EU-frågorna

12 röster
12140 visningar
uppladdat: 2008-11-14
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

EU

1.Ungefär när bildades EU och vilka var orsakerna till samarbetet? 

Efter andra världskriget så var nästan hela Europa i spillror och många var rädda att det skulle upprepas igen. Därför bildades 1952 den Europeiska kol- och stålgemenskapen av Belgien, Frankrike, Italien, Luxemburg, Nederländerna och Västtyskland. Detta var det första steget i skapandet av EU. De sex länderna beslutade sig för att samarbeta om produktionen av kol och stål. Detta är viktiga råvaror för vapentillverkning och genom att samarbeta ville länderna förhindra framtida krig mellan sig. Ett annat syfte var att underlätta återuppbyggnaden av ländernas industrier efter andra världskriget. Samarbetet innebar dessutom att de som arbetade inom kol- och stålindustrierna kunde arbeta varsomhelst inom de sex länderna. År 1958 bildade dessa sex länder Romfördraget, därmed den Europeiska gemenskapen, EG. De sex länderna bildade tullunionen.
Alla tullar på allt handel mellan medlemsländerna skulle bort. EG skulle även samarbeta för en fredlig användning av kärnkraften och införa en gemensam jordbrukspolitik.
EG skulle exempelvis se till så att bönderna odlade en lagom mängd brödsäd. Odlades det för mycket så sjönk naturligtvis priserna. Med statligt stöd fick bönderna lika mycket betalt per kilo brödsäd vare sig det behövdes eller inte. Detta var för att hindra att bönderna gick i konkurs och för att bönderna var en viktig väljargrupp.

2a.Vad handlade samarbetet om då och vad handlar samarbetet om idag?

Som sagt, förr i tiden handlade samarbetet om stål och kol. Man ville begränsa och kontrollera produktionen av de råvarorna eftersom kol var då den främsta energikällan och av stål gjordes vapen så genom samarbetet blev det mindre möjligt att starta krig.Idag handlar samarbetet om mycket mer än bara handel. Hela EU hjälps åt för att förhindra den globala uppvärmningen och andra miljöskador, de hjälper även till att behålla den naturliga miljön i skick och här kan jag nämna ett exempel från Polen som hände förra året. I en stad så beslutade man att bygga en motorväg. Staden var en viktig genväg för många lastbilar som transporterade varor och folk var trötta på ständigt buller, oreda och ständiga avgaser . Men vägen skulle byggas genom ett naturreservat och miljöaktivister började protestera. De skulle inte kunna göra någonting själva men vände sig till EU-kommisionen och fick sin vilja igenom.Länderna samarbetar också för att det ska bli lättare att resa mellan de olika medlemsstaterna. Lättare tullar och snart även inga tullar är målet. Redan nu behöver man inte visa några som helst pappershandlingar om man reser i ett land som ingår i Schengen-avtalet. Men inga kontroller innebär också att smuggling blir mycket lättare och som värre, vanligare. Att föra över knark från land till land har nog aldrig varit lättare och det tycker jag är dåligt. Jag är ju för att resa fritt, utan några som helst kontroller, men det där med olagliga varor är någonting som jag tycker är väldigt fel. Men ändå så är det bra att man får resa utomlands utan att behöva stanna för en passkontroll. Det där med att bygga upp stora murar runt länderna tycker jag inte är särskilt bra, alla borde ha rätt att resa var de vill.

2b.Försök att ge några konkreta exempel på hur du märker av EU-samarbetet på din resa genom Europa.

En av sakerna som tyder på EU-samarbete på min resa är att alla länder som jag reser till har euro som valuta. Det underlättar väldigt mycket för det innebär att man inte behöver växla pengar mellan de olika resemålen. Om jag reste till Spanien eller Italien för t.ex. 20 år sedan skulle de respektive valutorna vara kvar och jag skulle bli tvungen att växla så har jag ju ingen säkerhet på att pengarna är värda lika mycket. Jag kanske skulle få mindre summa för pengarna i det ena landet och en annan summa i andra landet. Med samma valuta så är jag säker på att jag får lika mycket pengar. Euro är ganska bra fast det finns ju en baksida. Man har ju hört att när euro infördes så blev allt dyrare. Jag vill ju inte betala överpris för det jag köper.

3.Vilka fördelar finns med EU?

