Alkoholen i Sverige och Systembolaget i EU

8 röster
17005 visningar
uppladdat: 2008-05-26
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Sammanfattning

Det här är en rapport med lite fakta om alkohol och Systembolaget. I Sverige dricks det mycket alkohol som är köpt på systembolaget men också utomlands där den är billigare.
Alkoholen har inneburit många tråkigheter för familjer och människor. För samhället kostar alkoholen mycket och därför infördes ett monopol i Sverige för att förhindra alkoholrelaterade sjukdomar och skador.
När Sverige gick med i EU blev regler tvungna att ändras för import men monopolet fick behållas.
Det finns många grupper som är emot det svenska systemet, framförallt producenterna. Men det finns även starka krafter och argument för restriktiva alkoholpolitiken och Systembolagets monopol. Nykterhetsrörelsen är en av dem.
Inledning

Siffran på framsidan visar alkoholens kostnader fram tills den 18 maj 2008 klockan 15:05. På www.dearmrb.se kan man se en film om Sveriges alkoholpolitik och därefter dyker sidan upp. Det är en film från Systembolaget där alkoholens risker, Systembolagets födelse och mening förklaras på ett enkelt och humoristiskt sätt. Systembolaget gjorde filmen i samband med bolagets 50-årsjubileum och är ett öppet brev till EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso.

Det är många i min ålder som dricker alkoholhaltiga drycker. De flesta är alldeles för unga för att dricka och ännu mindre kan ens köpa alkohol lagligt här. Därför är ju den stora frågan hur man får tag på alkoholen. Systembolagets sägs vara för dyrt och så måste man ju ha fyllt tjugo, om man nu inte har äldre kontakter eller föräldrar som är villiga att köpa ut åt en. Bor man i Vänersborg är det dessutom för långt för att ta en bil till Danmark endast för att köpa alkohol. Det tredje alternativet är naturligtvis hembränt men det är få som jag känner som är tillräckligt dumma för att prova det.

För mig känns frågan om alkoholen och tillgången på den väldigt viktig. Alkoholen har en så stor del av samhällsfrågorna. Misshandel, mord, stöld och rattfylla är bara några av alkohol-ens följder. För att inte tala om den egna kroppen skadas av alkohol.
Nu när man får föra in mängder av alkohol från Mellaneuropa till Sverige och köpa mängder av alkohol över Internet varför ska då det svenska monopolet vara kvar?

Syfte
Jag vill ta reda på varför Systembolaget finns och hur Sveriges alkoholpolitik ser ut. Varför Sverige har ett monopol och andre länder inte. Jag vill även undersöka hur olika grupper i samhället tänker kring alkohol och Systembolaget. Vill svenska folket ha kvar det eller vill svenskarna sälja ut monopolet och kunna köpa vin och sprit i alla vanliga matbutiker också?
Sedan vill jag veta hur EU resonerar. Varför Sverige har fått behålla monopolet när EU egentligen arbetar för fri rörlighet och företagsamhet.


Metod
Jag har mestadels letat information på Systembolagets hemsida där mycket fakta står. Sedan har jag även letat i olika uppslagsverk och andra böcker.
Eftersom att alkoholen har en så stor del av den svenska historien så står det mycket om alkoholens betydelse och nykterhetsrörelserna i flera historiska böcker. Men eftersom jag valt att ta reda på Systembolagets roll har jag skrivit mindre om det.
Alkoholen i Sverige

Sverige tillhör som bekant Vodkabältet. Midsommar, kräftskivor och nyår tillfällena för alkohol är många och har blivit en del av den svenska kulturen.
Alkohol är den mest förekommande drogen och 85 % av Sveriges vuxna befolkning dricker alkohol.1
I jämförelse med andra länder i Europa köper svenskarna däremot väldigt lite alkohol. I diagrammet nedan syns det väldigt tydligt att de andra ländernas alkoholkonsumtion är betydligt högre.

Alkoholförsäljningen i vissa europeiska länder, liter 100 % alkohol per invånare. 2003.

