Alkoholmissbruk

7 röster
12396 visningar
uppladdat: 2008-11-22
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

1. Inledning

När missbrukar man alkoholmissbrukare? Hur stora är problemen av de stora intagen av alkohol för samhället?
I min rapportskrivning av sociala frågor, som i mitt fall handlar om alkoholmissbruk så ska jag besvara dessa frågor men även ge mer fakta om det här problemet. Till min hjälp har jag gjort en frågeställning som jag ska hålla mig till.
Är det värt att massor människor skadas och dör för att folk har så pass lite vett i huvudet och bestämmer sig för att köra bil med alkohol i kroppen? Är det värt att oskyldiga människor ska drabbas av någonting som så pass själviska människor ställer till med?

1.1 Syfte och frågeställning

Syftet med detta arbete är att jag ska kunna göra en rapportskrivning om ett socialt problem. Jag ska på ett så bra sätt som möjligt ska besvara frågorna som jag har i min frågeställning, som är en grund till en bra rapport.
Min rapport ska handla om alkoholmissbruk, och där av har jag en frågeställning som håller sig just till detta ämne.
Min frågeställning lyder;

1. När är man en alkoholmissbrukare?
2. Är alkoholmissbruk ett stort problem för samhället?
3. Vad för hjälp finns det för alkoholmissbrukare?

1.2 Avgränsningar

För att mitt arbete inte ska bli alltför jobbigt att jobba med eller för stort så tänker jag avgränsa arbetet om missbruket till endast alkoholmissbruk. För att kunna göra ett så korrekt arbete som möjligt så har jag tagit mig hjälp av några frågor, som hjälper till att begränsa det hela på ett bra sätt.

1.3 Metod och material

Jag gjorde en begränsning på arbetet först, där jag valde att jobba med endast alkoholmissbruk, till det gjorde jag en frågeställning som är min grund till hela arbetet.
För att ta reda på svar och fakta till mina frågor så har jag använt mig av Internet och olika fakta sidor och medicinska sidor där det står mycket om sjukdomar. Men jag har även använt mig lite av egen erfarenhet av saker som jag hört från exempelvis en av teorilektionerna på trafikskolan, sådant som andra har berättat och sådant som jag sett och tagit till mig.
Min rapportskrivning bygger på fakta och svar på de frågor som jag ställde mig, som är bra frågor för att ta reda på en del om just denna sociala fråga och vad det är för problem för andra än en själv i samhället.

2. Resultat

I den här delen av arbetet så ska allting sammanställas, mitt resultat av sökning och fakta ska skrivas ner här under några små rubriker som är svar på min frågeställning.

2.1 När man är en alkoholmissbrukare

För att man ska veta om någon är beroende av alkohol så måste denna person uppfylla en del saker som har bestämts av bland annat Världshälsoorganisationen (WHO). Deras syfte är att alla i världen ska få ha en så god hälsa som möjligt. WHO hjälper till att bekämpa olika sjukdomar så som aids, malaria och sars. De hjälper även till så gott de kan för att skaffa fram vaccin till andra sjukdomar.
De bekämpar inte bara sjukdomar, utan försöker hjälpa folk som har andra problem också. Deras förklaring på ordet hälsa är hur man mår fysiskt, psykiskt och socialt. Därför har de varit med i olika kampanjer för att minska tobaksförbrukningen bland annat. De har skrivit listan på vad en alkoholmissbrukare har för krav att uppnå för att kunna kallas alkoholmissbrukare. (http://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4rldsh%C3%A4lsoorganisationen)
En del av dessa krav är att man känner att man måste ha alkohol i sig för att uppnå en liknande effekt, som man inte kan få utan. Man känner en längtan tills man ska dricka nästa gång, man känner en längtan efter alkohol mer eller mindre.
Det kan även synas en del fysiska symptom, på vissa märks det av att de har slutat dricka. De känner bland annat ett abstinensbesvär för att de inte får alkoholen som de är vana vid att ha varje dag i stort sätt. För att inte känna dessa besvär och få symptomen att minska så använder man alkoholen till hjälp.
Man spenderar mycket tid till att dricka sin alkohol och även återhämta sig då man fått i sig en del, då man vilar en dag efter en fest då man fått baksmälla och då kanske tar en återställare som består av att man dricker lite dagen efter. Även om man vet att det är skadligt för än att konsumera så mycket mängder alkohol så fortsätter man.
Ett annat sätt att märka på någon om de har alkoholproblem är om de får problem med skola och jobb. På barnföräldrar kan det märkas ganska väl då de inte skickar iväg sina barn till skolan som de ska, så att de kommer i rätt tid. Även att de missar möten och sådär som är viktiga för barnen och för att se hur det går för dom i skolan. Även det att man ägnar sig mindre till fritidssysslor och är sjuk ofta. (http://web4health.info/sv/answers/add-alcohol-when.htm) Många av dessa sjukdomar kan även vara livshotande, men även så att man har dom resten av sitt liv. Stress kan vara en orsak till att man börjar inta mer och större halter av alkohol än vanligt.
En sak som man riskerar med att man har för vana att dricka mycket är att man kanske gör att ens barn blir likadana. De kan bli påverkade i sättet som föräldrarna umgås med annat folk och med varandra tillsammans med alkoholen men det kan även vara ärftligt av föräldrarna och om man har andra nära släktingar som dricker mycket.
Det är inte alltid som man själv märker av att man dricker för mycket, det kan hända att man själv har svårt att sätta gränser om man dricker lagom eller om man dricker för mycket. Om man har någon i sin närhet och bekantskap som reagerar på hur man dricker, och hur mycket man konsumerar så är det ett tecken på att man hanterar det på fel sett. Det kan vara ett steg till att man faktiskt missbrukar alkohol.
Många vill inte ens tala om hur mycket de dricker, de vill inte höra när andra berättar om det för det är ett känsligt område. Även detta kan vara en varningssignal för andra att se, och ses dessa så ska man ta tag i att prata med personen som lider av alkoholmissbruken och råda dom till hjälp om de inte kan behärska det själva. (http://www.sjukvardsradgivningen.se/artikel.asp?CategoryID=30642)