I EU så finns det ett lag om att länderna inte ska starta krig mot varandra så alla länder som ingår i EU är bundna till att behålla freden. Det blir också lättare att resa inom EU. Att importera och exportera varor blir mer möjligt, t.ex. Sverige handlar ganska mycket med Tyskland. Om tullarna var dyra så skulle även varornas pris stiga i butikerna och då skulle de svenska märkena få svårare på den tyska marknaden. Som jag nämnde tidigare så arbetar EU också för att förbättra vår miljö.

4.Vilka nackdelar kan EU innebära?

Som jag skrev tidigare så är tullarna även en nackdel. Det smugglas som bara det, inte bara knark och giftiga substanser men även människohandling blir lättare. En sak som man kan se som väldigt dålig är att genom att bilda EU så isolerar sig hela Europa från resten av världen. Det är bara i den här världsdelen som vi har ett sådant förbund, alla andra världsdelarnas länder arbetar för sig själva. Att ha en sådan organisation som EU kan även vara bra för genom våra krav på länderna har många människors situation förbättrats. Men att bara stängda ut sig kan inte vara bra. Det bli lättare att handla med länder inom EU, men andra länder då? Vi kan inte bara prioritera våra "egna" länder för ibland kan det löna sig att samarbeta med andra.En grej som jag tycker är väldigt dåligt med EU att länderna som är medlem måste avsäga sig sina egna lagar och följa EU:s. Jo, det är klart, EU:s lagar kan väl vara jättebra de också, men jag tycker att varje land borde styra på sitt eget sätt. Fast det är klart, om landet ifråga bryter mot mänskliga rättigheter så är nog EU:s lagar bäst. Det är nog sådana saker som EU försöker att arbeta mot genom att bestämma lagar.

5.Hur stort kan EU bli? Bör utvidgningen begränsas eller kan t.ex. länderna i norra Afrika också omfattas av samarbetet? Bör EU ställa några krav på blivande medlemsländer?

Nja, jag vet inte. Egentligen så har jag ingenting emot det, men å andra sidan så är det ju Europeiska Unionen, alltså bara Europa. Det skulle inte kännas rätt att ha andra länder, länder som ligger utanför Europa, med. Om t.ex. Nordafrikas länder tillåts vara med, varför inte andra länder på samma gång? Varför inte hela världen? Och då blir det knappast EU längre.Fast det är klart, EU är ju bara ett namn på organisationen. Från början så skulle inte ens andra länder i Europa få vara med, bara de sex länderna som handlade med varandra. Värför inte byta namnet och så att alla andra får vara med?Men kan då EU bli som FN? Det skulle inte vara bra. FN lider av dålig ekonomi och är ganska maktlöst fast det är världsomfattande. Är det inte bättre då att organisationen är mindre men mer kraftfull?Sen är det frågan om alla länder som får vara med uppfyller de kraven som EU förväntar sig att de ska följa. Jag tycker att där måste man vara selektiv. Landet måste uppfylla vissa krav, t.ex. landet måste vara en demokrati, ha mänskliga rättigheter och vara respektfulla mot eventuella minioritetsgrupper. Vem som helst får inte vara medlem i EU.EU funderar i på att låta Nordafrika få vara med. Men länderna där är ju oftast inte det som EU vill att medlemsländerna ska vara. De saknar mänskliga rättigheter och har en orolig politisk situation.Men om man tänker efter så kan ju Nordafrikas medlemskap i EU hjälpa de i att uppfylla de kraven. Många av Europas länder får väldigt mycket stöd, inte bara på det ekonomiska hållet. Om Nordafrika får vara med så kanske EU kan hjälpa respektive länder för att de ska göra det som krävs för att en fungerade stat ska bildas.

6.Vilka frågor tycker du är viktigast för EU att samarbeta kring idag? Värför?

