Långtidsarbetslöshet och ekonomisk åtehämtning - lika för alla?

1375 visningar
uppladdat: 2007-06-14
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Den strukturella arbetslösheten har legat på 2% under hela perioden 1940-1990. Även efter lågkonjunkturen i början på 1980-talet gick den tillbaka till denna nivå. Dock ökade långtidsarbetslösheten, vilket tyder på att många av de personer som blev arbetslösa under lågkonjunkturen hade problem att ta sig tillbaka in på arbetsmarknaden, trots ökad efterfrågan. Efter 1990-talskrisen ökade både den strukturella arbetslösheten och långtidsarbetslösheten kraftigt. Om den ökade långtidsarbetslösheten beror på låg efterfrågan på långtidsarbetslösa eller på att arbetsmarknaden är ogynnsam för alla grupper är oklart. Med hjälp av arbetsmarknadsdata utförs en empirisk studie över långtidsarbetslöshetens utveckling under perioden 1990-2004. Fokus ligger på att undersöka hur långtidsarbetslösheten utvecklades jämfört med den totala arbetslösheten under återhämtningen efter 1990-talskrisen. Därefter görs en fördjupning under en kortare period (januari 2005 till mars 2007) för att utreda vilka som drabbas av långtidsarbetslöshet. Skillnader studeras främst mellan utrikes och inrikes födda, men även mellan kvinnor och män samt mellan olika åldersgrupper. Syftet är även att undersöka om dessa gruppers situation förändras likvärdigt då konjunkturen varierar. Som teoretisk bakgrund diskuteras dels teorier kring hysteresis/persistens i arbetslöshet, dels teorier som förklarar varför vissa specifika samhällsgrupper har svårare att få arbete. Den empiriska undersökningen visar att antalet korttidsarbetslösa efter återhämtningen i absoluta tal hade ökat mer än antalet långtidsarbetslösa, vilket tyder på att arbetsmarknaden är ogynnsam för alla grupper. Dock återhämtades långtidsarbetslösheten med några års fördröjning jämfört med korttidsarbetslösheten. Detta beror på att inflödet till arbetslöshet minskar när efterfrågan ökar men kan också ha sin grund i att de korttidsarbetslösa generellt får arbete före de långtidsarbetslösa då efterfrågan ökar. Om detta i sin tur beror på s.k. negativt varaktighetsberoende, att de långtidsarbetslösa har blivit bortsorterade för att de är mindre produktiva eller att vissa blir återanställda hos tidigare arbetsgivare är inte möjligt att avgöra i denna studie. Unde...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Långtidsarbetslöshet och ekonomisk åtehämtning - lika för alla?

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2007-06-14]   Långtidsarbetslöshet och ekonomisk åtehämtning - lika för alla?
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=11164 [2020-08-04]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×