Robin Hood

7 röster
14564 visningar
uppladdat: 2008-06-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Jag har alltid trott att Robin Hood var en riktig person, jag har också alltid trott att filmerna om honom var den sanna historien om honom. Att han satte sig upp mot makten och stal från de rika tillsammans med sina kompisar broder Tuck och lille John och gav vidare detta till de fattiga.
Han är en hjälte för många barn världen över och anledningen till att jag valde honom var att verkligen ta reda på om han verkligen funnits eller om han bara var en påhittad myt, ett så kallat uttryck för dåtidens sociala konflikter. Robin Hood är världshistoriens kändaste och mest omtyckta bandit. Egentligen är han ju en skurk, men ändå så blir han så omtyckt av alla, förutom möjligtvis de som hade makten, för det var ju dem han attackerade.

Precis som Robin Hood aldrig lät sig fångas av sherifferna i böckerna och filmerna, så låter han sig lika lite fångas av forskare och man lär aldrig komma överens om under vilken tid, vart och om han överhuvudtaget har levt. Svårigheten att fånga världens mest berömde bandit gäller även hans utseende och när jag tänker på hur han kunde ha sett ut så blir bilden av honom precis som i den tecknade versionen då han har fjäderhatt och grön klädsel. Till och med den som letar i stora uppslagsverk får stora svårigheter att hitta fakta. Många av de mest berömda uppslagsverken drar sig för att avge ett bestämt omdöme, ett annat är helt på det klara med att han aldrig har existerat ”utan tvivel är gestalten ett poetiskt uttryck för dåtidens sociala konflikter”. Varje land har sin egen förklaring så jag väljer att leta upp Sveriges version i skolbiblioteket och så här stod det i Bra Böckers lexikon:
En legendarisk engelsk stråtrövare som stal från de rika och gav till de fattiga. Robin Hood förekommer från 1300-talet i en mängd krönikor, dikter, ballader och det har även skrivits en hel del i modern litteratur och gjorts en del filmer om honom. Vid 1600-talet ändrades uppfattningen om Robin Hood från en folklig hjälte i kamp mot överheten, till engelsk folkhjälte av adlig börd. De flesta forskare är överens om att han har existerat i verkligheten, men man har däremot haft olika åsikter om vilken av de personer som burit namnet som motsvarar den verkliga legenden. Detta mycket p.g.a. av att det hela tiden kommer fram ny fakta om honom. Det närmaste till verkligheten tros vara att hjälten var verksam under Edvard II, som regerade 1307-1327, i trakten runtomkring Barnsdale i Yorkshire. Alltså inte i Sherwoodskogen med vilken han associeras med. Flera av figurerna i legenderna om Robin Hood är påhittade, t.ex. så introducerades Broder Tuck och Jungfru Marian först under slutet av 1400-talet.


Legenden uppstår…
Jag läser vidare i boken om Robin Hood och jag finner mig själv att sitta och fundera om hur en sådan legend kan uppstå. Så jag väljer att gå till grunden med det: Historien förändras ständigt i takt med att vi upptäcker nya dokument eller lär oss tolka de fakta vi har på ett bättre sätt. Legenden om Robin Hood skiljer sig på en viktig punkt från legender om andra brottslingar. Till skillnad från pirater och andra banditer som framstår som parasiter mot samhället så står däremot Robin Hood som medeltida fredlös helt utanför det samhälle han angriper. Han är en brottsling och en rebell som lever i ett totalt utanförskap. Han är ett alternativ till den existerande ordningen och hyllas för det i legenderna. Sådana hjältar är tillkomna i speciella situationer och detta är antagligen mer överraskande än vad det kan tyckas efter en första anblick, för tänk själva om någon i dagens Sverige skulle försöka skapa en legendfigur med samma outsider status. Är en sådan utveckling ens möjlig, en kriminell upprorsman som attackerar lag och ordning och därigenom blir en legend med hjältestatus. Vem skulle det i sådana fall vara? Miljökämpar, militanta veganer, New Age-snubbar, alla skulle få strida förgäves för att uppnå en sådan status. Ett tydligt tecken på hans framgång var hans förmåga att dra till sig myter, historier och teman som redan på hans tid hade uppnått en tidlös status. Robin Hood passade sin tid väldigt bra, en tid med stora motsättningar mellan underklassen och herrarna – bondeuppror, strejker och klasskamp i allmänhet.


