"Kärlek Krävs För Ett Lyckat Giftermål"

4 röster
25580 visningar
uppladdat: 2000-07-05
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

Kärlek Krävs För Ett Lyckat Äktenskap
Eller gör det? – Ett arbete om hur väl detta påstående stämmer in på två
av 1800-talets stora romaner, ”Stolthet och fördom” och ”Jane Eyre”.


Detta arbete diskuterar och analyserar kärlekens betydelse i två böcker, båda utgivna under 1800-talet. Böckerna som valts är ”Stolthet och fördom”, skriven av Jane Austen, och ”Jane Eyre”, skriven av Charlotte Brontë. Det som främst diskuteras är vilken betydelse kärleken i har för ett äktenskap i dessa böcker och även hur författarna väljer att framföra detta. För att lättare förstå varför författarna skrev som de gjorde finns även lite kort information om hurdana livsförhållandena var under 1800-talet och en kort beskrivning om de båda författarna.

1800-talet var ett århundrade med strikta ideal och regler om hur man skulle vara för att passa in. Kvinnan var underlägsen mannen på alla plan. Hennes enda uppgift var att vara en god fru, föda barn, sköta hushållet och förnöja männen. En kvinna var aldrig någonting utan en man. Hon stod alltid under en man på något sätt, antingen det var hennes far, hennes bror eller hennes man. Inte många kvinnor från medelklassen fick chans att utbilda sig eller ännu mindre skaffa arbete, då detta enligt den tidens ideal gjorde att en kvinna förlorade sin kvinnlighet. Dessutom stängde hon sig själv ute från det dåtida sociala livet genom att inte följa de strikta könsroller som fanns utpekade. En kvinna från lägre klasser tvingades dock att arbeta för att ha råd att leva. Då kvinnor från medelklassen inte hade särskilt mycket att göra av sin fritid blev det väldigt populärt att fördriva den genom att läsa böcker. Här fick kvinnorna sin chans att för en stund fly från verkligheten in i en drömvärld. Den huvudsakliga publiken för romanskrivare var alltså kvinnor. Att kvinnor själva skulle kunna skriva böcker var däremot något som förnekades. Under 1800-talet utgavs därför många böcker skrivna av kvinnliga författare under manliga pseudonymer.

En kvinnlig författare som valde att ge ut sina böcker och öppet visa att de var skrivna av en kvinna var Jane Austen (1775-1817). Hon gav dock ut sina böcker anonymt, då det i böckerna endast blygsamt stod ”By a lady”. Jane Austen skrev många böcker som kanske inte fick sin rätta uppskattning under hennes levnadsår, men som nu är mycket omtyckta. Många av Jane Austens böcker har filmatiserats och en av dessa är ”Stolthet och fördom”. ”Stolthet och fördom” är Jane Austens första fullbordade roman. I sin första version refuserades den men 16 år senare, 1813, publicerades den i ändrat skick.

1847 publicerades ”Jane Eyre” under författarnamnet Currer Bell. Bakom namnet Currer Bell dolde sig Charlotte Brontë (1816-1855). Charlottes moder dog tidigt och hennes pappa höll sig mest för sig själv. Därför spenderade Charlotte den mesta av tiden tillsammans med sina två systrar. Tillsammans berättade och skrev de historier för varandra och även hennes båda systrar ägnade sig författarskap.

Jane Austen och Charlotte Brontë levde båda ett liv avskilt från omvärlden. Jane Austen blev aldrig gift utan levde hela sitt liv som hemmadotter. Hennes liv kantades av hushållsgöromål, visiter, middagar och en och annan bal. Charlotte Brontë levde ett lugnt liv med sina systrar ute på Yorkshires hedar. Charlotte gifte sig några månader innan sin död. Både Jane och Charlotte gick en tidig död till mötes på grund av sjukdom.

