Avd. IV EG-fördraget: Visering, analys, invandring och annan politik som rör fri rörlighet för personer samt införlivandet av Schengenregelverket inom den Europeiska unioners ramar- En splittrad utvidgning av EG-rättens kompetensområde

1492 visningar
uppladdat: 2000-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Sammanfattning Genom Amsterdamfördraget har en ny avdelning förts in i EG-fördraget; avd. IV som reglerar visering, asyl, invandring och annan politik som rör fri rörlighet för personer. Detta innebär att områden som asyl, invandring och yttre gränskontroll, som tidigare reglerades under den mellanstatliga tredje pelaren, numera omfattas av gemenskapens kompetens och återfinns under den första pelaren. Trots överföringen av dessa frågor till gemenskapsrätten bär nya avd. IV spår av mellanstatlighet och institutionernas roller inom de aktuella områdena skiljer sig från de som de vanligen intar under den första pelaren. Uppsatsen har som föresats att granska utformningen av avd. IV EG-fördraget och försöker utforska vilka konsekvenser avdelningens avvikande utformning kan tänkas få. Genom Amsterdamfördraget har även Schengenregelverket införlivats inom unionens ramar. Uppsatsen behandlar hur detta införlivande genomförts men siktar främst in sig på den flexibla integration som tvingats användas för att inlemma Schengensamarbetet inom unionen. Flexibel integration är överhuvudtaget ett dominerande inslag inom gemenskapens nya kompetensområde. Detta eftersom Storbritannien, Irland och Danmark medgivits undantag att stå utanför det gemenskapsrättsliga samarbetet inom asyl-, invandrings- och yttre gränskontrollfrågor. Uppsatsen försöker...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Avd. IV EG-fördraget: Visering, analys, invandring och annan politik som rör fri rörlighet för personer samt införlivandet av Schengenregelverket inom den Europeiska unioners ramar- En splittrad utvidgning av EG-rättens kompetensområde

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2000-01-01]   Avd. IV EG-fördraget: Visering, analys, invandring och annan politik som rör fri rörlighet för personer samt införlivandet av Schengenregelverket inom den Europeiska unioners ramar- En splittrad utvidgning av EG-rättens kompetensområde
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=11016 [2020-10-31]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×