Grekland

10 röster
10299 visningar
uppladdat: 2008-11-23
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

Grekland

Geografi

Grekland är lokaliserat i sydöstra Europa och sticker ut från Balkanhalvön i Medelhavet. Landet gränsar till Albanien, Makedonien, Bulgarien och Turkiet.

Grekland är känt för sin exotiska kultur med sammankoppling av fastland, halvö och tusentals småöar. Dessa öar, som drar åt sig sådan otrolig mängd turister, är spridda över tre olika hav: Egeiska, Kretiska och Joniska havet. Tillsammans tillhör de det stora Medelhavet.

Med sina 11 miljoner invånare på 130 000 km2 land, anses Grekland vara oerhört glest befolkat, något vi svenskar möjligtvis inte kan förstå med våra 9 miljoner på

480 000 km2 land. Grekland motsvarar ungefär halva Sveriges Norrland.

Staden Aten är Greklands huvudstad. En fjärdedel av befolkningen är idag bosatt där. Övriga invånarantalet är antingen bosatt på öar, där människorna livnär sig på turismen, eller på landsbygden, där jordbruket står för stor del av ekonomin.

Landets högsta berg är det berömda Olympos med sina 2 917 meter över havet. Greklands naturtyp består framförallt av väldigt stora bergsområden. De utgör nästintill tre fjärdedelar av landets ytstorlek. Den lilla biten mark som är över, används till jordbruk. Trots detta ger jordbruket jobb åt 20% av befolkningen och står också för 25% av all export. Deras viktigaste exportprodukter är bl.a. tobak, oliver, olivolja, frukt, grönsaker, bomull, sockerbetor och textilprodukter.


Flaggan

Greklands flagga har två olika färger (se framsidan). Blå, för havet och himlen och vit, för kampen om friheten. De nio ränderna symboliserar tänkespråket Frihet eller död och korset i vänstra kanten symboliserar, precis som i Sveriges flagga, kristendomen. Flaggan började användas i början av 1800-talet av grekerna men färgerna har funnits länge i andra typer av sammanhang.


Samhällskunskap

Statsskick

Grekland är demokratisk republik vilket innebär att folket väljer 300 representanter som ska styra landet. Detta sker genom ett parlamentsval var fjärde år. Därefter utser parlamentet tillsammans en president som sitter i fem år. Partiledaren i det parti som har flest platser i parlamentet utnämns sedan till premiärminister av presidenten.
Idag heter Greklands president Kostis Papoúlias och har varit detta från år 2005.

Demografi

De senaste tio åren har Greklands invånarantal bara vuxit mer och mer och idag ligger de på 11,1 miljoner. Medellivslängden i landet är för män och kvinnor är 75, respektive 81 år. Sveriges ligger strax över med sina 76, respektive 82 år. Det är relativt bra men höga siffror, dessutom har båda länderna bevarat kontroll över dessa mycket länge nu vilket tyder på bra hälsa och sjukvård.

Däremot skiljer det ett stort antal år beträffande medelåldern. Vi har Greklands 58(män) respektive 65år (kvinnor) mot Sveriges 42, respektive 43år vilket för Greklands del tyder på att invånarantalet kommer att sjunka om ett par år.

När det gäller immigranter kommer hela 65% från Albanien. Albaner har i många år setts som lagbrytare och ligister, de har blivit diskriminerade på många håll. Men albaner har haft en stor betydelse för den grekiska ekonomin vilket gjort att de flesta grekerna tillslut accepterat dem.

Religion

När man hör grekland kan det hända att man tänker på den grekiska mytologin med Zeus, Poseidon, Afrodite och Hera som de största gudarna men på 300-talet kom kejsaren Konstantin I till Grekland, som då tillhörde Romarriket. Han införde kristendomen.

Idag är omkring 95% av greklands invånare kristna. De tillhör den grekisk-ortodoxa kyrkan. Skillnaden mellan dem och protestanterna (Sverige) är att den ortodoxa kyrkan har lite annorlunda gudstjänster mm

Den ortodoxa kyrkan representerar de äldsta kristna tankarna också gudstjänsterna är desamma som förr.

Kristendomen kommer ursprungligen ifrån judendomen. Religionen utgår från tron på Jesus lära, död och uppståndelse. En kristen anhängare anser att Jesus är vår messias tillskillnad från en jude som fortfarande väntar på att messias ska anlända.

