USA - Kina

4 röster
13418 visningar
uppladdat: 2002-02-04
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
USA

USA, eller som det heter utan förkortningar, United States of America, är ett land med väldigt bra ekonomi. Landets ekonomi påverkar hela vår värld. USA är ett land som har ett väldigt stort inflytande i väldigt många länder, samtidigt som Amerikanarna är näst intill hatade i många länder. Men över lag är det ett mycket uppskattat land.

Det är inte bara ekonomin som har ett väldigt stort inflytande i övriga länder bland annat är deras försvar något som mänga länder är avundsjuka på. Sovjet har vid ett flertal tillfällen under det så kallade Kalla Kriget hamnat i mer eller mindre öppen strid med USA.
I dagens läge när Asien har börjat komma på fötter är det den kontinent som hotar USA mest.

Politiken, som haft en avgörande del i att det gått så bra för USA är högerinriktad vilket har fått starka företag och skyddslösa invånare till följd. Med skyddslösa invånare menar jag stora klasskillnader och på många ställen mycket stor fattigdom.

Folket i USA är till större delen religiösa, och uppdelade i många grupper med olika trosinrättningar. Detta är en följd av religionsfriheten sedan mycket långt tillbaka.

Frihet har också medierna i USA, de granskar kritiskt makthavarna. Tack vare dessa hårda granskare har de också många gånger avslöjat korrumperade politiker och liknande. USA har flest dagstidningar i hela världen, de har närmare 1750 dagstidningar och 8500 veckotidningar. Till de största tidningarna hör New York Times och Los Angeles Times. Amerikanarna saknar däremot en rikstidning, såsom till exempel Aftonbladet och Expressen är i Sverige. Det har dock gjorts försök att få ut en rikstidning men resultatet blev inte så lyckat. Tidningen Today gavs ut och sålde inte så bra. Jag antar att landet är för stort, vilket innebär att man inte kan läsa så mycket om sin egen stad.

USA har ofta blivit anklagat för att ha en dålig kultur, vilket inte helt äger sin riktighet.
Amerikanska ungdomar går gärna på opera, vilket är någonting helt främmande för de flesta Svenska ungdomar. Bluesen skapades i USA av svarta slavar som tagits till USA, blusen är delvis grunden för dagens popmusik. För att inte helt förglömma jazzen. Denna som skapades i New Orleans och det är till vis del härifrån som rap, hip-hop, R&B och soul har kommit till.

Inkomsterna till befolkningen kommer från många olika håll. För att nämna några; Turism, Börsen och industrierna.
Industrin ja, i USA finns världens största industriproduktion. I stort sett alla råvaror finns representerade någonstans i det väldiga landet i väst. Mycket av den stora industriproduktionen beror på den stora folkmängden och de goda naturliga förutsättningarna. Större delen av den tyngre industrin är belägen i nordöstra USA och runt de stora sjöarna. I Silicon Valley utanför San Fransisco är det bara it och högteknologiska arbeten som gäller. Här ligger några av världens största dataföretag.

- Vid de centrala delarna av USA finns mycket odlad mark.
- Lite längre väster ut finns det prärieland.
- I de sydvästra delarna av landet är det mycket ökenmark.
- I de södra delarna av USA finns det mycket regnskog.
- Längst ut på västkusten är det mycket lövskog.
- I de norra delarna är det mycket barrskog och tundra.Kina

Kina har haft mycket politiska problem och svängningar genom åren. De har bytt mycket mellan höger och vänstervriden beslutsfattare. Kina har också varit mycket hårt utsatt för strider och liknande. Kina är stort och mycket speciellt med ett stort kulturarv. Landet hade långt utvecklad teknik och med hög levnadsstandard, men i mötet med Europa, som var helt oförstående inför Kinas civilisation, förlorade Kina snabbt sin makt och rikedom. Landet stannade kvar på en nivå som inte direkt gynnade dom. Kina är ett socialistiskt land. Ekonomin avgörs genom av mål sätts upp i femårsplaner. Idag är tillväxten nästan högre än i västvärlden. Kina är självförsörjande på de flesta råvaror och energi.

Klimatet är väldigt varierande beroende på vart i Kina du befinner dig.

Nordväst: Inlands och höglandsklimat med kalla vintrar och heta somrar, dessutom är det väldigt torrt.

Mellersta delen: Tempererat klimat med kalla vintrar men varma och regniga somrar.

Södra delen: Tropiskt klimat med jämn temperatur över året och mycket regn.

Under 1900 talet blev Kinesiska befolkningen lurad. De blev itutade att dem bodde i en drömvärld. Det var absolut inte vad de gjorde. De levde väldigt tufft med mycket uppror. Politiska ledare skiftades väldigt tätt och det lutade ena dan åt vänster och andra åt höger.
Detta har gjort att Kina har de problemen de har. Någonting som är bra är dock att Kina är på väg uppåt igen. Det börjar gå bra för Kineserna nu.

Att leva som medelinkomsttagare i USA är nog ingen dans på rosor men heller inte så besvärligt som i Kina. I Kina är det mycket fattigare. Där finns inte möjlighet till att få den utbildning m.m. som man kan få i USA.
Jag håller mig nog till Sverige i stället för att flytta till varken USA eller Kina.


Egna tankar USA & Kina

Jag skulle tro att Kina hade haft det bra mycket bättre om de inte hoppat så i sin politiska ledning. Jag känner inte till något annat land som har hoppat så mellan olika politiska åsikter. Detta beror väl främst på att landet inte haft någon demokrati. Dock är demokratin på intågande i landet.

USA däremot har haft helt andra förutsättningar i såväl industri som politiken. Allt har skötts på ett mycket bättre sätt så att det blivit lite rullians på saker och ting. Försvaret är också någonting som ligger Amerikanarna varmt om hjärtat. Deras försvar hör till det bästa i världen. Före detta mycket stora konkurrenten, var Sovjet. Idag när Sovjet är uppdelat så har väl Ryssland fortfarande lite att hämta när det gäller försvaret.

USA har ju hela tiden haft en starkt högerinriktad ledning. Detta har lett till mycket starka företag men som följd fått totalt skyddslösa invånare, stor fattigdom på många ställen och framförallt stora klasskillnader. Jag tror att detta problem hade minskat om man inte varit så starkt högerinriktade utan hållit sig lite på vänsterkant också så att även privatpersoner ska få det bättre. Man kan inte bara se till industrins bästa, följden av det blir att människor mår dåligt privat. Dessa problem bär de med sig till jobbet och det blir en dålig arbetsmiljö. Detta i sin tur leder till att industrin försämras avsevärt.

Skulle jag få ge Kineser och Amerikanare ett råd så skulle jag säga såhär:

Kineserna borde gå samman och gå emot den politiska ledning som sitter i landet. ...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: USA - Kina

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2006-05-17

    Kina är inte ett Socielistiskt

Källhänvisning

Inactive member [2002-02-04]   USA - Kina
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=1024 [2021-01-15]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×