"Snälla" och "dumma" muslimer - en studie om femtonåringars inställning till muslimer och islam

1617 visningar
uppladdat: 2007-01-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Under senare år har en allt mer spänd och infekterad relation uppstått mellan det svenska majoritetssamhället och den muslimska minoritetsbefolkningen i landet. Omfattande studier definierar fenomenet som islamofobiska strömningar, i Sverige och övriga Västvärlden. Studiens syfte är att få förklaringar till ungdomars inställning till muslimer och islam. Aspekterna socioekonomiska, sociala och könsrelaterade bakgrundsfaktorer anses enligt tidigare forskning påverka ungas intoleransgrad mot minoriteter, och ingår således i undersökningen. Som metod används individuella intervjuer där respondenterna får förklara sina ställningstaganden. Intervjuerna bygger på materialet från ett föreliggande frågeformulär som de intervjuade ungdomarna besvarar före intervjuerna. Frågeformuläret bygger på enkätfrågor hämtade ifrån Intoleransrapporten . Undersökningens resultat kan tolkas som att en negativ inställning till muslimer finns hos de intervjuade. Rädsla tenderar att utgöra den främsta anledningen till den negativa inställningen. Familjen tätt följt av media utgör den källa för information som starkast påverkar respondenternas inställning till muslimer och islam. Reservation för att tala om islamofobiska tendenser bland unga utfärdas, då kunskapsnivån vad gäller muslimer och islam är mycket låg hos de intervjuade. Mycket i undersökningen tyder på att de intervjuade betraktar begreppet muslim...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: "Snälla" och "dumma" muslimer - en studie om femtonåringars inställning till muslimer och islam

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2007-01-01]   "Snälla" och "dumma" muslimer - en studie om femtonåringars inställning till muslimer och islam
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=10290 [2021-05-16]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×