Münchenkonferensen

7730 visningar
uppladdat: 2002-02-05
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Internationell konferens i München den 29/9 1938 efter det att den tjeckoslovakiska krisen nått sitt mest akuta skede och ett krigsutbrott syntes omedelbart förestående. Det var ingen tvekan om att Hitler verkligen ville föra krig mot Tjeckoslovakien för att bemäkta sig hela detta land. Han hoppades att ingen annan skulle ställa upp på Tjeckoslovakiens sida.

Västmakterna hade redan genomdrivit så stora eftergifter från Tjeckoslovakien bl a återlämnandet av de så kallade sudettyska områdena till Tyskland. Därför var ett krigsutbrott meningslöst för alla som inte kände eller förstod den tyska diktatorns egentliga mål.

Chamberlain föreslog Hitler en internationell konferens för att lösa svårigheterna med västmakterna, han bjöd även in Mussolini och uppmanade honom att påverka Hitler till att acceptera planen. Hitler sköt upp mobiliseringen och skrev en inbjudan till fyrmaktskonferens mellan Tyskland, Italien, England och Frankrike i München den 29/9 1938, som alla accepterade. Tjeckoslovakien som enligt Chamberlain skulle delta inbjöds däremot inte.

Vid konferensen framkom inga större meningsmotsättningar eftersom dels de tyska anspråken och de fransk-engelska medgivandena i åtskilliga viktiga frågor ej låg så långt ifrån varandra redan innan konferensen.

Förhandlingarna drog ut på tiden och först sent på kvällen kunde överenskommelsen undertecknas. Denna gick ut på att den tyska ockupationen av sudetområdena skulle ske i fem etapper mellan 1/10 och 10/10. En internationell kommission, som bestod av Tysklands stadssekreterare, Englands, Frankrikes, Italiens och Tjeckoslovakiens sändebud i Berlin, skulle fastställa en femte zon som omfattade alla övriga tyskbefolkade områden. De skulle även fastställa folkomröstningsområden som skulle besättas av internationella styrkor samt dra den slutliga gränsen.

De viktigaste bestämmelse...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Münchenkonferensen

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2002-02-05]   Münchenkonferensen
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=1032 [2021-04-19]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×