Tjernobylolyckan

37 röster
33249 visningar
uppladdat: 2002-10-23
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Den 26 april 1986 är en dag världen helst vill glömma. Denna dag inträffade förmodligen världens hittills största kärnkraftsolycka i orten Tjernobyl i nuvarande Ukraina. Olyckan resulterade i en mängd problem som ingen kunnat drömma om. Jag visste inte så mycket om olyckan tidigare, så jag tyckte därför att det var ett intressant ämne att skriva om. Det pratas inte idag så mycket om olyckan i media, tidningar mm, så jag tycker det är ett ämne som är värt att ta upp. Med arbetet vill jag komma fram till vilka ofattbara konsekvenser olyckan orsakat. Hur kommer framtiden att påverkas? Och hur ska man förhindra sådana här olyckor i framtiden är några frågor jag vill ha svar på…


Det är den 26 april 1986 och reaktor 4 i kärnkraftverket i Tjernobyl exploderar. Radioaktiv strålning innehållande högaktiva ämnen som Cesium, Strontium och Plutonium sprids som ett moln över nuvarande Ukraina, Ryssland, Vitryssland och delar av Europa som t.ex. Sverige. Utsläppet av radioaktivitet till följd av olyckan var ungefär 200 gånger större än utsläppen efter atombomberna i Hiroshima och Nagasaki. Myndigheterna i Sovjetunionen blev helt tagna på sängen eftersom olyckan kom som en stor chock. Man hade inte någon handlingsplan om hur man skulle gå tillväga ifall något som detta skulle inträffa. Jag kommer nu att presentera ett antal punkter om vad olyckan bidrog till eller kommer att göra. Punkterna har jag hämtat från Statens strålskyddsinstitut och olika privatpersoners hemsidor:


· Av de som försökte stoppa bränder under olycksnatten som t.ex. brandmän avled 28 personer inom några månader till följd av den farliga strålningen de kommit i kontakt med.

· Hundratals människor från hela Sovjet, så kallade ”likvidatorer” engagerade sig i uppröjningsarbetet. Idag är många sjuka, hur många det rör sig om är svårt att säga eftersom de Sovjetiska myndigheterna försökte mörklägga det hela.

· 200 000-800 000, mest värnpliktiga från hela Sovjetunionen skickades till Tjernobyl för att hjälpa till med saneringen. 9000-80 000 av dessa beräknar man är döda och många andra lider idag av sjukdomar som är relaterade till den radioaktiva strålningen.

· Sjukdomar som t.ex. leukemi, strupcancer, sköldkörtelcancer och cancer i magen har ökat kraftigt i Ukraina och Vitryssland. Även sköldkörtelcancer hos barn i Vitryssland har ökat 24 gånger till följd av olyckan.

· Idag är 1,3 miljoner människor registrerade som sjuka efter olyckan. Några av symtomen som dessa människor lider av är bl.a. kräkningar, andningsproblem, näsblod och svår huvudvärk.

· Utsläppet efter Tjernobylolyckan spreds över ett område på över 155 000 km2.

· Jorden runt Tjernobylområdet innehåller radioaktiva ämnen som t.ex. Cesium. När invånarna sedan tar upp sina grödor och äter så tas stora mängder av radioaktiva ämnen upp i kroppen. Även genom att äta vilda djur, bär och svamp har befolkningen fått i sig farlig strålning. I de delar som utsattes för de högsta strålningsvärdena dog tallskogen. Även djur som t.ex. sorkar och insekter har minskat i antal p.g.a. olyckan.· Det största radioaktiva nedfallet i Sverige kom i delar av Västerbotten, Västernorrland, Gävleborg, Uppland och Västmanland. Idag återstår ungefär 70 % av nedfallet. Konsekvenserna i Sverige blev betydligt mer omfattande än vad som hade förväntats av en olycka så långt bort. Tusentals renar i Sverige fick slaktas till följd av olyckan och idag anses det fortfarande farligt att äta svamp från de utsatta områdena.