Tvivlarna…
Till att börja med så kändes det också bäst att ta tag i tvivlarna så att vi förhoppningsvis redan nu kan enas om att han har funnits. Det finns de som absolut hävdar att han aldrig funnits och de kan delas in i två kategorier: vi har dem som genom kritiska analyser dragit slutsatsen att den mängd olika och vanliga motiv och teman som flutit samman med legenden tyder på att det inte fanns någon verklighet bakom den litterära dimridån. Sen så har vi dem som anser att han är en mytologisk figur. Att det fanns en verklighet i den litterära dimridån, men att han inte existerat i sinnesvärlden, utan att han var ett fall av folklore och att hans namn levde kvar som namnet på den rövarhövding som uppehöll sig i skogarna och som vågade trotsa skogslagarna och därmed vann folklig sympati.

På 1800-talet cirkulerade åtskilliga bevis på att Napoleon Bonaparte aldrig existerat utan var en mytologisk figur. Några av bevisen är ganska lika de argument som förs i debatten om Robin Hood existerat eller inte. Att berättelserna skulle vara moderna speglingar av antika myter, och om man själv skulle argumentera för att Napoleon bragder aldrig ägt rum så skulle man lätt kunna lokalisera många lämpliga paralleller. Det kommer alltid att finnas någon egyptisk, romersk eller nordisk saga som passar in i mönstret. Enligt myten så skulle Robin Hood kunna vara en älva, älvorna är odödliga, medan Robin Hood var en dödlig människa. Älvorna förknippas med övernaturliga ting, men det finns inget övernaturligt i balladerna om honom, inte ens något inslag av trollkonst. Han förknippas även med naturanden Robin Goodfellow och vissa har hävdad att han vara en levande motsvarighet till honom, men de hade inte ens samma namn. Att argumentera mot att Robin Hood skulle vara någon myt tycks inte vara alltför svårt och idén om honom som en mytologisk kvarleva från folklore borde avskrivas honom, i alla fall till dess att mer bevis framkommer.


Var och när levde han…
För att komma vidare i mitt arbete så kändes det nu rätt att ta reda på mer om den verkliga Robin Hood. Jag läser vidare i boken. I skriftliga källor från första delen av 1300-talet så träffar vi på flera Robin Hoodar. Flera kan knytas till trakten kring Wakefield och de dokument som bevarats handlar huvudsakligen om småförbrytelser. De finns ett antal män att välja mellan och den troligaste är en vid namn Robert Hode i Wakefield, gift med Matilda och det var just denne som identifierats som originalet till legendhjälten. Han hade det gott ställt och förfogade över flera jordar, var lokal styresman och hade minst en betjänt i sitt hem. Han förmodas ha varit aktiv under Edvard II styre mellan åren 1307-1327. Han bröt då och då mot lagen och drogs inför rätta, bl.a. för att ha stulit timmer, men även för att ha varit slagsmål med två kvinnor. Bilden av honom som den självmedvetne man han var, som följde sitt eget huvud hellre än myndigheternas intressen klarnar mer när jag läser om hur han vägrade göra militärtjänst för den engelska kungen. England var just då inne i ett krig mot Skottland och man hade stort behov av soldater, men inget av detta låg i intresse hos Robert. Efter detta så finns det en lucka i rullorna på sex år mellan 1317-1323 och efter det så står det inget mer om honom. Med tanke på hur ofta han förekommit i rullorna mellan åren 1308-1317 så är det ganska förvånande att han bara försvunnit ur rullorna och det enklaste sättet att förklara detta är att han någon gång under perioden dog eller lämnade trakten.

