Demokratiseringsprocessen : en parallell jämförelse av demokratiseringsprocessen i Sverige och Finland

1 röster
3543 visningar
uppladdat: 2008-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Uppsatsen försöker beskriva skillnader och likheter i demokratiseringsprocessen i de nordiska länderna Sverige och Finland. Studien är uppbyggd kring den teori som den modernare forskningen inom demokratiseringsprocessen framhåller. Denna teori utgår ifrån att demokratiseringsprocessen bör ses som en tre delad process som innefattar tre åtskilda men samtidigt överlappande skeenden. De olika faserna är liberalisering, transition och konsolidering. Under liberaliseringsfasen minskar det politiska förtrycket och individerna i samhället får mer frihet och ökade rättigheter. Denna förändring leder oftast till att den sittande regimen faller och transitionsfasen inleds med en ny typ av regim. Om den nya regimen är för en demokratisering inleds konsolideringsfasen i och med att regimen till en början ofta är svag vilket medför att den nya demokratiska ordningen måste institutionaliseras. Syftet med uppsatsen har varit att undersöka bakomliggande faktorer som påverkade demokratiseringsprocessen i Sverige och Finland samt att göra en jämförande studie mellan de båda länderna utifrån de olika faserna i demokratiseringsprocessen. Resultatet av studien visar på att de båda nordiska länderna Sverige och Finland gick igenom en liberaliseringsfas som väl stämmer överens med det teorietiska perspektivet. När det gäller transitionsfasen skilde sig förutsättningarna för de båda länderna eftersom Finland tillhörde Ryssland. Under denna tid fick Finland genomgå två förryskningsperioder. Under konsolideringsfasen upplevde bå...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Demokratiseringsprocessen : en parallell jämförelse av demokratiseringsprocessen i Sverige och Finland

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2008-01-01]   Demokratiseringsprocessen : en parallell jämförelse av demokratiseringsprocessen i Sverige och Finland
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=11826 [2020-07-05]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×