Är Renminbin undervärderad?

1451 visningar
uppladdat: 2008-06-25
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Kina har haft en exceptionell utveckling tiden efter den ekonomiska reformen 1979 då den kinesiska regeringen började öppna upp den interna marknaden för internationell konkurrens. Resultatet har visats sig i växande valutareserv och bytesbalans och framförallt i tilltagande BNP tillväxt. Under de senaste åren har det framkommit hård kritik från omvärlden (läs USA och EU) där budskapet har varit att den kinesiska regeringen skall revalvera sin valuta och därmed närma sin jämviktsväxelkurs. Den här uppsatsen undersökte vad den nominella växelkursen skulle ha varit i Kina när budgetrestriktionen är uppfylld. Detta sker när Kina möter sitt initiala överskott (underskott) med ett nuvärdesberäknat underskott (överskott). Det vill säga PCA skall vara noll på lång sikt. Vi försöker alltså att hitta jämviktsväxelkursen med hjälp av avgörande fundament som påverka den reala växelkursen nämligen relativ produktivitet mellan USA och Kina, utländsk valutatillgång och budgetbalansen för USA. Resultatet vi kommer fram till är att den kinesiska valutan har varit undervärderad under hela 2000-talet. I slutet av perioden, kvartal tre 2007, var den undervärderad med 56,8 procent. Från och med 2005 har RMB apprecierats då ?peg? mot dollar uteslöts och större fluktuationer tilläts. Effekten av apprecieringen har dock varit låg. Exporten från Kina växte i snabbare takt än importen från USA och gapet mellan bytesbalansen mellan de tå länderna har följaktligen ökat. Enligt budgetrestriktionen kan gapet inte fortsätta växa. Ã?verskottet i den kinesiska bytesbalansen måste mötas av en underskott vilket innebär att importen från USA måste öka samt att exporten till USA måste minska. Detta kommer ...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Är Renminbin undervärderad?

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2008-06-25]   Är Renminbin undervärderad?
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=10839 [2020-08-14]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×