Syfte Syftet med denna uppsats är att analysera H&M: s reklam samt undersöka hur en effektiv marknadskommunikation inom klädbranschen kan utformas gentemot den â?nyeâ? mannen, 16-35 år. Metod Genom att utgå från en abduktiv forskningsansats har en kvalitativ undersökning genomförts. Denna har utformats som en delvis strukturerad intervju där urvalsmetoden har varit snöbollsurval. Avsikten har varit att urskönja beteenden som kan vara till hjälp vid utformade av marknadsföring. Vidare har analys av tå aktuella reklambilder genomförts med hjälp av teknisk kodning. Teoretiskt perspektiv Klassiska beteendeteorier har lagt grunden till årt teoretiska perspektiv tillsammans med teorier om kommunikation. Ã?vriga teorier gav oss en djupare förståelse för den â?nyeâ? mannens relation med klädkedjor och reklam. Empiri Tjugoen kvalitativa intervjuer genomfördes med frågor som utformats efter den valda teorin. Alla respondenter passade in på den â?nyeâ? mannens livsstilstypologi. Vi har även redogjort för tå av H&M: s reklambilder för hösten/vintern 06/07. Slutsats Klädkedjor med billigare trendplagg bör beakta följande faktorer när de utformar sin marknadskommunikation: Mannen i reklamen bör representera de egenskaper som den â?nyeâ? mannen har. Reklamen ska även förmedla en stil som han relaterar till. Ã?ven företagets image ska förmedlas i reklambilden. De viktigaste kommunikationskanalerna för att nå den â?nyeâ? mannen är TV-, Utomhus-, Internetreklam samt butikernas skyltfönster.

6257 visningar
uppladdat: 2007-01-16
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Syfte Syftet med denna uppsats är att analysera H&M: s reklam samt undersöka hur en effektiv marknadskommunikation inom klädbranschen kan utformas gentemot den ?nye? mannen, 16-35 år. Metod Genom att utgå från en abduktiv forskningsansats har en kvalitativ undersökning genomförts. Denna har utformats som en delvis strukturerad intervju där urvalsmetoden har varit snöbollsurval. Avsikten har varit att urskönja beteenden som kan vara till hjälp vid utformade av marknadsföring. Vidare har analys av tå aktuella reklambilder genomförts med hjälp av teknisk kodning. Teoretiskt perspektiv Klassiska beteendeteorier har lagt grunden till årt teoretiska perspektiv tillsammans med teorier om kommunikation. Ã?vriga teorier gav oss en djupare förståelse för den ?nye? mannens relation med klädkedjor och reklam. Empiri Tjugoen kvalitativa intervjuer genomfördes med frågor som utformats efter den valda teorin. Alla respondenter passade in på den ?nye? mannens livsstilstypologi. Vi har även redogjort för tå av H&M: s reklambilder för hösten/vintern 06/07. Slutsats Klädkedjor med billigare trendplagg bör beakta följande faktorer när de utformar sin marknadskommunikation: Mannen i reklamen bör representera de egenskaper som den ?nye? mannen har. Reklamen ska även förmedla en stil som han relaterar till. Ã?ven företagets image ska förmedl...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Syfte Syftet med denna uppsats är att analysera H&M: s reklam samt undersöka hur en effektiv marknadskommunikation inom klädbranschen kan utformas gentemot den â?nyeâ? mannen, 16-35 år. Metod Genom att utgå från en abduktiv forskningsansats har en kvalitativ undersökning genomförts. Denna har utformats som en delvis strukturerad intervju där urvalsmetoden har varit snöbollsurval. Avsikten har varit att urskönja beteenden som kan vara till hjälp vid utformade av marknadsföring. Vidare har analys av tå aktuella reklambilder genomförts med hjälp av teknisk kodning. Teoretiskt perspektiv Klassiska beteendeteorier har lagt grunden till årt teoretiska perspektiv tillsammans med teorier om kommunikation. Ã?vriga teorier gav oss en djupare förståelse för den â?nyeâ? mannens relation med klädkedjor och reklam. Empiri Tjugoen kvalitativa intervjuer genomfördes med frågor som utformats efter den valda teorin. Alla respondenter passade in på den â?nyeâ? mannens livsstilstypologi. Vi har även redogjort för tå av H&M: s reklambilder för hösten/vintern 06/07. Slutsats Klädkedjor med billigare trendplagg bör beakta följande faktorer när de utformar sin marknadskommunikation: Mannen i reklamen bör representera de egenskaper som den â?nyeâ? mannen har. Reklamen ska även förmedla en stil som han relaterar till. Ã?ven företagets image ska förmedlas i reklambilden. De viktigaste kommunikationskanalerna för att nå den â?nyeâ? mannen är TV-, Utomhus-, Internetreklam samt butikernas skyltfönster.

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2007-01-16]   Syfte Syftet med denna uppsats är att analysera H&M: s reklam samt undersöka hur en effektiv marknadskommunikation inom klädbranschen kan utformas gentemot den â?nyeâ? mannen, 16-35 år. Metod Genom att utgå från en abduktiv forskningsansats har en kvalitativ undersökning genomförts. Denna har utformats som en delvis strukturerad intervju där urvalsmetoden har varit snöbollsurval. Avsikten har varit att urskönja beteenden som kan vara till hjälp vid utformade av marknadsföring. Vidare har analys av tå aktuella reklambilder genomförts med hjälp av teknisk kodning. Teoretiskt perspektiv Klassiska beteendeteorier har lagt grunden till årt teoretiska perspektiv tillsammans med teorier om kommunikation. Ã?vriga teorier gav oss en djupare förståelse för den â?nyeâ? mannens relation med klädkedjor och reklam. Empiri Tjugoen kvalitativa intervjuer genomfördes med frågor som utformats efter den valda teorin. Alla respondenter passade in på den â?nyeâ? mannens livsstilstypologi. Vi har även redogjort för tå av H&M: s reklambilder för hösten/vintern 06/07. Slutsats Klädkedjor med billigare trendplagg bör beakta följande faktorer när de utformar sin marknadskommunikation: Mannen i reklamen bör representera de egenskaper som den â?nyeâ? mannen har. Reklamen ska även förmedla en stil som han relaterar till. Ã?ven företagets image ska förmedlas i reklambilden. De viktigaste kommunikationskanalerna för att nå den â?nyeâ? mannen är TV-, Utomhus-, Internetreklam samt butikernas skyltfönster.
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=11397 [2019-10-21]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×