Gud har sådan stolthet att han inte tål ondska och Jesus, hans son, är därmed skyldig att rena människornas själar så att de ska kunna komma till himlen . Gud visar sig på tre olika sätt,

fader - som bryr sig om barnen
Jesus - som guds son
Anden - som inte syns men som alltid finns.

Kristendomen är också idag världens största religion.

Historia

Det antika Grekland

Grekernas filosofer var de första, som vi känner till, att ställa frågor om jorden utan att ge svar som baserades på tro och religion. De tog fram teorier med naturliga förklaringar, därefter kritiserade och diskuterade de dem vilket ledde till att vetenskapen tog fart. Vi har t.ex. Pythagoras som höll sig en hel del inom astronomin. Han hävdade bl.a. att jorden var rund samt att den snurrade runt solen med andra planeter.
Också matematiken har sin bas i Grekland. Vi har bl.a. talet pi därifrån.

1900-talets Grekland

1900talet har varit långtifrån en saga för grekerna. 1936 infördes diktatur i landet vilket började bra med stor stabilitet och bra ekonomi, detta förstördes totalt år 1940, då andra världskriget hade startat och Grekland blev utsatta av invadering från Italien. All fokus sattes på det militära och grekerna lyckades till vår förvåning slå tillbaka och driva de italienska styrkorna tillbaka till Albanien. I takt med att grekerna firade sin framgång skickades tyska styrkor ner genom Europa.

År 1943 var hela landet ockuperat av tyskar. Då styrkorna dragit sig tillbaka, efter sin stora förlust året därpå, antog grekerna att de kunde slappna av. Men grekiska kommunister startade ett inbördeskrig i landet mot den borgliga befolkningen vilket varade mellan åren 1946 - 49.

Efter inbördeskriget var fattigdom i landet ett faktum. Det var ett stort problem under ett par årtionden. Det blev dock bättre och bättre. År 1974 infördes demokratin i landet igen. Sju år senare gick Grekland med i EU och sedan dess har de med rasande fart blivit rikare och rikare.


Prognos och jämförelse

Efter alla år med ockupering, inbördeskrig och svår fattigdom har Grekland äntligen börjat gå med framgång. Sedan Grekland gick med i EU (Europeiska Unionen) har de fått tillgång till EU-lån som hjälp dem förbättra vägar, jordbruk och industri men framför allt till att bygga sjukhus och skolor. De två sistnämnda kategorierna är något som Grekland satsat stort på. Om man jämför innan och efter inträdet i EU så har Grekland gjort mycket större framsteg än Sverige, även om de idag ligger på omkring samma ställe inom ekonomin.

Idag har alla i Grekland rätt till fri utbildning och sjukvård vilket är ett stort, synligt framsteg. Allt eftersom skolorna har blivit bättre har föräldrar också blivit mer och mer angelägna att deras barn ska utbilda sig.

Även arbetslivet ser bättre ut. Landet har idag en låg arbetslöshet och bra löner men det skulle kunna bli bättre. Problemet ligger nämligen där. Det är så att ju fler studenter som utbildar sig, ju fler möjligheter förväntas. Idag får många välutbildade söka sig utomlands för att få jobb, inom exempelvis vetenskapen.

För övrigt se framtiden förhållande vis bra ut för Grekland. Deras BNP ligger idag på 33 004, 02 USD jämfört med Sveriges 34 734,94. Båda länderna ligger statistiskt sätt bland de 20 rikaste i världen.

Detta beror delvis på att vare sig Grekland eller Sverige idag har några större hotande sjukdomar så som exempelvis HIV/AIDS. Däremot har Grekland en annan allvarlig sjukdom som spridits allt mer med åren. Hepatit B. Det är en leversjukdom som sprids på samma sätt som HIV/AIDS. Sjukdomen kan leda till gulsot, skrumplever samt levercancer. Idag finns det vaccin mot Hepatit B.

Ett annat stort problem i Grekland är antalet kvinnliga rökare. Medan resten av Europas antal sjunkit med markanta si...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

http://sv.wikipedia.org/wiki/Antikens_Grekland#Demokratin_i_Aten http://www.regeringen.se/sb/d/2829#item19956 http://sv.wikipedia.org/wiki/Greklands_flaggahttp://sv.wikipedia.org/wiki/Grekland http://www.swedenabroad.com/Page____12055.aspx http://sv.wikipedia.org/wiki/Balkanhalv%C3%B6n#L.C3.A4nder_p.C3.A5_Balkanhalv.C3.B6n http://www.fhi.se/templates/page____8251.aspx

Kommentera arbetet: Grekland

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2008-11-23]   Grekland
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=10198 [2019-06-20]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×