..........här var ett diagram.........
(Statistiken är tagen från Statens Folkhälsoinstitut 2008)

Följderna för alkoholen är många. Mellan 5000 och 7000 svenskar dör varje år till följd av alkohol. Var femte person som tas in på akutsjukvården har alkoholproblem. 2

Nykterhetsföreningarna

Redan under 1700-talet fanns det olika nykterhetsföreningar men först runt 1830 kom det mer organiserade föreningar. Kungsholms Nykterhetsförening var en av dem.
Flera av rörelserna försvann på 1850-talet men tjugo år senare växte en starkare och mer målmedvetna rörelser fram. Trots 1855 års lagstiftning hade inte konsumtionen av alkohol minskat och dessutom hade ölet blivit en allt vanligare rusdryck.
Ifrån Amerika kom IOGT (Independent Order of Good Templars) som var ett ordersällskap som välkomnade alla oavsett klass och religion. Till Sverige kom rörelsen 1879 och idag heter den IOGT-NTO efter splittringar och sammanslagningar. 3
Nykterhetsrörelserna var även aktiva inom politiken och över partigränserna. I riksdagen var 74 av 87 socialdemokratiska ledamöter absolutister år1914. Av de liberala och konservativa riksdagsmännen var 22 % absolutister. 4

Om Systembolaget

I Falun år 1850 grundade några bergsmän ett bolag ”I Sedlighetens intresse” för försäljning av alkohol. De öppnade inte utav vinstintresse utan för att minska tillgången på alkohol för stadens invånare. Kung Oscar I godkände att de fick ha ensamrätt för brännvinsförsäljningen. Flera andra städer i Sverige tog efter exemplet i Falun och fem år senare införs en ny brännvinsförordning.5
År 1919 infördes en alkoholransonering som kallades motbokssystemet eller Brattsystemet efter Ivan Bratt som lagt fram förslaget. Systemet hade tre punkter. Det första rörde sig om att inga privata personer skulle tjäna på att sälja alkohol och den andra om att det skulle finnas en allmän nykterhetsvård. Den tredje handlade om att inte sälja alkohol till minderåriga.6
1955 tas motboksystemet bort och de regionala systembolagen slår ihop till ett bolag.7

Systembolagets uppdrag är att skapa ”en god dryckeskultur” det innebär att de inte ska tala om för konsumenterna vad som är rätt och fel att dricka eller lura kunderna att köpa dyra viner. Men däremot ska Systembolaget ge information om vilka drycker som passar till diverse maträtter och tillfällen. Sedan ska Systembolaget berätta om alkoholens risker. Senast på hemsidan kunde man läsa om att alkohol och träning inte var bra för hälsan. 8

Systembolagets uppdrag består av fem grundstenar:

* Vi är noga med vår ålderskontroll, säljer inte till den som är påverkad och motverkar langning.

* Vi har ett brett sortiment av hög kvalitet som är tillgängligt i hela landet.

* Vi är märkesneutrala. Ingen leverantör eller något varumärke varken favoriseras eller diskrimineras.

* Alla besök i Systembolagets butiker bygger på ett bra kundmöte med värderingar kopplade till god dryckeskultur.

* Vi är inte vinstmaximerade och driver inte merförsäljning.

(http://www.systembolaget.se/)

EU och Systembolaget

Sedan Sverige gick med i EU har Systembolagets monopol fått vara kvar av hälsoskäl trots att EU i vanliga fall är emot statliga monopol. Men mot Sveriges vilja ändrades införelsekvantiteterna i juli 2000 och fyra år senare fick Sverige samma kvot som resten av EU-länderna. Systembolagets försäljning minskade då och framförallt i Skåne.9 Alkoholskatten blev också tvungen att sänkas men Sverige har fortfarande bland de högsta alkoholskatterna. Folkhälsoaspekten är Sveriges största argument för monopolet men den stämmer inte överens med EU:s princip på fria rörlighet inom EU
Den tidigare EU kommissionären som ansvarade för folkhälsofrågorna hette Markus Kyprianou och han menade att det är svårt att samarbeta med alkoholindustrin. Bryggerier, vin- och sprit industrin bedriver lobbyverksamhet för låga alkoholskatter och friare rörlighet över gränserna.10
Den nuvarande EU-hälsokommissionären Androula Vassiliou säger att ”EU inte per definition är emot alkohol” men att hon vill minska drickandet bland ungdomar, arbeta mot rattfylleri och alkoholism.11

