- Läraren uppmuntrade mig under lektionen. En kvantitativ studie om lärarbemötande och motivation

2246 visningar
uppladdat: 2008-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Sammanfattning: Syftet med vårt arbete är att undersöka om lärarbemötande kan påverka elevers motivation för skolarbete. Vår problemformulering är denna: Påverkar upplevelsen av lärarens bemötande elevers inre motivation för studier i ett kortsiktigt perspektiv? Kan en studie visa att elevers inre motivation från ett enskilt tillfälle till ett annat påverkas av hur de blir bemötta av sina lärare? Vi har utfört en kvantitativ studie. En enkätundersökning som beskriver elevers uppfattade lärarbemötande och elevers inre motivation vid två mättillfällen har analyserats statistiskt. Arbetet är en empirisk undersökning av hur elevers uppfattning av lärares bemötande påverkar elevers inre motivation på kort sikt. Elevers inre motivation vid tidpunkt två är den beroende variabeln i vår analys. Flera artiklar om motivation och bemötande ligger till grund för vår studie. Särskilt intressant är den amerikanska artikeln What's Everybody So Excited About. Vi har också använt oss av två skolverksrapporter som rör våra begrepp motivation och bemötande. Bland de övriga artiklarna som ingår i vårt arbete vill vi nämna Ellis artikel The Impact of Perceived Teacher Confirmation on Receiver Apprehension, Motivation, and Learning. Vår studie visar att när vi lärare möter gymnasieelever kan vi påverka deras inre motivation genom vårt bemötande. Vi har kommit fram till ett resultat som visar att särskilt en aspekt av bemötande är viktig. Den bemötandeaspekt som får tydligast didaktiska konsekvenser är att vi bekräftar eleverna genom att vara uppmuntrande mot dem och ...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: - Läraren uppmuntrade mig under lektionen. En kvantitativ studie om lärarbemötande och motivation

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2008-01-01]   - Läraren uppmuntrade mig under lektionen. En kvantitativ studie om lärarbemötande och motivation
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=12268 [2020-08-15]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×