Så vad hände i England under denna lucka som finns i rullorna? Det var ingen lugn och fridfull period direkt. Wakefield hamnade i ett krig mellan två herrar, earl Thomas av Lancaster och earl John av Warenne. Earlen av Lancaster ansåg att Earl Warenne hade kidnappat hans hustru, vilket var sant, men Warenne hade gjort det i uppdrag av Lancasters fiender vid hovet. Krig bröt ut som Lancaster vann på alla fronter. Lancaster nöjde sig inte med det och ville bli ännu mäktigare och det utvecklades motsättningar mellan honom och kung Edvard II. Dessa motsättningar blev till ett inbördeskrig som han förlorade. Det var i detta läge lätt att hamna på fel politisk sida. Tänk er själva när det finns två sidor att välja mellan och om väljer du fel så kan du råka väldigt illa ut. Det finns två scenarion, antingen så valde han att vara lojal mot earl Warenne och i så fall fick han fly till skogs när Lancaster tog över Wakefield och att han fick utöva landvägsröveri för att överleva och därigenom bli fredlös. Det andra alternativet är att han var på Lancasters sida och i så fall har flykten till skogarna skett först efter nederlaget mot de kungliga trupperna och resultatet av även detta blir fredlöshet. Jag anser själv att det senare alternativet är mer troligt för annars så hade han kunnat återvända när Lancaster led nederlag mot kungens trupper vilket han inte gjorde. Man kan alltså tänka sig att han kanske känt Lancaster redan innan för han ägde precis som Robert stora jordmassor i området kring Barnsdale och när det var dags att välja sida blev valet inte så svårt. De vann tillsammans mot Warenne, men de kungliga trupperna blev övermäktiga och Lancaster dog och Robert tvingades fly till skogs med resten av Lancasters trupper.

I skogen samlade han på sig ett antal anhängare som var klädda i gröna dräkter, detta är alltså inget påhittat av Hollywood utan den gröna färgen kom från Lancasters symbolfärg. Robert Hode blev fredlös och låt oss anta att han slogs ihop med de soldater som stått på Lancasters sida under kriget och som också tvingats ut till skogs. Där har vi nu den trupp som ligger till bakgrund för alla ballader och filmer. Deras stora antal ”sju tjog” visar också på att det rör sig om en trupp soldater och inte några vanliga laglösa, men kanske en och annan fredlös ingick. Det var en trupp med högt utbildade soldater som var mycket slagkraftiga. Vad sysslade då dessa fredlösa med? Bakhåll och överfall i skogar på smala vägar och stigar var väldigt vanligt och det är just denna brottstyp som är så väl förknippad med legenderna om Robin Hood. Det hela säger sig självt att en särskilt vältränad grupp soldater som använde denna taktik hade möjlighet att bli mycket omtalade av folket. Det är inte konstigt att de blev föremål för sånger och legender. De blev populära i samhället för att de vågade trotsa överheten. Det var i en tid när folket tyckte att överheten tog för mycket pengar och inget gavs tillbaka till folket och många tyckte antagligen inte att det var annat än rätt att de trotsade kungens lagar och tog tillbaka pengar från de giriga utsugarna. Vanliga män fick en chans att slå tillbaka. Kanske har det då kommit någon drömmare som började hävda att de stal från de rika och gav till de fattiga.


Enligt legenden så befann sig Robin Hood och hans män i riddarens borg i Sherwoodskogen. Sheriffen av Nottingham hörde med kungen om vad han ansåg de skulle göra åt dessa fredlösa och han svarade att han själv skulle ta itu med dem. Innan kungen hunnit komma till Nottingham så hade sheriffen lyckats tillfångata riddaren. När Robin Hood fick reda på detta så begav de sig till Nottingham och befriade riddaren och dödade sheriffen. När kungen anlände lät han beslagta riddarens jordar och trodde då att han skulle få slut på rövarskaperna på det sättet, då fick han istället höra att Robin Hood och hans män hade dödat kungliga hjortar så han bestämde sig för att själv möta honom i egen hög person. Han klädde ut sig så att ingen skulle känna igen honom och det hela slutade med att han benådade Robin Hood.


Så här står det i en artikel som publicerades i aftonbladet om Robin Hood:
Efter inbördeskrigets slut, benådade kung Edvard II flera av hans tidigare fiender, däribland Robert Hode. Han fick anställning vid hovet 1323, men hans tjänstgöring slutade 1324 då han ”inte längre kunde arbeta”. Han försvinner då från historien, men han hade förmodligen fortfarande kungens nåd kvar för han fick 5 shilling i avskedsgåva, vilket på den tiden var en avsevärd summa.

Vidare så står de att de första balladerna om honom kom i slutet av 1300-talet och hundra år efter det så var han en välkänd figur över hela England. Man sjöng om en man som tog från de giriga utsugarna och gav tillbaka till de rättmätiga ägarna. Han blev därför mindre och mindre omtyckt av de rika för att han blev nu ett hot mot ordningen. De gjorde om historien om honom och han blev nu en förnäm adelsman och vildheten mot makten urholkades. Inget tyder dock på att Robin Hood hade en samhällsställning som påminner om adelsmäns, men de kan vara så att han levde resten av sitt liv på sin lokala ryktbarhet.

