Idrott och hälsas framtid som skolämne - En studie om hur riksdagspolitiker ser på äm- net.

1242 visningar
uppladdat: 2008-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Syfte och frågor Vårt övergripande syfte är att försöka urskilja vilken status ämnet idrott och hälsa kommer att ha i framtida timplaner i den svenska ungdomsskolan. Vi valde att studera detta på riksnivå, där besluten fattas, men också i de enskilda politiska partierna. Detta för att undersöka hur de olika partierna prioriterar idrott och hälsa i skolan och på så sätt se om det väntas någon för- ändring av antalet timmar i ämnet. Hur resonerar de olika politiska partierna om ämnet idrott och hälsas framtid? Vilken riktning ska ämnet idrott och hälsa ta? Och varför ska man argu- mentera för att bibehålla ämnet inom skolan? Detta är väsentliga frågor i vårt arbete. Vi för- söker besvara dessa i ett försök att urskilja politikernas tankar och idéer om ämnets framtid. Material och metod För att få svar på våra frågor har vi gått igenom den litteratur som är relevant för vår studie. Vi har utan resultat sökt i databaser efter forskning inom området. Vi sökte i Riksdagens hem- sida för att se vilka motioner och propositioner som har presenterats med anknytning till vår studie. Dessutom har vi gått igenom tidskrifter och även undersökt vilka tankar som finns inom EU angående idrott och hälsa. För att sammanbinda allt vårt material behövde vi aktuel- la tankegångar. Därför valde vi att skicka mejlenkäter till riksdagspartierna för att få deras åsikter. Resultat och diskussion Efter sammanställningen av det material vi samlat in visade det sig att politikerna lägger fram många olika argument för att bibehålla/utöka timantalet i ämnet idrott och hälsa. Bland argu- menten är hälso- och medicinska skäl de mest framträdande. I motionerna blir det tydligt att majoriteten är för en utökning av antalet obligatoriska timmar i ämnet. När vi gått igenom svaren från mejlenkäterna kan vi tyda att dem inte stämmer helt överens med motionerna. Vilka som har ändrat...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Idrott och hälsas framtid som skolämne - En studie om hur riksdagspolitiker ser på äm- net.

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2008-01-01]   Idrott och hälsas framtid som skolämne - En studie om hur riksdagspolitiker ser på äm- net.
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=11242 [2020-04-02]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×