Förintelsen, judendom och nazism.

6 röster
13319 visningar
uppladdat: 2008-06-02
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
F: Beskriv, förutom Förintelsen, en händelse i den judiska historien som enligt dig har format den judiska kulturen. Motivera ditt val.

S: 1.
Sexdagarskriget.
Det kortaste kriget i modern historia men en av dem mest överväldigande militäriska segrarna.
I maj 1967 befann sig Israel inom gränser där vapen ej fick förekomma(som hade etablerats efter kriger 1948 då 6 arabiska arméer och friskaror misslyckades med att besegra Israel.)
Den genomgående arabiska, offentligt tillkännagivna målsättningen var att Israel skulle utplånas.
I Nassers efterstävade panarabiska rike fanns ingen plats för en judisk stat, än mindre var den önskvärd. Den militanta panarabismen har idag avlösts av en lika virulent panislamism, men målet har förblivit detsamma. Detta glöms ofta bort i dagens debatt, där man okritiskt upprepar det arabiska mantrat om att det skulle bli fred om bara Israel drog sig tillbaka till de vapenståndslinjer som rådde före juni 1967, det vill säga lämnade de “ockuperade” områdena.
[8]


F: Beskriv hur, enligt din åsikt, det judiska folket påverkades av Förintelsen och hur judar över hela världen påverkas av Förintelsen än idag.

S: 2.
Till att börja med har vi ungefär 5 - 6 miljoner mindre judar i världen.
Sen så är det ju så, med nazismen kommer ju nazisterna vilket gör att judarna fortfarande är förtryckta och jagade av nazisterna.
De är ju även i krig med muslimerna eftersom många muslimer anser att Israel är och har alltid varit muslimernas land medans judarna säger att för circa 2000 år sen så hade judarna landet. Jag kan då citerar Magnus Betnér från Stockholm Live "Kom igen, det var ju 2000 år sen! Ska vi vrida tillbaka allting 2000 år bara för det där? I nordamerika, 3 indianer: Fan va mycket plats här blev då!"
Sen så har mycket humor som finns nu för tiden inspiration av förintesen.
Som man brukar säga: De grövsta skämten är de som är roligast.

F: Beskriv historierevisionisternas syn på Förintelsen och jämför den med den syn som vanligtvis presenteras i Sverige.

S: Dessa människor är i mina ögon idioter då de försöker få folk att tro att förintelsen aldrig har existerat och försöker få folk att tro på detta.
Varför de försöker vet jag ej då detta är totalt meninsglöst då man har bevis på att dessa saker hände.
Deras version av det hela är att judarna bara har ljugit och alltihopa aldrig har existerat.
Efter lite undersökningar på nätet hittar men några historierevisionister som har skapat en hemsida [1]. Deras sida börjar med:
"Fred A. Leuchter is America''''s leading specialist on the design and fabrication of execution equipment, including homicidal gas chambers. In 1988, Leuchter scraped samples from the alleged gas chamber walls in Auschwitz, Birkenau and Lublin. Cyanide residue would be clearly evident on all these walls if gassings did occur. To his astonishment, Leuchter found no significant cyanide traces in any one of these rooms."
Letar man senare upp "Gas chamber" på Wikipedia [2] så hittar man denna informationen:
"Gas chambers were used in the Third Reich during the 1930s and 1940s as part of the "public euthanasia program" aimed at eliminating physically and intellectually disabled people and political undesirables in the 1930s and 1940s. At that time, the preferred gas was carbon monoxide, often provided by the exhaust gas of cars or trucks or army tanks.[3]"
Gasen som där användes vad altså kolmonoxid, inte cyanide.
Dock användes Zyklon B, altså Cyanide gas. Dock så finns det bevis på att det användes då gasen färgade väggar och tak blåa, finns även bildbevis på det [4].
Mer från Bible Believers:
"The structural integrity of these "gas chambers" is also extremely faulty. These rooms have ordinary doors and windows which are not hermetically sealed! There are large gaps between the floors and doors. If the Germans had attempted to gas anyone in these rooms, they would have died themselves, as the gas would have leaked and contaminated the entire area. Also, no equipment exists to exhaust the air-gas mixture from these buildings. Nothing was made to introduce or distribute the gas throughout the chambers. There are no provisions to prevent condensation of gas on the walls, floors or ceilings. No exhaust stacks have ever existed."
Detta är då också en lögn då man har sett både bilder och videoupptagningar (då jag själv inte har varit vid någon av dessa läger) som visar kammrarna ,som då visar att dessa rum var armerade "till tänderna" eller vad man nu ska säga, med galler för fönsterna och med säkert förseglade dörrar.
Fortsätter man neråt hittar man detta i Bible Believers:
"Even The Diary of Anne Frank is a hoax. Portions of the diary were written with a ball point pen. These pens were not in use at the time Anne Frank lived."
Kollar man upp Ballpoint pen på Wikipedia visar det sig att den första kulspetspennan tillverkades år 1888 och förbättrades mer och mer mellan 20 och 50 talet. [5]

