En studie av förskrivningen av diabetesmedel i Europa

1400 visningar
uppladdat: 2007-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
EuroMedstats forskar kring läkemedelsanvändning. Genom att utveckla kvalitetsindikatorer kan man mäta och jämföra kostnader och volymer i läkemedelsanvändningen mellan länder samt få en egen profil på varje lands användande. Syftet var att i tio EU medlemsländer jämföra skillnaderna i förskrivningsmönstret av diabetesmedel (ATC A10). Data på diabetesläkemedel, expedierade på apotek i öppenvård, bearbetades. Användningen analyserades på substansnivå och angavs i Definierad Dygnsdoser (DDD) och kostnad i Euro. Metoden som användes var Drug Utilization 90% (DU90%) som granskar de läkemedel som utgör 90 % av den totala läkemedelsanvändningen mätt i antal DDD och följsamheten till behandlingsrekommendationer för de läkemedlen. I denna studie analyserades följsamheten till WHOs Essential Medicines List (EML). Den totala förskrivningen av antidiabetika, mätt i antal DDD/TID var störst i Finland, Tyskland och Holland. Estland hade den lägsta förskrivningen av antidiabetika. Sulfonureider var den mest använda perorala gruppen och Glitazonerna stod för en mycket liten del av förskrivningarna. Följsamheten till WHO EML varierade mellan 36% och 77%. Av de tio länderna hade Holland, Irland och Belgien lägst följsamhet. Den bästa följsamheten hade Estland 77%, Sverige 76% och Ungern 70%. Vår studie visade på skillnader i förskrivningsmönstret mellan de tio länderna. Skillnaderna kan dels beror på att de data som erhölls saknade komplett information och därmed inte visade ett tillförlitligt resultat, men också på olika sätt att behandla diabetes. In...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: En studie av förskrivningen av diabetesmedel i Europa

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2007-01-01]   En studie av förskrivningen av diabetesmedel i Europa
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=11002 [2020-10-26]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×