Motståndare till Monopolet

De flesta i Sverige vill ha kvar monopolet12 och så är även fallet med regeringen. Men det finns många politiker inom allianspartierna som är starkt emot monopolet. Moderaten Christian Holm är en av dem. Han har bland annat skrivit en motion om avskaffandet av Systembolagets monopol.13
Christian Holm säger själv att modellen har varit framgångsrik men att monopolet döljer flera problem. Vilka problemen är nämns inte i motionen. Holm tror att det begränsade utbudet av alkohol gör så att kunderna letar alkohol på annat håll, t.ex. brottsliga nätverk. Han säger att antalet kriminella nätverk skulle minska om alkoholen skulle finnas att köpa i vanliga livs-medelsbutiker.
Dessutom skulle Sverige, enligt Christian Holm vinna på att ta bort monopolet. Skulle det bli lättare att få tag på alkohol skulle svenskarna konsumera mer. Bryggerierna och leverantörer-na skulle då få ökade finanser och därefter betala mer i skatt.

Förespråkare för Monopolet

Samtliga riksdagspartier står bakom en restriktiv alkoholpolitik Men som det står ovan är det motståndare till Systembolagets monopol inom vissa partier.
Vänsterpartiet ställer sig starkt emot EU:s regler och inflytande över Sveriges alkoholpolitik. De vill absolut behålla monopolet samt även återinföra återhållsammare regler för import av alkohol.14

Anitra Steen
I Göteborgsposten den 3 oktober 2007 så hade Anitra Steen VD sedan 1999 för System-bolaget skrivit en debattartikel med rubriken: ”Monopolet behövs för att motverka alkohol-skador”
Med debattartikeln vill hon tala om att Systembolaget inte alls är något bolag med dubbel-moral som så många tycks tro.
Att sälja alkohol innebär ansvar eftersom det inte är vilken vara som helst menar Steen. Systembolaget ska alltså i ha ett bra utbud av vin och sprit samt informera om alkoholens nackdelar. De har alltså ingen vilja att gå med vinst och har strikta försäljningsregler som innebär att de inte får sälja alkohol till personer under 20, berusade eller langare.
Anitra Steen skriver även om en nygjord forskarrapport ledd av amerikanen Harold Holder där man har undersökt vad som kan hända om monopolet avskaffades. Konsumtionen skulle öka med 29 %. Det skulle medföra att 600 fler skulle dö, misshandeln skulle öka kraftigt och sjukskrivningsdagarna skulle öka med 16 miljoner för Sveriges befolkning
Steen tycker att detta är ett bevis för att vi svenskar behöver ett monopol. Sedan skriver hon om att alkoholskatterna är en av de Sveriges största intäkter som staten har men att inkomsten inte täcker samhällets skador från alkoholen.15

Framtiden för Systembolaget

Så länge regeringen inte lägger fram något förslag på att avskaffa Systembolagets monopol så kommer det heller inte bli så. Systembolagets existens diskuteras inte lika mycket längre inom EU och många politiker inom EU stödjer även monopolet. Systembolaget ser även ljust på framtiden eftersom att majoriteten i riksdagen stödjer monopolet.
De senaste veckorna har det diskuterats i riksdagen om hur Systembolaget ska får marknads-föra sig själv eller inte. I avtalet mellan staten och Systembolaget AB står följande:


Men det står inget om att Systembolaget inte får göra reklam för sin egen existens som det nu har kommit flera klagomål på.16 Men den debatten pågår ännu.
Slutsats


Om jag ska jämföra Anitra Steens argument för att behålla systembolaget och Christian Holms argument så håller Steens argument längre. Detaljhandelsmonopolet är den viktigaste politiska åtgärden som staten har för att minska alkoholkonsumtionen. Det känns som en självklarhet att begripa att billigare alkohol medför fler utgifter för staten.
Holms skäl handlar bara om att förhindra den olagliga konsumtionen av alkohol. Det skulle man kunna jämföra med att som Holland tillåta prostitution och droger bara för att undvika illegal handel.
Jag tycker att den svenska alkoholpolitiken är en väldigt lyckad politik för att den har fått människor att dricka mindre. Så jag tycker att det är dåligt att Sverige måste gå med på EU:s bestämmelser för privatimport. Inte bara för att Systembolaget förlorar utan för att svenskarna dricker mer. Personligen tycker jag att Vänsterpartiets förslag på restriktivare regler är bra även om jag har en känsla av att EU inte tillåter det.
Det är så egoistisk...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Alkoholen i Sverige och Systembolaget i EU

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2008-05-26]   Alkoholen i Sverige och Systembolaget i EU
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=10025 [2021-01-15]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×