F19, frivilliga flygande för Finlands sak och politiken bakom

2289 visningar
uppladdat: 2008-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Vinterkriget 1939-1940 väckte, hos det svenska folket, starka känslor av samhörighet med Finland och många valde att aktivt ställa upp på de finska bröderna och systrarnas sida. Efter påtryckningar beslutade Sveriges regering att ge tillåtelse att bilda en frivillig militärstyrka och som ett led i detta bildades en frivillig flottilj, F19. F19 deltog i Vinterkriget mellan januari och mars 1940. Denna uppsats undersöker hur flottiljen och dess uppgifter överrensstämde med regeringens politik före, under och efter konflikten. Under Vinterkriget, liksom hela andra världskriget syftade den svenska regeringens politik till att till varje pris undvika att dras in i kriget. De frivilliga var av en annan åsikt under Vinterkriget och tillsammans med politikerna var de tvungna att finna en lösning, så att Finlands kamp kunde stödjas utan risk för repressalier från Sovjetunionen eller dess bundsförvant Tyskland. Detta medförde att Sverige officiellt nekade till allt samröre med Finland under Vinterkriget, men att Sverige i praktiken bidrog med materiel, förnödenheter och personal. Den av regeringen förda politiken medförde att F19:s personal tvingades att arbeta i det fördolda och under finsk flagg. F19:s operativa uppgifter var att bistå det finska försvaret med flygspaning, att anfalla Sovjetiska mål, samt att vid behov stödja marktrupper och detta fick inte framkomma till de styrande i Moskva. Sovjetunionen misstänkte dock att Sverige var inblandat och försökte skaffa bevis som stödde deras teori. Eftersom all svensk militär som befann sig i Finland stred under finsk flagg fann de inga bevis som stödde denna. Regeringens politik var framgångsrik och Sverige kunde stå utanför andra världskriget, men kostnaderna för detta var stora. F19 och de frivilliga stred för en sak som det svenska folket trodde på, de stred för frihet och demokrati, de stred för ett folk som tillhört Sverige under 600 år och de stred för en befolkning som till antalet var underlägset sin fiende. Det svenska folkets massiva stöd till Finland var också a...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: F19, frivilliga flygande för Finlands sak och politiken bakom

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2008-01-01]   F19, frivilliga flygande för Finlands sak och politiken bakom
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=11692 [2020-12-05]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×