Blandad fakta om Bulgarien

32 röster
16911 visningar
uppladdat: 2008-10-11
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

Bulgarien

Klimat och geografi

Bulgarien är c:a en fjärdedel så stort som Sverige.

Landet ligger i sydöstra Europa, på Balkanhalvön. I norr utgör floden Donau gränsen mot Rumänien, där också den stora Donauslätten breder ut sig. I öster har Bulgarien en kust mot Svarta havet där också de flesta populära turiststäderna ligger.

Landet har till större delen ett kontinentalt klimat, med varma somrar och med kalla vintrar. Detta gör att Bulgarien är ett populärt resemål för både dom som vill sola och bada och för dom som vill åka skidor.

Landets historia

Bulgarien var mellan åren 1396 till 1877-1878 en del av det Osmanska imperiet. Med Rysslands hjälp lyckades Bulgarien den 3 mars 1878 uppnå självständighet. Sedan dess har Bulgarien alltid haft ett vänskapligt band till Ryssland. Bulgarien var en del av sovjetunionen och var mellan åren 1944-1989 under kommunistiskt styre.

Naturtillgångar

Bulgariens viktigaste råvaror är järn, koppar, mangan ,bly och zink. Bulgarien måste dock importera både råvaror och energi. Energin fås från importerad olja och naturgas från främst Ryssland samt från egna kolkraftverk, kärnkraftverk och i mindre utsträckning från vattenkraften.

Kolet som används till kolkraftverken har dålig kvalitet, men står ändå för hälften av elförsörjningen.

Bulgariens enda kärnkraftverk ligger i Kozloduj och står för c:a 40% av energin. Bulgarien brottas med stora miljöproblem, särskilt från kolkraftverken och den tunga industrin. De resurser som satsas på miljön är små och miljörörelsen är svag.

Jordbruk och fiske

Bulgarien är bördigt land med stora jordbruksområden på Donauslätten. De viktigaste grödorna är majs, vete, korn, oljeväxter, sockerbetor, vindruvor, grönsaker, frukt och tobak. Bulgarien har haft stora problem med jordbruket i samband med återgången till marknadsekonomi. Kombinationen med förlusten av exportmarknaderna i östblocket, vanskötsel och usel ekonomi innebar att jordbruket i stort sett kollapsade. I början av 2000-talet visade dock statistiken att jordbruket stod för c:a en sjätte del av all export i landet.

Trots att Bulgarien gränsar till Svarta havet så har fisket ingen större ekonomisk betydelse.

Folkgrupper

Bulgarien har många olika folkgrupper från närliggande länder, men majoriteten är bulgarer. De näst största folkgrupperna är bulgarturkar som utgör c:a en tiondel av befolkningen. Den andra gruppen är romer, eller zigenare som de också kallas. Båda är minoritetsgrupper som utsätts för både diskriminering och etnisk rensning, trots att dessa båda är förbjudna, i alla fall på pappret. Dessutom saknar minoritetsgrupperna specifika rättigheter.

Styrelseskick och Politiskt system

Bulgarien är en demokratiskrepublik som styrs av en president. Presidenten har en viktig roll som statschef och överbefälhavare. Presidenten väljs i direkta val för en femårsperiod och kan återväljas en gång.

Presidentvalet som hölls den 29 oktober 2006, visade att den redan sittande presidenten Georgi Parvanov fått 73% av rösterna och får därmed sitta kvar på presidentposten i ytterligare fem år.

Ekonomi

Bulgarien har det mycket svårt ekonomiskt. Landet brukade vara ett traditionellt jordbruksland, men under kommunisttiden byggdes en tung industri upp, som var starkt knuten till handeln i Sovjetunionen och resten av länderna i östblocket. Bulgarien hade ingen tidigare kunskap om varken demokrati eller marknadsekonomi. Efter kommunismens fall, under bytet till marknadsekonomi, sjönk jordbruks- och industri produktionen snabbt, samtidigt som både inflationen och arbetslösheten steg. Många bulgarer led svårt när priserna höjdes och akut brist på spannmål och energi uppstod. Många fick överleva på att odla i den egna trädgården.

1993 låg utlandsskulden på över 13 miljarder dollar.

1998 uppmättes för första gången på nästan tio år en BNP tillväxt! Valuta kursen hade stabiliserats och inflationen hade bromsats upp.

Under de första åren 2000 var valutan stabil, inflationen låg och den ekonomiska tillväxten god. Även arbetslösheten hade sjunkit från 19 till 13 % på bara tre år. Så 2002 konstaterade EU att Bulgarien hade "en fungerande marknadsekonomi" Men även om det hade skett många framsteg så var Bulgariens BNP/Capita fortfarande bara en tredjedel av EU-genomsnittet. Genomsnittslönen motsvarade bara 1200 kronor i månaden. Inom industrin och jordbruket var produktiviteten fortsatt låg och utlandsskulden var fortfarande mycket stor.

Den 1 januari 2007 blev Bulgarien äntligen medlem i EU och man har som mål att införa euro som valuta istället för den nuvarande leven till år 2010.

Befolkningstillväxt

Antalet invånare i Bulgarien har sedan kommunistens fall 1989 krymp med över 10%. Det beror mest på att det dör fler än vad som föds. De flesta bulgarer har haft det svårt ekonomiskt och socialt i övergången till marknadsekonomi vilket fått människor att föda färre barn. Det beror också på att många Bulgarienturkar har lämnat landet för Turkiet. Anledning är den etniska rensningen som pågick under mitten av 80-talet. Dessutom är omkring var fjärde bulgar pensionär.

Bulgariens folkmängd förväntas att fortsätta minska åtminstone fram till 2020, även om utflyttningen skulle upphöra.

Utbildning

Grundskolan är obligatorisk från 7 till 16 år och den är avgiftsfri. Grundskolan har problem med pengabrist, okvalificerade lärare och att många hoppar av skolan. Ändå är det omkring 98% av barnen som börjar första klass. På gymnasiet delas barnen upp efter sina val. Åtta av tio går i gymnasiet. När det kommer till att läsa högre studier på universitet så har antalet studenter ökat kraftigt under 1990-talet. C:a 50 000 studenter avslutade sin högre utbildning år 2002.

Sjukvården

Sjukvården och socialförsäkringssystemet hart gjorts om i grunden sedan kommunismen, då alla hade rätt till fri sjukvård. Först 1999 började ett mer omfattande försäkrings system byggas upp. Det är väldigt låga avgifter men den allmänna sjukvården är dålig och utrustningen är väldigt omodern. T.ex. så kan säkra blodtransfusioner eller sterila sprutor inte garanteras. Privata kliniker finns, men fortfarande av begränsad kvalité. Läkarna är relativt bra, men dåligt betalda och omotiverade. På turistorter finns även risk för att man stöter på läkare med förfalskade legitimationer, eller ogiltiga sådana.

Prognos

Att leva i Bulgarien innebär en mycket sämre levnadsstandard än om man skulle leva i Sverige. Bulgarien ligger långt efter i utvecklingen men har haft långt ifrån samma...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

www.landguiden.se www.wikipedia.se http://inblick.org/?p=/2articles/15/bennich-bjorkman.html + massa andra som jag inte vet vad de heter.

Kommentera arbetet: Blandad fakta om Bulgarien

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2008-10-11]   Blandad fakta om Bulgarien
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=10142 [2021-04-18]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×