En av de viktigaste frågorna som jag tycker EU borde samarbeta kring är miljöfrågan som jag även tidigare nämnde. Vi har inte förräns nu insett i vilken stor skala det som vi gjorde (fabriker, fordon och diverse utslääp) har spridit sig och nu sitter vi i ''skiten'' upp till öronen. Om vi och även EU ska finnas i framtiden så måste vi göra någonting åt det. Därför tycker jag att det är bra att EU försöker hitta en lösning och motverka miljöhoten så att även våra barn och barnbarn kan leva ett någorlunda normalt liv.En annan fråga som jag tycker är viktig är EU:s kamp för demokrati och mänskliga rättigheter. Ingen ska behöva vara rädd för att utrycka sina åsikter och bli dödad eller tortyrerad på köpet. Alla ska vara lika och ingen ska sättas ut på piedestal, alla ska få bestämma hur de vill att landet ska styras. Oftast så är det det som står i vägen för att såna länder som t.ex. Albanien ska bli medlemmar i EU. Och varför skulle de inte få vara med? Om EU hjälper de med att göra det som krävs för att vara med så är det väl ännu bättre?

7.Vad tror du kommer att hända med EU samarbetet i framtiden?

Efter att ha läst om EU och dragit egna slutsatser så har jag blivit mer inställsam mot EU än jag var innan. Jag visste inte särskilt mycket förutom att de kräver bara massa extra pengar från Sverige och vill införa sina lagar för att få ännu större makt. Men efter att ha vidgat min kunskap i ämnet så är jag mer positiv till EU och vill gärna att samarbetet förtsätter även i framtiden. EU genomför många projekt som individuella enheter inte skulle kunna genomföra eftersom det krävs omfattande samarbete från många länder. Det räcker inte att bara ett land arbetar mot den globala uppvärmingen för vad hjälper det? Världen är stor. Men om många hjälps åt så kanske vi kan nå vårt mål.Å andra sidan så kan EU lösas upp. Man kanske kan jämföra EU med en maktlysten galning och såna brukar ju alltid gå under. EU:s krav på att bara ha mer och mer växer. Inte bara deras lagar ska införas, de vill även kontrollera politiken i landet, handeln osv. Vissa grupper som kanske misstycker kommer börja protestera och om andra faller för grupptrycket så är det farväl med EU. EU:s politik passar inte alla och många känner sig säkert fångna i deras rättssystem även om jag tycker att den är bra. Dessutom så koncenterar sig EU på bara vissa grupper medans andra uteblir och det kanske inte passar de.Även jag kan tycka att EU styr för mycket och försöker säga till de respektive ländernas regering vad de ska göra. I det fallet så tror jag att regeringen i det landet vet bäst om situationen och inte några snubbar som sitter i Bryssel och tror sig veta vad folket i just den landet vill. Fast som jag tidigare nämnde, när det gäller mänskliga rättigheter så för mig får de styra hur mycket de vill.

8. Välj en fråga eller ett problem som EU samarbetar kring och försöker hitta en lösning på. Ta reda på vilka förslag som finns eller vilket beslut som har fattats. Hur resonerar de olika EU-länderna om förslagen och vad tycker du själv?

Problemet som jag valde att beskriva är problemet som EU har med de olika miniroritetsgrupperna, minioritetsgrupperna som kräver ett eget land. Man kan säga att det hela startade den 17 februari 2008 när Kosovos utbrytning från Serbien var ett faktum. Hälften av Europas länder och även USA godkände Kosovo som en egen stat men majoriteten har fortfarande inte gjort det. Serbien var såklart en av de.Kosovo är bara ett av flera exempel. Såna saker äger inte rum bara i länder som ofta varit omskakade av kriget och därför fått flytta sina gränser ofta. Även Europas mäktigaste länder som Frankrike, Spanien och Belgien har problem med folkgrupper som vill ha ett eget land.De flesta EU-länderna erkände Kosovo som ett eget land. De länderna som inte vill det är b.a. Spanien, Ryssland och Makedonien. Och det beror väl på att det är just de länder som har problem med minioritetsgrupperna själva. De vill väl inte riktigt erkänna Kosovo för då skulle det betyda att de skulla bli tvungna att ge ifrån sig landsområden till folkgrupperna.En stor överrasking för mig var att Frankrike sa ja till bildandet av den nya staten. De har ju också problem med den lilla Medelhavsön, Korsika. Man har tagit till våld ganska många gånger där även om det inte blev särskilt allvarligt.Jag tycker att det är bra att alla de som kräver självständighet för sina länder får sin v...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Wikipedia DN.se Eu-upplysningen Eget kunskap

Kommentera arbetet: EU-frågorna

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2008-11-14]   EU-frågorna
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=10184 [2020-08-15]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×