politiska ideolodier under 1800-talet

6 röster
14152 visningar
uppladdat: 2002-02-05
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
1800-talet blev en orolig tid i Europa på grund av att folket, tack vare upplysningstiden och Napoleons nya lagar, hade fått mer makt och att industrin hade gjort att många blev tvungna att flytta in till städerna för att få arbete. Napoleon hade tagit över nästan hela Europa och när han väl besegrades var de högt uppsatta männen, besegrarna, så rädda för en ny revolution att de år 1815 vid Wienkongressen bestämde att freden i Europa skulle bevaras genom att alla anslöt sig till tre grundtankar:

Legitimiteten- Furstarnas ärftliga rätt att bestämma ländernas gränser.
Jämvikten- Inget europeiskt land skulle få för stor makt.
Moståndet mot revolution- alla stormakter utom Storbritannien slöt avtal om att gemensamt slå ner alla revolutioner i Europa.

Det var på den tredje punkten som Europas herrar mötte de svåraste problemen eftersom de nya samhällsklasserna (medelklassen) ville vara med att bestämma i länderna. Nya ideologier vid namn nationalism och liberalism eggade till uppror mot den gamla ordningen.

När Europas stater började sitt krig mor Frankrike fick folket i Frankrike en sorts gemenskap att hålla ihop, en nation. De krigande länderna fick samma känsla av gemenskap.
Nationalisterna ansåg att ländernas gränser borde dras efter folkens nationalitet och inte efter vilka rättigheter furstarna hade. Självklart var det bara furstarna som fick bestämma men efter franska revolutionen och Napoleons krig hade människorna fått ett nytt sätt att tänka och de ville inte alls ha kungar och furstar som bestämde över dem.

Liberalisterna ville att alla skulle ha inflytande i samhället. De ville införa republik och ha fri handel, privat äganderätt och skattefrihet mm.
De ville att var och en skulle få sköta sig själv och att staten inte skulle lägga sig i så mycket. Liber står för frihet och det är det som det handlar om. Individen i centrum.

Ur detta växer det fram en motrörelse till liberalismen, konservatismen. D.v.s den gamla adelsklassen som vill leva traditionellt och ha allt som förr. De vill ha stark statsmakt, försvar och rättsväsen. De vill leva i monarki och ha starka ledare/kungar/furstar som styr allas bästa.

Socialism är också något som växte fram. Arbetarklassen hade det svårt och fastän det var dem som bar upp samhället hade de ingen makt, varken politisk eller ekonomisk. De ville ha ekonomisk jämlikhet och allmän rösträtt, demokrati och skolgång. De ville också ha samma ch...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: politiska ideolodier under 1800-talet

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2008-02-18

    väldigt intressant, men du bor

Källhänvisning

Inactive member [2002-02-05]   politiska ideolodier under 1800-talet
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=1044 [2019-06-20]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×