Glykemiskt index - ett index på en inre hälsa eller ett attraktivt yttre? En kvalitativ analys av hur Aftonbladet och Dagens Nyheter framställer GI

1413 visningar
uppladdat: 2006-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
I dagens samhälle finns det en uppsjö av olika trenddieter som förespråkas i medier. En av de senaste årens mest uppmärksammade kosthållning är glykemisk index. I en värld där medier har stor makt att förmedla olika beskrivningar av verkligheten blir det därför intressant att undersöka vad medierna egentligen kommunicerar genom sin framställning av GI. Syftet med uppsatsen är att analysera hur GI framställs i svensk morgon- respektive kvällstidning och vilka föreställningar och normer om kost som denna föreställning kommunicerar. Studien består av en kvalitativ medietextanalys av redaktionella artiklar tagna ur kvällstidningen Aftonbladet och morgontidningen Dagens Nyheter mellan 1997-03-01 och 2006-12-31. Vi ställer oss således frågorna; Hur framställs GI i Aftonbladet respektive Dagens Nyheter? Vilka föreställningar och normer om kost är det som kommuniceras genom denna framställning av GI? Uppsatsens tar sin utgångspunkt i ett socialkonstruktivistiskt synsätt vilket innebär att vi inte anser att det finns en objektiv verklighet och vi ser därmed medietexter som konstruktioner av subjektiva representationer av verkligheten. Vår utgångspunkt baseras på teorier om mediernas verklighetsförmedlande funktion där framing och medielogik är två viktiga begrepp samt utgångspunkten om hur medier med hjälp av vetenskapliga diskurser skapar myter om mat. Vi fann tydliga skillnader mellan tidningarnas framställningssätt av GI. Aftonbladet förespråkar GI i en positiv ton som en ideal kosthållning speciellt lämpligt om man ämnar gå ner i vikt. Den säljande och ensidiga framställningen tyder på att GI är ett kommersiellt gångbart ämne. Detta framställningssätt kontrasteras starkt av Dagens Nyheter där rapporteringen av GI är av mer...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Glykemiskt index - ett index på en inre hälsa eller ett attraktivt yttre? En kvalitativ analys av hur Aftonbladet och Dagens Nyheter framställer GI

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2006-01-01]   Glykemiskt index - ett index på en inre hälsa eller ett attraktivt yttre? En kvalitativ analys av hur Aftonbladet och Dagens Nyheter framställer GI
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=11913 [2020-08-03]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×