abort

13 röster
21877 visningar
uppladdat: 2008-12-14
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

3. Svenska Abortlagen

Om kvinnan är svensk medborgare och bor i Sverige ska hon få välja att göra abort till slutet av 18: e veckan i graviditeten. Hon ska dessutom erbjudas stödsamtal före och efter själv ingreppet. Om graviditeten kan medföra allvarlig fara för kvinnans liv eller hälsa kan socialstyrelsen ge tillstånd till abort oavsett hur långt graviditeten har gått. Endast den som är utbildad läkare får utföra abort, och den får bara ske på allmänna sjukhus eller annan godkänd sjukvårdsinrättning.

(För exakta abortlagen se bilaga 1.)

Historik

Det har alltid, i alla tider, funnits skäl till att vilja avbryta en graviditet. Och abort har alltid förekommit oavsett om det har varit tillåtet eller inte. Förr i tiden användes både smärtsamma och farliga metoder. Det var inte ovanligt att man kokade ihop starka örter med kära som kvinnan fick dricka, det här skulle sedan fördriva fostret. Man kunde också använda en spetsig pinne och försöka sticka hål på fosterhinnan. De här metoderna var självklart mycket farliga och det var inte ovanligt att kvinnan dog. Det har tagit lång tid att få fram kunniga personer som har gått med på att göra abort. Kvinnor som utförde abort och hjälpte sjuka människor blev förföljda och brända på bål för häxeri ända fram till 1800-talet. På 1700-och 1800-talet dömdes de kvinnor som genomgått en abort till halshuggning. Det här ledde till att kvinnorna istället för att genomgå abort, födde barnen och sedan dödade dem som spädbarn. Men det gick så långt att spädbarns mord ansågs som ett samhällsproblem. Då beslöts det att kvinnor skulle få föda sina barn och sen lämna dem till änglamakerskor som i sin tur misskötte barnen så att de dog. Under 1960-talet utvecklades tankarna om fri abort. 1975 kommer abortlagen som är grunden till den som vi har idag. De senaste större ändringarna i lagen skedde 1996.

Abort i världen

Religioner

Ofta är det våra olika religioner som påverkar abortåsikterna. Om man är starkt troende tycker man oftast sämre om abort, eftersom att de flesta religioner är emot abort.

De kristnas åsikter varierar ganska mycket på vad för kyrka man är med i. Katoliker är mot abort, Men det finns många protestanter som också ser negativt på abort.

Inom Islam är abort förbjudet om inte graviditeten kan vara en fara för kvinnans liv.

Muslimerna anser att fostret får sin själ 120 dagar efter befruktningen och gör man abort då, så kallas det för mord.

Judendomen säger att varje fall ska behandlas individuellt. Men det ska finnas mycket bra skäl till en abort. Efter de första 40 dagarna är det strängare med aborter, för judarna tycker att innan det har gått 40 dagar har fostret inte lika högt värde.

Buddisterna tycker att valet är upp till kvinnan, om hon inte tycker att barnet är en egen individ och att det inte är mord är abort okej enligt buddismen.

Inom hinduismen är det endast tillåtet med abort om kvinnans liv är i livsfara. De tror att fostret får en själ redan vid befruktningen och är därmed en person.

Abort i Afrika och Asien

I Afrika och Asien är fattigdomen så stor på vissa ställen att kvinnor "tvingas" till abort. Det är mycket vanligt att en kvinna i Afrika och i Asien dör av att hon själv har försökt att utföra en abort, anledningen till detta är att abort i dessa delar av världen är olagligt. I vissa av de asiatiska och afrikanska länderna har mannen så stor makt över kvinnorna att det leder till att möjligheten att be sin man att använda en kondom är otänkbart. Om en kvinna exempel utför en abort är det en tillräckligt stor anledning för mannen att få igenom en skilsmässa. Vilket för kvinnan betyder att hennes ekonomi försämras väldigt mycket, den kan bli nästintill obefintlig, vilket leder till att hon själv inte kan försörja sig, ännu mindre om hon redan har barn.

I Kina försöker man hålla befolkningsmängden nere. 1978 infördes en lag om att en kvinna bara får föda ett barn. Pojkar önskas eftersom de är starkare och kan försörja sina föräldrar. Mord på flickbebisar är inte ovanligt. Par som mot lagen, skaffar fler än ett barn kan bli tvingade att göra abort eller sterilisera sig, de kan även förlora sina jobb eller få sänkta löner.

Komplikationer

Psykiska

Efter en abort brukar de flesta känna sorg och stor tomhet men vissa kan också känna lättnad och glädje. Oron för att om man gjort rätt eller fel är något varje kvinna och man måste lära sig att leva med. Hur lång den jobbiga perioden är efter en abort är väldigt olika för varje kvinna och även för varje man, men oftast brukar de värsta problemen tona ner efter några veckor.

