Jehovas Vittnen, del V

1 röster
16967 visningar
uppladdat: 2002-02-04
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Jehovas Vittnen i samhället

Allt sedan Russells styre inom Jehovas Vittnen har de varit skeptiska till politiska och sociala omdaningar i samhället. De anser att det är bättre att jobba för nästa generation än att försöka förbättra den nuvarnade världen, som är ond.

När Nationernas Förbund bildades efter Första Världskriget ansåg Vittnena att detta var att avvisa Jehovas unversella över-höghet. Nationernas Förbund är i själva verket vilddjuret som nämns i Uppb 13:14 (”Och det förför jordens invånare med de tecken som det fått rätt att göra i odjurets åsyn. Det säger till jordens invånare att göra en bild åt odjuret som har fått svärds-hugget men kommit igen”) och 19:20 (”Och odjuret togs till fånga och likaså den falske profeten, som gjort tecken inför odjuret och förfört dem som tagit emot dess märke och tillbett dess bild. De kastades också levade i eldsjön som brinner av svavel”).

Jehovas Vittne gör inte militärtjänsten, men är inte pacifister. I vissa länder är detta ett brott mot lagen och leder till fängelse. Därför finns det många Vittnen världen över som frivilligt går i fängelse eftersom dom inte har något annat val.

Att hälsa en nationsflagga står Jehovas Vittnen också emot. Det är enligt 2 Mos 20:4 en avgudadyrkan eftersom många flaggor innehåller stjärnor, solar eller månar.

Vid politiska val avstår Jehovas Vittnen sin rätt att rösta. Enligt det Amerikanska Vakttornets augusti-utgåva 1893 ger Vittnen som röstar på ett parti sitt fulla stöd och ska till och med kunna offra sitt liv för detta parti. Att gå och rösta vid allmänna val är emot Jehovas Vittnens lära, eftersom Jehova är den enda rätta ledaren över hela världen.

Högtidsfirande är en stor skillnad jämfört med de kristna människorna. Vid bröllop gifter sig de flesta Vittnen sig borgerligt utanför kyrkan. Vid bröllopet kastar man inte risgryn eller spelar någon av de kända bröllopsmarscherna. I stället är det mer lämpligt att sjunga någon psalm ur deras psalmbok. Risgrynskastningen anses som en hednisk vana och bör därför inte följas. Brudparet växlar inte heller ringar med varandra och själva bröllopsdagen kan firas om man vill, det står inget i Bibeln att man ska fira den dock.

Enligt Bibeln var det ingen som firade sin födelsedag och det gör Jehovas Vittnen därför inte heller.

Den tradition som Jehovas Vittnen har haft svårast att avskriva är julen. Enligt deras lära ska man inte fira jul och man brukar ha ett stort möte vid juletid istället som kompensation. Dock kan Vittnena sälja julkort eller julgran, men inte inneha någon symbol som för tankarna till julen.

Måttlighet är ordet för alkoholkonsumtion. Man får lov att dricka alkohol men aldrig får man dricka sig berusad.
Rökning anses som omoget och världsligt: ”…bruket av tobak är av hedniskt ursprung, då det ju var indianerna som använde tobaken när de tillbad sina demoner”. Trots denna förklaring får Vittnena dricka kaffe.

Vad gäller bio-besök finns inga speciella regler att följa utan det är upp till varje Vittnes samvete. Dock rekommenderar ledningen de unga att inte gå och se filmer som anspeglar på sex, både på biografen eller på TV/video.

Pornografisk litteratur är totalförbjudet. De sexuella smekningarna, d.v.s onani, ska man ”fly som pesten”.
Sex är endast tillåtet inom äktenskapet och att ha sex under förlovningsperioden anses som otukt. Föräldrar tillåter inte en ung man ha sex med deras dotter innan äktenskapet är formellt genomfört med bröllop.
Ett Vittne ska vara snyggt klädd. Vad det betyder med dagens klädmode är svårt att säga. En tjej bör till exempel helst inte bära åtsittande kläder, men byxor får hon bära.