Trots att de båda levde ett relativt lugnt och avskilt liv skiljer sig deras framställningssätt tydligt från varandra. I Jane Austens framställningssätt finns något idylliskt. Hon har en skarp förmåga att fånga personligheter på ett kvickt och humoristiskt sätt. I ”Stolthet och fördom” syns inte mycket av världens ondska. Charlotte Brontë fångar däremot världen på ett mer realistiskt sätt. I ”Jane Eyre” möts man av mycket ondska, men man möts även av godhet. Karaktärerna i ”Jane Eyre” är något djupare och mer begrundande än i ”Stolthet och fördom”.

Hur skildras då kärleken i dessa två böcker, skiljer sig synsättet på kärleken lika mycket som synen i övrigt? I både ”Stolthet och fördom” och ”Jane Eyre” är kärleken ett viktigt tema. I ”Stolthet och fördom” skildras kärleken i många olika relationer medan ”Jane Eyre” så gott som endast inriktar sig på kärleken mellan två personer.

Under 1800-talet var kvinnan ingenting utan en man. Hennes största uppgift var därför att gifta sig och på så sätt binda sig till en man. Enligt samhället var ett giftermål allt en flicka kunde önska sig, vare sig hon hade några känslor för mannen i fråga eller inte. Giftermål skedde för att man var tvungen, antingen det gällde att gifta ihop två släkter eller för att man helt enkelt inte hade råd att säga nej – men giftermål skedde inte på grund av kärlek. Det var förnuftet som styrde och inte kärleken, men hur ter sig detta i böckerna?

Jane Austen utnyttjar detta samhällets krav i de flesta av sina böcker där hon beskriver dåtidens äktenskapsmarknad på ett cyniskt sätt. I ”Stolthet och fördom” syns detta väldigt tydligt då bokens hela handling utmärker sig av strävan efter giftermål. Jane Austen visar tydligt sitt motstånd mot tvånget att gifta sig genom sitt fräcka och humoristiskt ironiska uttryckssätt boken igenom. I ”Jane Eyre” syns däremot inte denna äktenskapshandel så väl då huvudpersonen Jane tillhör en lägre klass och tvingas, till skillnad från karaktärerna i ”Stolthet och fördom”, ta sig framåt i livet genom studier och arbete.

Betraktar man båda böckerna ser man att det är den äkta kärleken som gör karaktärer till vinnare. För att vara en lyckad person krävs att man har mycket kärlek att ge. De personer som finner den sanna kärleken lyckas dessutom extra väl, även om det kan ligga en del hinder på vägen till denna lycka.

I ”Stolthet och fördom” möts man av både lyckliga och olyckliga äktenskap. Föräldrarna i familjen Bennet, som handlingen utspelar sig omkring, ger ett bra exempel på vad som tidigare sagts. Mr och mrs Bennet lever i ett på utsidan ganska lyckat förhållande. De har fem vackra döttrar och har en rätt så bra ekonomi. Man lägger dock snabbt märke till att mr och mrs Bennets förhållande till varandra inte är särskilt bra. Deras äktenskap bygger inte på alltför mycket kärlek. De pratar knappt med varandra och går ständigt varandra på nerverna. Av dem utgår ändå en person som vinnare, mr Bennet. Mr Bennet är en klarsynt och ganska lugn och fridsam man som inte har några större humörsvängningar. Han ser sin familj som den är, med alla dess svagheter. För sin fru och för alla sina döttrar utom en visar han till synes inget större medlidande. Att döma av detta verkar mr Bennet inte vara en man med särskilt mycket kärlek att ge, men detta är fel. Mr Bennet hyser starka känslor för sin näst äldsta dotter, Elisabet, och även om han gör det på ett dolt sätt så gör han allt för sin familjs bästa. Mrs Bennet däremot kanske kan synas bry sig om sina döttrar, men bryr sig i grunden endast om sig själv. Därmed, även om hon kanske får som hon vill, så gör hon sig själv till en förlorare.