Fysiska

I dem utförda kirurgiska ingreppen i Sverige så förekommer det i sex procent av fallen fysiska komplikationer. I U-länderna dör ett stort antal kvinnor varje år på grund av slarvighet vid utförandet och av dåliga hygieniska förhållanden. I Sverige bygger den vanligaste komplikationen på att graviditetsrester blir kvar inne i livmodern. Detta leder till infektion och blödningar som visar sig 3-7 dagar efter aborten. Det gäller både kirurgiska och medicinska aborter. Efter en abort finns det risk att kommande graviditeter slutar i sena missfall eller tidiga födslar. Vid abortingreppet vidgas livmoderhalsen och kan då skadas så att kvinnan får svårt att behålla barnet vid senare graviditeter. Men detta är inte speciellt vanligt, men risken ökar ju fler aborter en kvinna genomgår. En annan komplikation är att graviditeten kan fortsätta trots att aborten har genomförts. Risken är större ju tidigare aborten utförs. Det kan vara svårt för gynekologen att känna om instrumenten är på rätt ställe eftersom livmoderhålan är liten. Detta förekommer endast i 5 fall av 10,000.


4. Analys

Som kvinna ser jag ur kvinnan perspektiv att en kvinna själv bör få bestämma om hon ska föda ett barn eller inte. Är hon inte mogen att ta hand om ett barn och uppfostra det och har skäl att välja en abort, är det säkert den bästa lösningen. Att leva med att veta om att man är oönskad eller att det saknas kärlek från föräldrarna kan medföra stora trauman i livet. En adoption är både smärtsamt för mamman, som får bära barnet i nio månader och sedan lämna ifrån sig det och i resten av sitt liv undra om hon gjorde rätt, och för barnet som växer upp i en undran av varför han/hon blev bortadopterad och viljan av att kanske söka upp sina riktiga föräldrar. Adoption är en bra lösning till de som väljer att föda, men inte kan ta hand om barnet. Men de födda barn som borde adopteras bort är mycket fler än de som blir adopterade. En del barn hamnar på barnhem eller ute på gatan vilket kan leda till döden.

Jag tycker alltså att det ska vara lagligt med abort, om man inte använder det som ett preventivmedel. För en abort är inte hälsosamt, det skadar både psyket och kroppen. Jag tycker också att det är bättre att man tillåter abort än att det ska förekomma illegala aborter, som kan orsaka inte bara fostrets död utan även mammans.

Jag funderade på hur man skulle kunna få antalet aborter och oönskade graviditeter att minska. Jag kom fram till att kondomer skulle vara gratis till alla, inte bara till ungdomar. Man borde dela ut kondomer på stan och på olika tillställningar. Då minskar man ju inte bara aborter och oönskade graviditeter, man kan också minska olika könssjukdomar från att sprida sig och dylikt.

Abort är något som alltid kommer att förekomma runt om i världen, vare sig det är lagligt eller illegalt. Många kvinnor och män, mår nog sämre än vad man tror efter en abort. Därför tycker jag att man borde ha stödsamtal, med alla kvinnor och även med alla män som har genomgått en abort, så länge som det behövs.

5. Slutsats

1. Vad säger svenska lagen om abort?

Om kvinnan är svensk medborgare och bor i Sverige ska hon få välja att göra abort till slutet av 18: e veckan i graviditeten. Hon ska dessutom erbjudas stödsamtal före själv ingreppet. Om graviditeten kan medföra allvarlig fara för kvinnans liv eller hälsa kan socialstyrelsen ge tillstånd till abort oavsett hur långt graviditeten har gått. Endast den som är utbildad läkare får utföra abort, abort får endast ske på allmänna sjukhus eller annan godkänd sjukvårdsinrättning.

2. Vad säger de olika religionerna om abort?

Ofta är det våra olika religioner som påverkar våra olika abortåsikter.

De kristna anser ofta att abort är fel, katoliker är speciellt emot abort. Muslimerna är emot abort, de anser att det är mord och att fostret får en själv efter 120 dagar. Inom judendomen tycker man att innan det har gått 40 dagar har fostret inte lika högt värde, och då är det mer okej med abort men de tycker samtidigt att varje fall ska behandlas individuellt. Inom buddismen är det okej med abort så länge inte kvinnan tycker att det är fel med abort eller att det är mord. Inom hinduismen s&au...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Internet: http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19740595.HTM www.boj.se http://www.sjukvardsradgivningen.se/artikel.asp?CategoryID=23289&PreView http://www.rfsu.se/abort.asp http://www.bibelsajten.nu/visaAtillo.asp?id=1&artID=16 Böcker: Almgren, Höjelid, Nilsson, 2007, Reflex samhällskunskap för gymnasieskolan, Gleerups Utbildning AB, malmö

Kommentera arbetet: abort

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2008-12-14]   abort
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=10233 [2019-06-20]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×