F: Redovisa dina källor.

S: 4.
Se källförteckning.

F: Beskriv dina egna, motiverade, åsikter vad gäller rasism. Jämför dem med den nazistiska synen på raser.

S: 5.
Min åsikt när det gäller rasism är att det är egentligen bara ren idioti. Rasister är de som har blivit tvågsmatade med sågspån eller något när de var barn.
Eller för att vara seriös, alla har rätt till sin egna åsikt (så länge den överrensstämmer med min...) och även de som har en åsikt som diskriminerar alla så har man rätt till den, så länge man inte "utför" den mot andra.
Även fast jag respekterar andras åsikter kan jag tycka att någon har fel åsikt. Jag är starkt emot rasism då jag tycker att alla är lika värde, skit samma vilket ursprung de har. Det är som att säga att jag vill mörda alla stockholmare för att de just är från stockholm.
Hela grejen med rasism undrar jag hur den uppstod, var det för väldigt väldigt längesen då folk krigade och ansåg sig vara bättre än de enadra och så har det gått i arv, eller?
Rasism överlag är bara onödigt enligt min åsikt.
Jämfört med nazisterna så anser de att den enda rätta rasen här i världen är den ariska rasen är den enda rätta (altså, blonda o blå/grön ögda) och allt annat ska inte ha någon rätt till att elva eftersom de är på något sätt "fel".
Nazisterna hade ju en syn på en perfekt, så kallad "ren", värld som gick ut på att endast arier levde i samhället.


F: Hitta något i tyskarnas, judarnas eller omvärldens handlande under Förintelsen som du inte är säker på om det var bra eller dåligt gjort, eller som kan vara både bra och dåligt. Resonera kring problemet.

S: 6.
Det enda jag kommer att tänka på är egentligen de brutala operationerna som de nazistiska läkarna gjorde på judarna. Hade det inte vart för dem hade vi kanske inte haft den lobotomin som vi har nu.
Även om det var brutalt och hemskt på den tiden har den i det stora lopper gynnat oss en del.
En del mediciner och "läkekonster" kom ju till genom dessa väldigt grymma och mänskligt orättvisa operationer.MVG.

F: Beskriv Förintelsen genom att välja ut de fem, enligt dig, viktigaste händelserna. Motivera dina val.

S: 1.
Nummer ett får bli "Madagaskar Planen" då den ingick i den "Slutliga lösningen".
Denna plan gick då ut på att skicka alla europas judar (som då var 8,861,800 stycken [6]) med hjälp av den brittiska flottan efter att man hade slagit deras försök av exil för alla europeiska judar.
Dock misslyckades detta då den brittiska flottan inte blev slagen och denna plan lades då på grund.
Heinrich Himmler sa fölljande om planen:
""However cruel and tragic each individual case may be, this method is still the mildest and best, if one rejects the Bolshevik method of physical extermination of a people out of inner conviction as un-German and impossible." [7]

Nummer två blir byggandet av koncentrationslägerna som startades 1941 med Belzec.
Varför denna punkt är med är egentligen självklart men förklaringen är ju eftersom lägerna stod för den största delen av utplåningen av judar.
Dock så var Belzec, som som sagt var det första koncentrationslägret, inte för judar eller utvecklingsstörda utan för kommunister och socialister.
Det motsäger sig själv lite så nazism är en förtkortning för Nationalsocialism.