Robin Hood har utnyttjats av många för olika syften, som en ledande stjärna, en som slogs för folket. Han är utanför lagen i syfte att upprätthålla dess anda. Han slår tillbaka mot dem som brutit mot reglerna och kommit undan med det. Han återställer den så kallade sociala balansen och han ger oss en chans att slå tillbaka mot översåten. Sådant som man i samhället egentligen inte kan göra något åt. Så vad skulle den uppstudsige bonden i Wakefield ha tänkt om det?

Vi kan bara spekulera i vad som hände med Robin Hood sedan och orden ”för att han inte kunde arbeta mer” syftar till. Det är mycket spekulationer och det enda vi med säkerhet vet är att han lämnade kungens tjänst den 24 november 1324 och då försvinner ur de kungliga rullorna. Enligt författaren till Gest blev han mördad i klostret i Kirklees, inte långt från Wakefield. Det finns skäl att vara misstänksam för att det känns som om att han gjort i historien och därmed måste bort ur historien illa kvickt. De som skapat legenden ansåg att de måste göra sig av med honom på ett sätt som passade en legendfigur. En god historia kan inte sluta med att han dog bortglömd eller hängdes i någon okänd by. Det är egentligen idag inte något viktigt i själva legenden vad som hände med honom sedan, men de lär 1300-talets publik ha krävt att få veta. Det behövdes ett dödsfall som senmedeltidens publik kunde associera till och de fick de också, enligt Gest så mördas han genom förräderi. Det är också fullt möjligt att författaren till Gest inte kände till hur han avled.


Mina Egna Tankar
Jag tror att Robin Hood har existerat och att han inte bara är en myt. Det som talar mot hans existens är väl att det finns så många olika ballader och sånger om honom så att det skulle vara en omöjlighet för honom att ha genomfört allt detta. Man vet inte vad man ska tro om alla ballader och om hur mycket sanning och lögner som det ligger i dem. De som tvivlar på hans existens är av främst två olika åsikter: Först har vi dem som dragit slutsatsen att den mängd olika och vanliga motiv och teman som flutit samman med legenden tyder på att det inte fanns någon verklighet bakom legenden. Sen så har vi dem som anser att han är en mytologisk figur. Att det fanns en verklighet i den litterära dimridån, men att han inte existerat i sinnesvärlden, utan att han var ett fall av folklore och att hans namn levde kvar som namnet på den rövarhövding som uppehöll sig i skogarna och som vågade trotsa skogslagarna och därmed vann folklig sympati. Jag tror själv att bakom alla ballader och myter finns det en man som existerat. Någon som gjort avtryck i historien och gjort något som fått hela samhället att prata om denne, denne någon var en man vid namn Robert Hode. Han stal från de rika, men det finns inget som tyder på att han skänkt dessa pengar vidare till dem som hade det sämst ställt i samhället. Detta är en del av myten tillsammans med mycket annat som skrivits om honom. Vad som är sant är att han precis som i myten inte brydde sig om regler och ordning. Robert Hode följde sitt eget huvud och till slut så innebar det fredlöshet för honom. Han trotsade kungen och flydde till skogen där han tillsammans med ett hundratal andra män uppehöll sig med att råna folk för att själva kunna överleva. Jag kan tänka mig att det från början var deras ända val, men efterhand som de blev bättre på det så måste de samtidigt ha blivit ganska rika på det. Ryktet spred sig om denna skogsgerilla långt utanför Wakefield och de började sjungas och berättas om hur dessa tappra soldater under ledning av Robin Hood som stal från de rika och gav till de fattiga. De blev folkliga nationalhjältar, men sanningen var ju inte densamma. Han var bara en bonde som gjort motstånd mot ordningen som därigenom blivit fredlös och efter det uppehållit sig i skogarna kring Wakefield med att ligga i bakhåll och överfalla alla som vågade sig in i skogen.

Jag tycker att berättelsen och myten om Robin Hood är fantastisk, men att sanningen är minst lika fantastisk. Att en uppkäftig bonde som levde i början av 1300-talet i en liten ort i England kan bli en legend, en utveckling som är helt otrolig och snacka om att göra avtryck i historien. En bonde som gjorde motstånd mot makten och blev fredlös och efter att ryktet om Robin Hood och hans män börjats spridas så kopplades allt mer myter och händelse...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Robin Hood

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2008-06-01]   Robin Hood
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=10061 [2021-05-07]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×