Fossila bränslen

4 röster
18189 visningar
uppladdat: 2002-02-04
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Vad är en fossil? En fossil är rester av djur och växter som levat på jorden i gånga tider.

Jorden har funnits i åtminstone 4600 miljoner år. En sådan tids-rymd är svår att föreställa sig.

Till de fossila bränslena hör kol, olja och naturgas.

Kolet bildades genom att stora skogar, som huvudsakligen växte under karbontiden för cirka 300 miljoner år sedan begrav-des. Under det att fler och fler berglager bildades ovanpå den förmultnade vegetationen förbättrades kolets kvalitet. Av torv blev brunkol, sedan stenkol och till sist antracit, som är kol av den allra högsta kvaliteten.

Det finns olika koltyper, till exempel stenkol och brunkol.

Stenkol var i 300 år det viktigaste bränslet som stod till männi-skans förfogande. Det var den förnämsta energikällan under den industriella revolutionen.

Brunkol är en sämre variant av kol och betydligt smutsigare. Den som besökt storstäder i östra Tyskland eller Polen vintertid vet vad det är fråga om.

Man kan bryta kol med två tekniker: överjordsbrytning och un-derjordsbrytning.

Vid överjordsbrytning eller dagbrott som det också kallas bryts kolet uppe vid jordytan. Sedan ska hålet fyllas igen och bli till ett gräsområde, där både vilda djur och boskap kan beta.

Den andra tekniken är att bryta i gruvor som kallas underjords-brytning. I moderna kolgruvor bryts kolet med hjälp av kraftiga borrmaskiner, varefter det transporteras på band till hisschak-ten.
Största mängden kol finns i: Kina, Ryssland och USA. Även Au-stralien, Storbritannien, Tyskland och Polen är viktiga produ-center.

Kolförbrukningen ökar med 3% per år. Denna ökning bidrar ...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Fossila bränslen

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2008-03-17

    det var dålig fakta och mycket

Källhänvisning

Inactive member [2002-02-04]   Fossila bränslen
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=1028 [2020-12-05]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×