Hur liv kan ha uppstått

2 röster
14910 visningar
uppladdat: 2002-02-05
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Troligtvis bildades jorden och resten av vårt solsystem ur ett stort stoftmoln för ca 4,6 miljarder år sedan. Jorden var till en början väldigt varm men när den svalnade, bildades en hård jordskorpa.Vattenångan började kondensera, vilket medförde ett regnväder som varade under flera miljoner år. I början fanns det inte något syre i atmosfären, utan den bestod av olika gaser som t.ex. kväve, väte, koldioxid, koloxid och vattenånga. Atmosfären saknade ozon, och jorden måste ha varit utsatt för stark ultraviolett strålning. I nutiden skyddas jorden av atmosfärens ozonlager.

Hur kan liv ha uppstått i en sådan miljö?

I början av 1950-talet utfördes försök i en sluten behållare, där man blandat metan, ammoniak, vätgas. Dessa gaser kan ha släppts ut i atmosfären vid vulkanutbrott. Dessutom tillsattes vatten. Gasblandningen utsattes för elektriska gnistor och ultraviolett strålning. Blixtarna vid åskväder och solens strålning kunde efterliknas på detta sätt.Efter några dagar kunde man visa att det bildats aminosyror och andra organiska ämnen som bygger upp levande organismer. (Baser som bygger upp DNA och fettsyror).

Människans utveckling

Modern forskning visar att människan är släkt med aporna och att de utvecklats från gemensamma stamformer. Den nutida människan har namnet Homo sapiens, där Homo visar släktet och sapiens arten. Sapiens är latin och betyder förståndig.Den första varelsen som liknade den nutida människan var Australopithecus. Den kunde gå upprätt och den levde för ungefär 4 miljoner år sedan i södra och östra Afrika.

I samma område uppkom även den första människan för ca 2 miljoner år sedan. De kallas Homo habilis och hör till samma släkte som den nutida människan, Homo sapiens. De hade större pannlob och händerna var bättre utvecklade än hos föregångaren Australopithecus.För 1,5 - 0,5 miljoner år sedan levde Homo erectus vars fossiler först hittades i Indonesien men som sedan även har påträffats i Kina, Europa och Afrika. De hade ännu större hjärnlob än Homo habilis.Den nutida människan, Homo sapiens, har framför allt en mer utvecklad hjärna än sina föregångare. Till Homo sapiens räknas neandertalmänniskan som levde i Europa, Afrika och Asien för ca 40000 år sedan. Därefter kom Cro-Magnonmänniskan som även den tillhörde samma art. Den var mycket lik nutidens människor och den utnyttjade avancerade verktyg i sin vardag. Cro-Magnonmänniskan lämnade även efter sig grottmålningar.

Hur fossil kan bildas

I det naturliga kretsloppet cirkulerar näringsämnena ständigt mellan levande och döda organismer. Döda djur och växter utnyttjas av de levande, som använder den upplagrade energin för sim egen ämnesomsättning. På grund av denna cirkulation, är sannolikheten att det skall bildas fossil liten.I första hand är det skelettdelar och skal som bevarats, och djurens mjuka delar har försvunnit. Vattenlevande organismer som fallet till bottnen och täcks med slam och lera, har större möjlighet att bli fossil än landlevande djur.

Sedimentation

Huvuddelen av de kända fossilen kommer från vattenlevande organismer, som blivit begravda under slam och dy.

Öknar

I öken- eller stäppområden kan skelett ha bevarats under längre tid eftersom luften är torr och förmultningen gått långsamt. Slutligen har de begravts av sand och stoft.

Vulkanutbrott

Vid vulkanutbrott bildas stora mängder aska och vattenånga. När det regnar, kan askan döda djur och växter inom stora områden. I Italien hade vulkanen Vesuvius ett utbrott 79 e. Kr., och de båda städerna Herculaneum och Pompeiji begravdes i askregnet....

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Hur liv kan ha uppstått

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2007-12-15

    Det du beskriver i början är M

  • Inactive member 2008-05-15

    vad har du fått faktan ifrån?

Källhänvisning

Inactive member [2002-02-05]   Hur liv kan ha uppstått
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=1042 [2021-05-15]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×