Investeringskalkyler

10782 visningar
uppladdat: 2002-11-15
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
En kalkyl är en kostnadsberäkning.
En investering är något man skaffar sig på ett eller annat sätt. För det mesta handlar investering om att man
köper in varor.
En investeringskalkyl är alltså en kostnadsberäkning på vad man ska köpa in.
Det finns två typer av investeringar, nyinvestering och ersättningsinvestering.
Nyinvestering är om man köper in något helt nytt, som man inte haft förut. Ersättningsinvestering är om du köper något som ersätter det gamla, d.v.s. du köper en liknande vara som ersätter.

Oavsett metod eller typ av investering så är kalkylräntan alltid alternativkostnaden för kapital.
Eftersom det alltid finns alternativa användningar för kapital så finns denna alternativkostnad alltid.

Eftersom ränteräkningen bygger på när pengarna blir tillgängliga så är det nödvändigt att skriva ned investeringens konsekvenser som in- och utbetalningar.

Kalkylräntan bestäms som den procentuella avkastningen på det bästa alternativ som finns tillgängligt.

Kalkylräntan fungerar som diskonteringsfaktor, vilket förutsätter att pengar fritt kan lånas ut och in till kalkylräntan. Kalkylräntan fungerar också som ett avkastningskrav - ju högre kalkylränta som används desto mindre lönsam blir en egentlig investering.

Genom kalkylräntan görs in- och utbetalningar jämförbara så man hänför dem till samma tidpunkt, vanligtvis när grundinvesteringen görs.

Slutvärde erhålls genom en ränta-på-ränta-beräkning, där betalningen hänförs fram i tiden till slutet på inves...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Investeringskalkyler

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2002-11-15]   Investeringskalkyler
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=1197 [2020-09-23]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×