Svenska - sammanfattning grammatik

2 röster
13090 visningar
uppladdat: 2000-08-12
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

Svenska – sammanfattning grammatik

Räkneord
 Grundtal: ett, två, tre
 Ordningstal: första, andra, tredje

Prepositioner
I regel framför ord (t.ex. substantiv) för att binda samman med annat ord.
Exempel: Vägen till byn.
Exempel på ord: på, med, till, bakom, mot, utanför, nedanför.

En del fraser kan också vara prepositioner; i likhet med, med anledning av, till följd av m.m.
Ofta ligger betoningen på ordet efter prepositionen.

Adverb
Adverb kan vara ord av väldigt olikartade slag.

 Rumsadverb: svarar på frågorna; var? vart? varifrån?
Alla svar som kan ges är rumsadverb.

 Tidsadverb: svarar på frågan; när?
Alla svar som kan ges är tidsadverb.

 Sättsadverb: svarar på frågan; hur?
Alla svar som kan ges är sättsadverb.

Det finns adverb bildade av adjektiv, fast då med tilläggsändelsen –t.
((Exempel: stark-t, snabb-t, klok-t.))

Satsadverb
Bestämning av en hel sats och vanligast är inte. Finns även i en grupp som kallas talarattitydsadverb – uttrycker talarens attityd.
Exempel: väl, ju, nog, va, typ, liksom.

Pronominella adverb
Anger tid, plats eller sätt.


Konjunktioner
Bindeord mellan ord och grupper av ord.
Exempel: och, men.

Samordnande konjunk.
Binder samman två substantiv, eller två verb (ord av samma slag).
Exempel: pojken och flickan, cykla eller gå.

Underordnande
Binder en huvudsats med en bisats.
Exempel: väderkartan visade att det skulle bli regn, hunden skällde högt, men det var lönlöst.

Interjektioner
Kan ensamma ...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Svenska - sammanfattning grammatik

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2015-10-19

    Kurt och lätt att hitta på svaret.

Källhänvisning

Inactive member [2000-08-12]   Svenska - sammanfattning grammatik
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=123 [2019-05-25]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×