Framtidens Europa

Hur kommer då framtiden att se ut? Härden inne i reaktorn brinner fortfarande. Den ligger nu endast en till två meter från grundvattnet, vilket innebär stora problem. Om härden når grundvattnet kommer det att spridas stora mängder radioaktiv strålning ut i floden Pripyat. Från floden hämtar bl.a. staden Kiev med sina fyra miljoner invånare sitt vatten. Förutom Kiev ligger 50 stora städer utefter floden. Ingen vet idag säkert hur man ska kunna stoppa det radioaktiva läckaget eller hur man ska kunna stänga kärnkraftverket på ett säkert sätt. Detta tycker jag låter mycket allvarligt och jag tycker att de Europeiska länderna tillsammans skall hitta en snabb och bra lösning på detta. I vilken miljö kommer annars de kommande generationerna att leva i? Jag tror att de kommer att drabbas av ett stort antal sjukdomar. En kort tid efter olyckan i Tjernobyl lät man bygga in den skadade reaktorn i ett betongskal, den s.k. sarkofagen. Man hoppades att sarkofagen skulle skydda mot radioaktiv strålning, men inte. Idag läcker den betydligt, vilket kommer att orsaka stora problem ifall man inte sätter stopp för det så fort som möjligt. Sarkofagen var i början tänkt som en tillfällig lösning på problemet och kostade hela 100 miljarder kronor. Ändå har man inte lyckats konstruera en bättre anordning ännu efter hela sexton år. Jag tycker detta är mycket dåligt av de ansvariga myndigheterna. Djuren kommer liksom människorna att drabbas hårt av olyckan ifall man inte sätter fart på arbetet med att hindra det radioaktiva läckaget. Framtiden ser inte ljus ut, det är en sak som är säker…


Sammanfattning och källkritik

Jag har nu försökt klarlägga det viktigaste om Tjernobylkatastrofen. Under arbetets gång har många olika tankar funnits i mitt huvud. Varför var man inte förberedd på en sådan här olycka? Varför mörklade myndigheterna olyckan? Hade man haft en handlingsplan i beredskap hade olyckans omfattning troligen blivit mindre. 40 hemliga protokoll signerades av de forna sovjetiska myndigheterna där det stod att man hade allt under kontroll. Man ville i början inte be om andra länders hjälp p.g.a. stolthet tror jag. Myndigheterna ville inte visa andra länder att man hade blivit utsatt för en sådan allvarlig olycka, utan man ville ta tag i det hela själva. Man skickade dit människor utan skyddsutrustning som inte visste något om riskerna. Hade man istället bett om andra länders råd och hjälp så hade man säkert kunnat minska antalet dödsoffer. Tjernobylolyckan bidrog till att övriga länder höjde säkerheten vid sina kärnkraftverk, vilket är det enda positiva olyckan bidrog till. Det är tråkigt att något så allvarligt måste ske för att något skall förbättras. Jag tycker att myndigheterna skulle betala sin slapphet genom att arbeta för en bättre framtid, detta tillsammans med Europas övriga länder. Eftersom jag är kärnkraftsmotståndare tycker jag att alla kärnkraftverk borde läggas ner. Varför inte satsa på andra energikällor som t.ex. vindkraft, så slipper sådana här olyckor upprepas i framtiden. Jag håller helt och hållet med en av mina källor angående Tjernobylolyckan. Personen som är min källa berättar bl.a. att kärnkraftsindustrin i världen är mäktig och att myndigheterna hade allt att vinna på att tona ner det hela. En annan intressant sak personen nämner är huruvida statistiken efter olyckan stämmer. Det internationella atomenergiorganet IAEA presenterade t.ex. fantasisiffror angående olyckan. I början påstod man att 30 personer dött p.g.a. olyckan, men idag har man ändrat sig till hela 400. Jag vill också rikta positiva tankar till en annan av mina källor. I källan kan man läsa om överdrivna siffror. För ungefär två år sedan gav FN: s organ för humanitära frågor, OCHA, ut rapporten ”Tjernobyl - En fortlöpande katastrof”. Rapporten påstår bl.a. att Tjernobylkatastrofen skulle ha orsakat 11 000 fall av sk...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Tjernobylolyckan

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2010-01-13

    I uppsatsen ovan saknar jag referenser. Det finns ett antal grova faktafel ! Antalet direkt avlidna var ca 30 personer. ca 30 till dog strax efteråt. FN beräknar i sin officiella rapport att ca 4000-9000 människor i framtiden kommer dö av sviterna efter bla cancer. 9000 - 80000 döda pga olyckan finns det inga belägg för alls.... En fruktansvärd olycka, men inte riktigt så fruktansvärd som man befarat när man tittar på rapporterna i efterhand...

Källhänvisning

Inactive member [2002-10-23]   Tjernobylolyckan
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=1138 [2019-05-27]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×