2.2 Problemen för samhället

I Sverige finns det 2 droger som säljs lagligt och dessa är alkohol och nikotin. Det är fler som är beroende av nikotin än av alkohol, men det är lika skadligt. Många använder droger som alkohol för att komma ifrån problem som man kanske har i sitt liv, komma ifrån sin vardag och kanske för att känna sig gladare för en stund. På vissa har alkohol en påverkan att man blir gladare men ju mer man får i sig så blir man mer dämpad än glad. Alltså kan humöret bli helt olika under en kväll då man kan vara strålande glad till en början men sedan bli arg och mer deprimerad och kanske åka på snefylla då man sitter och gråter.
Även om det kan vara trevligt att ta ett glas då och då, så finns det alltid en baksida med det. Det är skadligt för hjärna och kropp, det tar skada för varje glas man tar och det finns alltid en risk för att bli beroende.
Alkohol skadar speciellt hjärnan, då det tar skada på signalöverföringen i nervcellerna. Det påverkar våran balans, med för mycket alkohol i kroppen så finns det knappt någon balans kvar alls och vissa kan inte stå på benen. Det tar även stor skada på levern som man har i kroppen, ju mer man dricker desto sjukare blir den. Det finns 3 sorter av leversjukdomar och det är fettlever, leverinflammation och skrumplever och alla dessa kan sedan leda till att man får levercancer om det vill sig riktigt illa. Vissa är känsligare än andra.
Folk med alkoholberoende skadar inte bara sig själv fysiskt och psykiskt utan man skadar även andra runt omkring än så som familj och vänner som kan tycka att missbruket blir för mycket och allt för jobbigt. Det kan även förändra hela förhållandet till folk, de kan ta avstånd för att de inte orkar se vad som händer med den alkoholiserade och det kan i sin tur leda till att man står helt ensam kvar för att man har ett så pass själviskt tänkande och bara håller sig till sin alkohol. Men det kan också komma att bli ens bästa vän för att man känner att det är ingenting som kan svika eller försvinna från än. De som inte inser sina problem förstår inte heller att det är de själva som orsakar allt, det är de som ställer till det för sig själva.
Män dricker mer alkohol än kvinnor och många av dödsfallen hos ensamstående medelålders män beror på alkohol. Ungefär 2000 av alla dödsfall som sker varje år är på grund av alkohol. (http://www.sjukvardsradgivningen.se/artikel.asp?CategoryID=30643&Preview=)
Många bilolyckor sker på grund av att någon sätter sig bakom ratten alkoholpåverkad. Varje dag åker 16000 personer bil med alkohol i kroppen. En tredjedel av alla bilolyckor är på grund av att folk väljer att köra bil rattfulla och de flesta av alla singelolyckor i trafiken är just på grund av dessa personer. Man bör låta bilen stå ett helt dygn efter att man har druckit alkohol för att underlätta risker för olyckor. Man tar mer skada på andra än sig själv oftast.
(Motala trafikskola, teorikurs 081031)

