Kost och motion - en studie av kost- och motionsvanor hos elever i årskurs fyra på en skola i södra Sverige

2030 visningar
uppladdat: 2008-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
SAMMANFATTNING Johansson, David. (2008). Kost och motion - en studie av kost- och motionsvanor hos elever i årskurs fyra på en skola i södra Sverige (Diet and exercise – a study of diet and exercise among pupils in grade four at a school in the south of Sweden). Skolutveckling och ledarskap, Lärarutbildningen, Malmö högskola. Syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera hur kost- och motionsvanor hos elever i årskurs fyra på en skola i södra Sverige ser ut. Den frågeställning som ligger till grund för uppsatsen är: Hur ser den fysiska hälsan, med avseende på kost och motion, ut hos eleverna i årskurs fyra på skolan. Utifrån resultat och litteratur diskuteras även vad skolan kan göra för att bibehålla eller förbättra, dessa elevers fysiska hälsa. Fallstudien har genomförts med kvantitativ metod i form av enkätundersökning där 53 elever deltagit. Resultaten har bearbetats statistiskt med hjälp av SPSS och har analyserats utifrån rådande teorier om kost och motion hos barn. Studier visar att många barn idag är för stillasittande och inte äter i enlighet med rekommendationer. De elever som deltagit i undersökningen har relativt goda matvanor. De äter frukost nästan varje dag och äter nästan alltid skollunch och frukt och grönsaker. Resultatet är mindre positivt med avseende på motion. Många av eleverna är aktiva men det finns ett flertal som inte rör sig tillräckligt på fritiden. De elever som är stillasittande på fritiden är också de elever som inte vill ha mer idrott i skolan. Det skolan kan göra för att bibehålla och förbättra kost- och motionsvanorna är att uppmuntra lågaktiva elever att röra sig mer, införa fler friluftsaktiviteter och framför allt at...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Kost och motion - en studie av kost- och motionsvanor hos elever i årskurs fyra på en skola i södra Sverige

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2008-01-01]   Kost och motion - en studie av kost- och motionsvanor hos elever i årskurs fyra på en skola i södra Sverige
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=12297 [2020-09-30]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×