Den institutionaliserade sexualiteten

1256 visningar
uppladdat: 2006-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Detta är en kvalitativ studie med ett socialkonstruktionistiskt angreppssätt. Syftet med studien har varit att, med hjälp av en diskursanalytisk metod, undersöka vilka rådande diskurser gällande kön och sexualitet som präglar det sociala arbetets praxis av begreppet ”gränslöst sexuellt beteende”: ett begrepp som i vissa sammanhang används inom det sociala arbetet gällande unga flickor och deras problematik. Undersökningsmaterialet är baserat på två öppna intervjuer med sociala praktiker som arbetar på en statlig institution där unga tjejer och kvinnor är omhändertagna enligt LVU. Detta har i sin tur kopplats till relevant litteratur som berör området kön och sexualitet. Av undersökningen framkommer att den rådande diskursen präglas av en könslig föreställningsvärld innehållandes generaliseringar, myter, stereotypiseringar och objektifieringar. Flickorna konstrueras till traumatiserade offer och manipulativa förföriska sexobjekt, vars sexualitet det inte talas om som deras egen utan denna knyts an till mannen, som i sin tur infantiliseras och avhumaniseras som offer för ett sociokulturellt och biologiskt arv. Trots att begrepp ”gränslöst sexuellt beteende” inte går att definiera enligt vare sig några teorier, anvisningar eller ”officiellt” fastställda riktlinjer används termen som ett för många självklart begrepp inom det sociala arbetets praxis. Ett för oss märkligt fenomen är att etiketten nästan uteslutande appliceras på flickors sexualitet. Skiljandet mellan könens sexualitet liksom konsekvenserna därav blir...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Den institutionaliserade sexualiteten

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2006-01-01]   Den institutionaliserade sexualiteten
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=11905 [2019-12-15]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×