I ”Stolthet och fördom” finns även fler exempel på misslyckade äktenskap. En av de yngre systrarna i familjen tror att hon vet vad kärlek är och ger sig iväg med en man hon tror ska gifta sig med henne. Mannen utnyttjar emellertid endast flickans dumdristiga handling då han inte känner något annat än attraktion för henne. Eftersom boken utspelar sig i 1800-talets England, då nästan all kontakt mellan ogifta män och kvinnor ansågs som skandal, tvingas de båda att gifta sig med varandra. Detta resulterar i ett äktenskap som i bokens handlingsperiod ser ganska okej ut, men som författarinnan gör ganska klart för att det inte kommer fortsätta så. Ett annat av dessa olyckliga äktenskap frambringas då Elisabet, mr Bennets älsklingsdotter, avslår ett frieri från en man hon inte älskar. Istället utnyttjar Elisabets vän chansen att få en man och gifter sig med honom, något hon gör endast av förnuft och inte av kärlek.

Av dessa tre exempel ur ”Stolthet och fördom” ser man klart och tydligt att äktenskap utan kärlek inte är lyckade. Misslyckade äktenskap är de som endast bygger på tvång och förnuft. Men hur går det då om den riktiga kärleken infinner sig, leder det alltid till ett lyckat förhållande?

I ”Stolthet och fördom” är det de två äldsta systrarna, Jane och Elisabet, i familjen Bennet som drabbas av den äkta kärleken. Jane med sin snälla och godtrogna personlighet faller genast för den charmige mr Bingley som intar en stor herrgård i närheten av familjen Bennets hus. Trots att Bingley kommer från en betydligt finare familj tycks han fatta tycke för Jane och allt verkar gå som det ska. Däremot syns misstycke hos mr Bingleys familj och vänner och utan en då känd orsak försvinner mr Bingley och hans följe utan förvarning in till London. Mr Bingleys vän och följeslagare mr Darcy gör sig snabbt känd som en alltför stolt och fåfäng herre. Mr Darcy och Elisabet stöter sig snabbt med varandra och då elaka rykten sprids om Darcy känner Elisabet att hon haft rätt om honom. Under den långa tid som mr Bingley är försvunnen från landsbygden hör Jane inte ett ord från honom. Utan lycka försöker hon övertala sin familj om att hon redan glömt mr Bingley. Självklart har hon dock inte gjort det utan undrar förtvivlat hur hon kunde missta sig så på hans känslor för henne. Senare får Elisabet reda på varför mr Bingley gett upp sin kärlek för Jane. Det visar sig att mr Darcy envisats med att förklara att Jane inte hyser några riktiga känslor för honom. Då Darcy förstår att Jane verkligen tycker om Bingley ändrar han sin inställning och ger sitt medgivande till Bingley. När Bingley får reda på att Janes känslor är äkta slutar detta genast lyckligt då Jane och Bingley gifter sig.

Även Elisabets kärlek har en ganska lång väg att vandra innan det till slut slutar lyckligt. Då Elisabet förstår att ryktena om Darcy inte är sanna ser hon honom i ett annat ljus och förstår att hon egentligen varit förälskad i honom en längre stund. Innan detta uppenbarar sig för henne har dock mr Darcy redan upptäckt sina känslor och friat till henne. Trots att mr Darcy är en av de rikare i boken tackar hon ändå nej. Elisabet kan inte tänka sig att gifta sig utan några riktiga känslor inblandade. Självfallet tar det en ganska lång tid innan Darcy upptäcker Elisabets ändrade känslor för honom, men när detta väl görs får läsaren äntligen den väntan som följt med genom hela boken tillfredsställd. Det är denna äkta kärlek, och även den mellan Jane och mr Bingley, som man väntat på och som gett boken hela dess karaktär.

Detta säger ganska tydligt att kärleken är otroligt viktig. Det är kärleken som har förmågan att göra en människa till en bättre individ. Detta budskap syns alltså väldigt klart och tydligt i ”Stolthet och fördom”, men gäller samma sak i ”Jane Eyre”?

