femton års ålder åkte de redan runt i egna vagnar av en finare modell. Själv levde Goriot ett mediokert liv och hans enda nöjen var affärerna och döttrarnas kärlek. Eftersom han endast unnade sina döttrar det bästa så gifte han in dem i en högre samhällsklass och gav dem dess-utom halva sin förmögenhet var. Åt sig själv behöll han bara en nätt ränta på 30.000 livres per år vilket räckte gott och väl för att leva gott resten av livet. Han tänkte sig också att han skulle kunna leva delvis på döttrarnas bekostnad som nu blivit så rika och välmående.
Döttrarnas kärlek är av annan typ än den kärlek som deras far hyste för dem. Deras kärlek var av den så vanliga, och för tiden så aktuella, begärets sort. Många människor hemfaller åt den typens kärlek om deras natur är självisk och girig. Så länge döttrarna var beroende av fadern och hade ett arv att vänta överöste de fadern med alla de små kärleksbevis som han så mycket behövde och levde för. Detta var dock endast en fasad som de visade upp mot fadern, när de sedan gift sig och fått sin förmögenhet förändrades deras attityd snart. De trodde till en början att fadern fortfarande besatt en betydande förmögenhet vilken de kunde lägga beslag på, och deras begär efter mer tvingar dem till att forsätta hålla fasaden uppe en kort tid. Dess-utom var de tvungna att hålla på det som passade sig. När det uppdagas att förmögenheten var slut stötte de bort fadern eftersom deras kärleks mål var uppnått.
Trots detta svek så fortsatte Goriot att avguda sina döttrar. Hans kärlek för dem gjorde det omöjligt för honom att kunna eller vilja förstå deras falskhet.
Läsaren kan här tydligt se hur en människa kan påverkas och formligen förblindas av den tillgivenhet de känner för en viss person. Det är den här typens kärlek som, om utnyttjad, kan leda en individ i djupaste fördärv.

På pensionatet bor även en ung student vid namnet Eugène de Rastignac. Han kommer från en fattig familj i Sydfrankrike och hans familj skickar honom varje år 1200 livre för att han ska kunna studera juridik. Rastignac har större mål än att bli en enkel domare eller advokat och han intalar sig att det är på grund av kärleken till sin familj som han måste komma upp sig för at ge dem ett mer drägligt liv.
Denna kärlek märker man tidigt att det är en sann kärlek från båda sidorna. Det är en sådan kärlek som är så vanlig mellan nära familjemedlemmar och som oftast är den mest sanna.
Rastignac begagnar sig av några kontakter för att komma in i den högre societetens kretsar där han hoppas kunna hitta den snabba vägen till den lycka som han eftersträvar. Han får där rådet att enda sättet att komma upp sig snabbt är att få en burgen kvinna att bli kär i en, så att man genom henne kan komma åt makens förmögenhet. Rastignac nappar på detta förslag och sätter igång med sitt fälttåg genom Paris överklass för att skaffa sig rikedom. Hans första offer blir fru de Restaud, fru till en rik greve, som han blivit introducerad till genom sin kusin. Här märker Rastignac att Paris kärleksliv är mycket mer komplicerat än vad han tidigare trott. Det finns nämligen tusentals andra, oftast mer välborna, herrar som även de vill bli älskare åt nå-gon rik parisiska. Rastignac upptäcker vid detta första försök att fru de Restaud inte är någon mindre än Pappa Goriots ena dotter. Efter detta första försök att genom kärlek nå sitt mål vill Rastignac ta revansch på sig själv men även gärna ta en liten hämnd på fru de Restaud för att hon så bryskt avvisat honom. Därför blir hans nästa ”mål” Delphine de Nucingen, Pappa Go-riots andra dotter. Rastignac lyckas med sitt mål med att förföra Delphine, men till sin förfä-ran upptäcker han att Delphine inte alls har tillgång till sin makes förmögenhet.
Som en hårdnackad ung herre som söker lyckan tycker vi nu kanske att Rastignac skulle ge upp Delphine, men Rastignac hade utvecklat sanna känslor för Goriots dotter. Rastignac är på så vis en av de enda personerna i boken som visar äkta känslor. På grund av Rastignacs kärlek till Delphine utvecklas det en vänskap mellan Goriot och Rastignac. Rastignac blir tvungen att hålla Pappa Goriot underrättad om vad hans lilla tös har för sig. Bara att få höra hur hon måd-de och få veta att hon var lycklig var nog för att Goriots liv skulle få mening. Goriot verkar redan vid det här laget i det undermedvetna förstått döttrarnas falskhet, men den kärlek han kände för dem hindrar honom från att helt och fullt inse det.
När kärleken har gått så långt att den fullständigt ockuperar en människas hjärna och gör den oförmögen att se sanningarna runt om kring sig så kan man börja diskutera om kärleken fortfarande är något positivt, eller om den har blivit ett beroende som endast kan botas genom att se sanningen i vitögat. Rastignac såg allt för väl hur allt stod till mellan Goriot och hans döttrar. Han blev en länk mellan fadern och Delphine som band dem samman och han kunde till sin glädje se att de båda började träffas igen, men allt för snart uppdagades Delphines san-na mål med denna nyfunna kärlek för fadern då hon endast träffar honom för att göra sig till för Rastignac.

