Franska Revolutionen

7 röster
8983 visningar
uppladdat: 2008-08-25
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

I Frankrike så behandlades folk olika. Det var inte jämlikt mellan folket. Adeln och prästerskapet var omåttligt rika och behövde inte betala skatt, medan folket som var fattiga skulle betala skatt. Inte som dagens skatt, man fick betala när adeln ville, när man skulle åka över någon gräns och när man var jordägare. Adeln kunde även ta skatt till egna ändamål. Det som tyckte att det borde vara jämlikt kallas för revolutionärer. Den 14 juli 1789 ville revolutionärerna ha ett nytt samhälle. Det ville att alla skulle behandlas likadant och alla skulle följa lagar och betala skatt. Revolutionärerna blev snart nationalister. Adelsmännen och prästerskapet ansåg att de hade makten över folket. Och har man makt så använder man den. Det är så i hela världen, i alla länder, under hela jordens existens.

Frankrike idag
Om man skulle jämföra dagens Frankrike med dåtidens Frankrike, så ser man många förändringar. Folket betalar skatt och så är det jämlikhet som gäller. Man är med i allianser (som i FN och NATO) där man följer dess lagar och bland dessa så är de mänskliga rättigheterna en av de viktigaste lagarna. Frankrike är också förändrad ekonomiskt och så har man president istället för kejsare och kung.

Nästan som mobbning:
Hur Adeln och Prästerskapet behandlade folket, liknar väldigt mycket mobbningen idag. Den som alla elever gillar i skolan kan styra de andra och få de till vad han vill. Som t.ex. att mobba en person. Om den personen som har mycket inflytande i skolan börjar reta en annan elev i skolan som t.ex. tjockis, då börjar nog de andra att göra samma sak. Jag har själv sett en sådan händelse i min förra skolan då en tjej var mobbad utav två tjejer som hade mycket inflytande hos tjejerna i klassen. När de då började reta den tjejen så började de andra eleverna med. Och det är en liknande händelse till det som hände i frankrike. Alltså att den som har inflytande på andra kan använda den mot andra. Så man brukar mobbning som ett vapen till att få personer att göra vad man själv vill, och det som man själv inte vill göra. (dvs. grovjobbett).

Frankrikes riksdag
Den Franska riksdagen samlas i ett sammanträde, och kallas för ståndriksdagen. Det är deras sista sammanträde, men de vet inte om det. De är uppdelade i följande stånd:

Första ståndet: prästerna – de är inte där för att lösa problemet, utan de sitter där för att ha lagen på samma sätt som förr, så alltså de tänker bara på sig själva.

Andra ståndet: adeln – är där för att få samma sak som prästerna, att få ha det som förr. De är inte där för att lösa problemet.

Tredje ståndet: köpmän, advokater, rika hantverkare och några storbönder. De representerar folket.

Eden I Bollhuset
Efter en månad av ändlösa diskussioner så vänder sig det tredje ståndet till folket. De gjorde revolt. I slutet av juni 1789 så avskaffas ståndriksdagen och en ny nationalförsamling skapas. Folket vill inte att frankrike ska delas upp i olika stånd. Man vill att alla fransmän har samma rättigheter, och så blev det.
Kungens reagerar självklart och skickar en representant. När representanten kommer dit så svarar det tredje ståndet: "Endast bajonetter kan få oss att gå härifrån"
Den 4 augusti 1789 avsäger sig adeln sina rättigheter.
Dessa människor började känna sina fel.

Kungen ger upp
Efter ändlösa diskussioner och våld, så ger tron ägaren (Ludvig XVI) upp och accepterar nationalförsamlingen. Ludvig accepterar ödet och låter det politiska vara utan våld. Men ändå innan så hade han samlat sina trupper, då trodde folket att han skulle bruka våld för att styra det politiska. Men även om han hade makten att låta det som förr så tror jag nog att han föredrog att inte bruka våld.
Nationalförsamlingen bestod av tredje ståndet. De kallade sig för nationens räddare.

Nationalförsamlingen får makten
När underrättelsen om att nationalförsamlingen fått makten så uppstår glädje bland folket. Kungen samlar sina trupper, många tror att kungen ska styra politiken med soldater. Men kungen gjorde det inte. Folket blev glada och nästan alla borgar i landet intogs.

Lagen
Lagen ändras och många nya regler uppstår. Några exempe...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

http://www.popularhistoria.se/o.o.i.s/372 http://www.sub.su.se/national/t1789a.htm http://sv.wikipedia.org/wiki/Tidsaxel_%C3%B6ver_franska_revolutionen#1789 http://ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=712868&i_word=franska%20revolutionen http://sv.wikipedia.org/wiki/Frankrike http://www.historiaref.gotland.se/franska.htm

Kommentera arbetet: Franska Revolutionen

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2008-08-25]   Franska Revolutionen
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=10121 [2021-04-18]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×