Spänningen i den senare delen av ”Jane Eyre” ligger helt i händerna på det som sker mellan Jane och hennes kärlek mr Rochester. Här är det den omöjliga kärleken som speglas. Jane är den fattiga barnflickan och mr Rochester är herren i huset hon arbetar i. Jane är en person som så långt som möjligt försöker följa och handla efter sitt förnuft. Då hon har upptäckt sin kärlek till mr Rochester försöker hon länge trycka ner och inte låtsas om den. Hon förstår sin plats i hemmet och vill varken förnedra eller såra sig själv genom att uppmuntra dessa känslor. När hon senare får reda på att mr Rochester har samma känslor för henne som hon har för honom tar det en tid innan hon riktigt kan acceptera detta. Mr Rochester ber om att få gifta sig med Jane och självklart vill hon detta då det är han som är hennes enda kärlek. Då mr Rochester och Jane är redo vid altaret uppenbarar sig dock en hemsk överraskning för Jane. Det visar sig att mr Rochester redan är gift med en mentalsjuk kvinna som han gömt undan på vinden. Att gifta sig med en man som redan är gift är något som skulle straffas nämnvärt om det avslöjades. Jane känner sig otroligt lurad och förrådd av mr Rochester. Hon ser det som sin enda utväg för att behålla både sin och mr Rochesters heder att rymma från mr Rochesters hus och aldrig visa sig igen. Här räcker inte kärleken till för att få henne att stanna kvar.

I sitt nya liv glömmer Jane dock inte mr Rochester. Vetskapen om hennes kärlek till honom och hur hårt han sårat henne gör sig ständigt påmind. Efter en längre tid kan Jane inte längre hålla sig borta och återvänder. Allt hon finner är emellertid ett nedbrunnet hus. Hon lyckas få reda att mr Rochesters fru blivit innebränd och har dessutom lyckan att få reda på var mr Rochester befinner sig. I eldsvådan förlorade mr Rochester sin syn och då Jane finner honom ter han sig som en väldigt gammal och olycklig man. Janes återvändande blir början till ett återuppväckande av mr Rochesters livsglädje och deras giftermål fulländar historien.

Relationen mellan Jane och mr Rochester är en sådan som kan karaktäriseras av äkta känslor. Det råder inget tvivel på att de verkligen älskar varandra. Liknande de lyckade förhållandena i ”Stolthet och fördom” finns här en lång väg, med många gropar, att vandra innan Jane och mr Rochester når lyckan. Jane försöker lyda sitt förnuft, men till slut är det ändå hennes känslor som får avgöra. Vad detta visar på är att i vissa situationer måste man oberoende av vad ens känslor säger lita till sitt förnuft. Äger man sedan de rätta känslorna så kommer dessa till slut att segra med ett gott resultat.

”Jane Eyre” innehåller inte så många fler kärleksrelationer än detta. Däremot finns något som är värt att nämnas för att visa Brontës delade åsikt med Austen om vad ett äktenskap ska bygga på. Då Jane rymt från mr Rochester blir hon omhändertagen av en präst vid namn St. John. St. John har länge arbetat för att kunna lyda sitt kall, att resa till Indien som missionär. I Jane finner han det ressällskap han gärna skulle ta med sig. Då han är präst och självklart inte kan åka med en kvinna utan att vara gift med henne ber han henne att gifta sig med honom. Detta är inte något han gör varken för att han älskar henne eller är kär i henne utan endast något som han anser måste göras för att de ska kunna resa tillsammans. Då Jane är fast besluten att endast gifta sig för kärlek vägrar hon genast. Hennes åsikter om äktenskap är fast präglade. Innan St. John ger sig av ger han henne en extra stunds betänketid. Här börjar Jane att ångra sig. Kanske är det hon som gör fel i att inte acceptera St. Johns erbjudande? När hon nästan är redo att delge sitt nya beslut till St. John händer något. Som från ovan hör hon en välkänd röst ropa på henne och det är denna, mr Rochesters röst, som får henne att återfå sitt förstånd och inte gifta sig med St. John. Ännu en gång är det den äkta kärleken som tar ut sin fulla makt.

Jane Austen och Charlotte Brontë var båda två kvinnor med nyskapande idéer om äktenskap och kärlekens inblandning i dessa. Jane Austen kritiserar skarpt dåtid...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: "Kärlek Krävs För Ett Lyckat Giftermål"

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2000-07-05]   "Kärlek Krävs För Ett Lyckat Giftermål"
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=106 [2021-05-15]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×