2.3 Åtgärder för alkoholmissbruk

Många som lider av alkoholproblem vill ofta inte erkänna det, utan de säger att de dricker för att det är en social grej eller för att de var sugna på att ta ett glas vilket ofta leder till att de tar både tre och fyra glas mer.
För att man själv ska kunna ta tag i sina problem gäller det att man inser att man är i en allvarlig och ohälsosam situation och om man inte kan ta sig ur den själv så ska man söka hjälp för det. Om de får hjälp utan att vilja ta emot det, kan det bli väldigt jobbigt så är det någon annan som upptäcker alkoholmissbruk hos någon och vill hjälpa så gäller det först att intala personen om situationen och hur allvarlig den faktiskt är, för att sedan kanske få en positiv reaktion på hjälpen som finns att få.
En hjälp till att bli av med sitt alkoholberoende är att ta antabus, vilket är som en tablett som gör att man bli illamående vid intag av alkohol. Det kan vara en hjälp då många associerar detta till illamående när de dricker. Andra slutar ta detta och dricker ändå, andra klarar av att dricka även om de känner av illamåendet så som vid många olika sorters hjälp så är det inte helt säkert att denna hjälper.
Det finns även grupper som man kan gå till, en välkänd grupp är AA, anonyma alkoholister. Där man får hjälp av folk som är där för att stötta den som vill ha hjälp för att bli fri från sitt beroende av alkohol.
När man känner att man vill ta tag i sig själv, och är beredd för att tillta hjälp så ska man kontakta sin vårdcentral eller beroendemottagning som sedan hjälper en till mer behandling.
För att man ska bli av med sitt beroende helt och håller så gäller det att man bestämmer sig för att ta avstånd helt och aldrig mer dricka. För en som har varit alkoholberoende så kan en svälj av en öl eller liknande vara anledningen till att de går tillbaka till sina gamla spår. De blir påminda av smaken och tycker det är så gott och går tillbaka, och måste förmodligen gå igenom samma process för att komma därifrån.
Efter att man tagit tag i sina problem och sökt hjälp måste man även få hjälp för möjliga abstinensbesvär. Eftersom kroppen inte är van vid att vara utan alkoholen så reagerar den på ett visst sett och det är lättare besvär och det finns svårare besvär.
Det finns sjukdomar som man riskerar att få av alkoholmissbruk och det är Dilerium tremens, som gör att man kan få hjärtklappningar, svettningar och darrningar i kroppen och detta kommer ofta några dagar efter att man varit ifrån alkoholen. Alkohallucinos är en annan sjukdom som påverkar känsel och hörsel, man hör och känner saker som inte finns egentligen och man kan känna det som om det är någon efter en hela tiden. Alkoholpsykos är brist på B-vitamin vilket har gjort att man har fått en hjärnskada. Man känner sig förvirrad, man kan lida av minnesluckor och man kan få ögonproblem. Alkoholdemens är en sjukdom som gör att människor som har druckit alkohol länge och riktigt ofta åldras snabbare, ungefär 4 gånger så snabbt som andra nyktra människor.
Dilerium termens och abstinenseplepsi är två av de sjukdomar som man kan lida av vid svårare abstinensbesvär och det kan också leda till död om de inte behandlas som de ska. De som har varit missbrukare kan drabbas av epilepsianfall dagligen för att kroppen inte riktigt har vant sig vid det nya livet som nykter. Man får då muskelkramper och blir medvetslös. De som är lite tyngre missbrukare kan behöva en avgiftning från alkoholen. (http://www.sjukvardsradgivningen.se/artikel.asp?CategoryID=30642)

3. Diskussion och avslutning

Det här med alkoholmissbruk är enligt mig ett ganska stort problem, man ställer inte bara till för sig själv utan också för så många andra som troligtvis inte vill ha med saken att göra. Många tar ställning till detta och undgår att handskas med alkohol på samma sätt, och vissa tar den ställning att sluta umgås med dom som är alkoholmissbrukare vilket kan vara helt rätt för att få dom inse att de ställer till det så pass för sig själv, att de sedan bara har spriten som sin enda och sanna vän. Jag tycker att man först ska försöka prata vett i huvudet med dom som dricker, försöka få dom att inse att de har problem om man upptäckt att de uppnår de flesta av kraven som världshälsoorganisationen har gjort.
Det med att missbruken kan gå i arv har jag tidigare hört talas om men jag har inte läst så mycket om det. Jag har svårt att tro att någonting sånt skulle vara ärftligt, men det har blivit lite klarare nu och ganska självklart om barnen hela sina liv fått stå ut med drickande föräldrar och andra runt omkring som konsumerar stora mängder av denna farliga och tillåtna drog.
Jag tror att det gäller att försöka vara så stark som möjligt som person, och försö...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Tryckta källor; http://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4rldsh%C3%A4lsoorganisationen http://web4health.info/sv/answers/add-alcohol-when.htm http://www.sjukvardsradgivningen.se/artikel.asp?CategoryID=30642 http://www.sjukvardsradgivningen.se/artikel.asp?CategoryID=30643&Preview= Övriga källor; Motala trafikskola

Kommentera arbetet: Alkoholmissbruk

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2008-11-22]   Alkoholmissbruk
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=10191 [2019-06-20]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×