Vautrin är en annan av de gestalter som har sitt hemvist på pensionatet. Vautrins sanna pas-sion är pengar. Det är Vautrin som står för det tankesätt som så väl överensstämmer med ti-dens sätt att se på kärleken, att den är en valuta.
En av dess valörer anser han att den unga Victorine Taillefer står för. Hon har blivit bort-stött av sin rika fader när hennes mor dog och hennes gemene broder har fått hela arvet överskrivit på sig. Vautrin gör Rastignac förslaget att om han förför den unga och sköna Vic-torine så skall han, Vautrin, se till att denna broder råkar ut för en olycka så att hon sedan kan ärva hela förmögenheten. Självklart har Vautrin även en liten belöning för egen del i åtanken. Rastignac är i det här laget i den situationen att han insett att Delphine inte kommer att in-bringa några pengar. Han faller in på Vautrins förslag och nästlar sig in hos Victorine. Victo-rine som knappt sett andra män än de på pensionatet, och är i den åldern då man börjar intres-sera sig för det motsatta könet, faller på en gång för Rastignacs förförelseknep och Vautrin sätter planen i rörelse. Rastignac drar sig dock ur på grund av sin kärlek till Delphine.

Som tidigare nämnt kommer alltid döttrarna tillbaka till fadern när de stöter på ekonomiska problem eller motgångar. Varje gång detta händer avstår Pappa Goriot från något som är hans för att ta döttrarna ut ur knipan. Det kommer sig så att båda döttrarna hamnar i trångmål och med sitt jämrande och bönfallande kommer de till Goriot. Goriot som redan tidigare gjort sig av med allt han äger för att rädda döttrarna ur liknande situationer har inget kvar att ge dem. Detta krossar hans hjärta och han får en hjärnblödning som leder till hans död. När han ligger för döden ber han om att en sista gång få träffa sina döttrar. Döttrarna nekar fadern denna sista ynnest.
Pengar ger allt, till och med döttrar, suckar Goriot, när han ensam och fattig ligger för dö-den. Han ser då klart att hans kärlek var en last, hans enda nöje. Han inser att det är han själv som skämt bort dem så att de aldrig har behövt neka sig något.

I boken Fettpärlan av Guy de Maupassant möter vi en annan typ av kärlek. I Pappa Goriot har författaren vävt in prostitutionen i finare ordalag, medan Maupassant mer öppet tagit upp pro-stitutionen i novellen Fettpärlan.
Fettpärlan var en av den franska staden Rouens mer välkända och omtyckta prostituerade. Med sina svulstiga kurvor och sina små händer och fötter fick hon alla män på fall. Tillsam-mans med ett brokigt gäng resenärer flydde hon från de tyska trupperna som har marscherat in i staden. Alla i vagnen visste om Fettpärlans yrke och höll sig därför som lite förmer.
Trots sitt yrke har Fettpärlan stora moraliska tankar och håller även hårt på sin heder. Hon älskar sitt land över allt och ser de tyska trupperna som avskum från helvetet. När de på vägen blir stoppade av en tysk soldat som ställer vissa krav, som endast hon kan uppfylla, ställs den-na moral och heder på prov. Fettpärlans kärlek för Frankrike och hennes hat mot de preussis-ka trupperna är så stor att hon så länge de är fångna under detta tak inte ens vill utöva sitt yrke.
Samtidigt som Fettpärlan inte kan tänka sig att gå tysken till mötes och på så sätt frigöra dem från detta fångenskap, så börjar resten av resenärerna bli mer och mer fientliga mot hen-ne. De kunde inte förstå varför denna kvinna som annars så frikostigt sålde sin kärlek nu blankt vägrade. De ansåg att en prostituerad inte kunde vara så kinkig med vilka kunder hon valde, speciellt när det gällde en så god sak som att ta dem ur en sådan knepig situation. De andra resenärerna uppmuntrade Fettpärlan och försökte få henna att avstå från sin heder, om så endast för en kväll. De inpräntade i henne att de skulle tycka lika mycket om henne även om hon begick denna handling. När kusken en morgon spänner för vagnen förstår de att Fett-pärlan trotsat allt vad hon tror på och allt hon känner för att de äntligen ska kunna ge sig av från platsen. Även fast de...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Kärleken - ett tema som berör

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2000-08-12]   Kärleken - ett tema som berör
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=127 [2020-10-26]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×