Nummer 3 blir Kristallnatten, eller Kristallnacht som den heter på tyska.
Kristallnacht ägde rum på natten mellan den 9:e och 10:e november 1938 och gick ut på att man överallt i det nazistiska Tyskland krossade glasen på allt som var judiskt, affärer, hus, syanagoggor. Allt glas som gick att ha sönder krossades.
Anledningen till denna händelse skulle ha vart att den 7:e november samma år ska en ung tysk jude vid namn Herschel Grynszpan ha tagit sig in på den tyska ambasaden och skjutit en tyst diplomat med 5 skott.
Samma natt som Kristallnacht ägde rum mördades 90 judar och 200,000 arresterades och togs till koncentrationsläger.

Nummer 4 blir upproren som judarna skapade några gånger i de judiska ghettona.
Mest känt är nog upproret i Warsawa getthot 1943 när judarna höll SS soldaterna borta i 4 veckor innan förstärkning.
Detta resulterade i att 200 fångar gjorde uppror och lyckades rymma från förintelse lägret Treblinka.
Varför jag väljer detta är för att många judar tappade tron på sin gud när man togs till fånga men som med Pandoras box så hade man fortfarande hoppet kvar.

Sista valet blir Auschwitz.
Valet är rätt självklart då det är det mest kända förintelselägret där bland annat Anne Frank satt.
Detta läger var också det läger där det dog flest människor.

F: Beskriv hur mycket du litar på de källor du använt och motivera varför du tycker som du gör.

S: 2.Jag litar mycket på mina källor då de antingen är från en släkting som är judinna eller betrodda hemsidor.
Tar jag något från en hemsida hamnar en [#] vid sidan om och en länk hamnar längst ner på pappret.

F: Ge exempel på hur Förintelsen har påverkat musik och litteratur och hur enskilda judars tro påverkades.

S: 3. Två ord.
Woody
Allen.
Eller för att vara seriös. Ja, förintelsen har nog påverkat en hel del, i alla fall inom humorn. För att ta ett exempel, Trey Parkers och Matt Stones serie South Park. En av de mest känad karaktärerna därifrån, Eric Cartman, är väldigt fascinerad av Hitler och Nazismen. Han tycker att Hitler har en väldigt bra karisma. Till råga på detta är en av hans bästa kompisar jude. Och han drar sig inte för att använda det mot honom, till exempel "You dirty jew", "He just do that ''''caus he''''s a jew"
"Your such a cheap jew" etc etc.
I långfilmen "South Park: Bigger, Longer and Uncut" så blandas förintelsen in. Canadensarna blir satta i koncentrationsläger för en film av två av deras "största komiker". Dock anspelar de väldigt mycket på att koncentrationslägerna ska vara jättebra, man hör en jätteglad man som säger en massa propaganda om de medans man ser en film om hur dåligt behandlade de blir.

F: Jämför den judiska trons normer med den kristna protestantiska trons normer (normer = regler för normalt beteende). Vilka likheter och olikheter hittar du? Finns det något som kan förklara konflikterna mellan kristna och judar i de två normsystemen?

S: 4.
Lizette: "Normer är ett omfattande begrepp och jag är inte heller särskilt bekant med den kristna protestantiska trons normer. I Sverige är ju de religiösa normerna relativt utarmade och man får gräva djupt för att hitta religiösa belägg för de normer som är etablerade idag. Hur som helst, kristendomen är ju kommen ur judendomen, så åtminstone de grundläggande värderingarna som ligger till grund för normerna torde vara ganska lika.

En judes liv är i hög grad styrt av regler och det finns religiösa belägg för (nästan) alla dessa levnadsregler. Fokus ligger på hur man praktiserar sin religion och lever sitt liv efter den, istället för att analysera Gud och Guds existens. I USA brukar man uttrycka detta som ” A religion of deed, not creed” , vilket dock inte ska tolkas som att inre tankar och motivation saknar betydelse. Man förvänta...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Förintelsen, judendom och nazism.

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2008-06-02]   Förintelsen, judendom och nazism.
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=10068 [2021-04-18]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×