Att ta emot blod är förbjudet enligt Jehovas Vittnens lära. Själen lever i blodet och att mottaga blod från en annan person är strängeligen förjbudet.
Detta ämen är ofta debatterat och för några år sedan dog en ung pojke i Danmark sedan han valt att inte ta emot blod eftersom han var ett Vittne. Världen förskräcktes av detta men Vakttornet hedrade den unge mannen och sa att han föregick med gott exempel.


Förföljelsen av Jehovas Vittnen

Att judarna blev förföljda av naezisterna under Andra Världskriget får man lära sig tidigt i skolan. Men det är inte många gånger som det nämns att Jehovas Vittnen blev utsatta för precis samma sak.

Jehovas Vittnen har alltid varit kända för att de visar respekt för lag och ordning. Det har aldrig funnits en anledning till uppror och kommer aldrig att bli det heller.

När nazisterna tog makten i Tyskland 1933 var Jehovas Vittnen en av de första grupperna som starkt kritiserade terrorn. Jehovas Vittnen beskrevs som ”en liten ö av aldrig moraliskt sviktande motstånd mitt i en terroriserad nation”.

Motståndare till Jehovas Vittnen har sagt att Vittnena försökte kompromissa Hitler-regimen under deras första år vid ledning. Vittnen ska ha försökt ställa sig in hos ledningen och till en början till och med accepterat deras rasideologi.
Enligt Jehovas Vittnens officiella hemsida är detta uttalande helt felaktigt.

Vid tiden då nazisterna tog makten i Tyskland fanns omkring 25 000 Vittnen i Tyskland och hade varit verksamma i mer än 30 år.

Dock hade Vittnena alltid utsatts för förtalskampanjer av andra religiösa ledare. Man anklagades för att vara i förbund med judarna i olika politiska rörelser.

När Hitler blev vald till rikskansler dem 30 januari 1933 stod Jehovas Vittnen till-sammans med miljontals andra tyskar bakom det nationalsocialistiska partiet och hoppades på en ljus framtid. Även att de nya ledarna skulle inse att Jehovas Vittnen var laglydiga var ett hopp. Men det skulle visa sig att dom hade fel…

Jehovas Vittnen blev stämplade som sam-arbetare till judarna och bolsjevikerna och blev föremål för en otroligt grym nazistisk förföljelse.

Enligt historieforskaren Brian Dunn berodde förföljelsen på tre viktiga punkter:
 Jehovas Vittnens internationella omfattning
 Jehovas Vittnens motstånd mot rasism
 Jehovas Vittnens neutrala ställning till staten
Att vägra gör Hitlerhälsningen, militärtjänst och att understödja det nazistiska partiet gjorde livet för ett Vittne inte mycket lättare.

Den 24 april 1933 stängdes Jehovas Vittnens huvudkontor i Magdeburg av myndigheterna och all egendom togs om hand. Efter påtryckningar från hela världen återlämnades dock egendomen redan en månad senare, men då var Jehovas Vittnen redan förbjudna i flertalet delstater i Tyskland.

Hitler som kämpade för religionsfrihet och ansåg kristendomen vara en väsentlig del i en människas liv uttalade sig om religions-frihet i Tyskland.

Dock var dåtidens president inom Jehovas Vittnen, Joseph Rutherford, oroad och till-sammans med den tyska avdelnings-ansvarige, Paul Balzereit, satte igång en kampanj för att informera Hitler och ledningen om att Jehovas Vittnen utgjorde inget hot mot styret.

Kontoret i Magdeburg anordnade en sammankomst för alla som ville. Här skulle människan få rätt att säga sin mening utan att bli anklagad för något.
1933 samlades ungefär 7 000 personer i Wilmersdorf Tennishalle i Berlin...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Jehovas Vittnen, del V

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2006-10-27

    de har inte alls nåt stort möt

  • Inactive member 2007-01-16

    Vi har egna vigselförattare, s

Källhänvisning

Inactive member [2002-02-04]   Jehovas Vittnen, del V
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=1019 [2020-08-06]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×