Rom

4 röster
22029 visningar
uppladdat: 2002-02-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
INNEHÅLL
ROM
DEL ETT: ROMARNA: Herdebyn blir stormakt
DEL TVÅ: ROMARNA: Kamp om makten
Slutsats

KÄLLOR:
LEVANDE HISTORIA 7
ALLA TIDERS HISTORIA
BONNIERS STORA VÄRLDS ATLAS
Nordisk familjebok
LÄS HISTORIA
MÅLERIETS HISTORIA

ROMARNA Herdebyn blir stormakt

Hur växte Rom fram?, vilka likheter och skillnader hade handeln jämfört med idag? Och vad betydde handeln för romarna?

Handeln betydde enormt mycket för romarna. Deras första handelsplats blev den mest berömda handelsplatsen i hela Rom, den hette Forum. Handeln har betytt väldigt mycket med tanke på att hela Roms historia bygger på handel. Den första handelsplatsen kom bönder till för redan 2800 år sedan och bytte då boskap och annat, det var genom den som hela Rom växte fram. Kort sagt så har handeln betytt enormt mycket för Roms framväxt.
Skillnaden med dåtidens och nutidens handel var att man för det mesta bytte varor med varandra, sk byteshandel. Det förekommer inte mycket nuförtiden. I dag använder vi pengar som betalningsmedel, pengar kom antagligen inte in i bilden för än mycket senare. Likheter är lite svårare att hitta men en likhet kan vara alla de olika livsmedel som man kunde byta till sig. Även om man köper dem i dag så finns salt, järn och fisk att köpa på marknaden. I vissa utvecklingsländer i delar av världen förekommer fortfarande handel på samma sätt som då.

Om man ska gå djupare in på ämnet kan man ju undra varför folk kom till Rom för att byta varor.

Några faktorer kan vara:

Roms placering, väldigt central men ändå skyddad, antagligen bakom kullarna. Det var lätt att ta sig dit med båt och på land.

Romarna var skickliga krigare och kunde erövra delar av Europa och även få kontroll över Medelhavet. När de fick det så kunde de ta över båthandeln och detta vände man så klart till sin fördel. Detta var bra efter som nästa all handel skedde till sjöss. Där har vi en skillnad med i dag, handeln till sjöss är inte alls så viktig som den var då. När romarna tog över länderna kring Medelhavet och stora delar av Europa så införde de samma handelsregler och samma sorts mynt över hela Romarriket. Där har vi en likhet med i dag när vi vill införa euron i hela Europa och samma handelsregler.

Man byggde mycket vägar från Rom ut i riket vilket underlättade handeln på land. Därifrån har vi fått uttrycket "alla vägar leder till Rom".

Den romerska freden. Under den 200 år långa freden kunde romarna utveckla handeln och bli ännu rikare och växa.


Vilka olika folkslag levde på den italienska halvön?. Vilka betydde mest? Vad fanns det för likheter och skillnader mellan grekerna och romarna?. Vilken stormakt tar vi efter i dag?


Det levde minst tio olika folkslag på den italienska halvön. Men det var två folkslag som utifrån våra slutsatser romarna lärde sig mest ifrån. Etruskerna och grekerna. Den kulturella delen kom antagligen från grekerna och byggteknik kom från etruskerna, fast etruskerna till viss del var influerade av grekerna, varför? jo för att etruskerna bedrev handel med grekerna och Grekland var en stormakt innan Rom kom. Vad det beträffade romarna och grekerna så plagierade romarna grekernas kultur, böcker, religon, konst och vetenskap. Särskilt religonen plagierade de totalt. Man kan säga att de tog grekernas gudar och bytte namn på dem. Här är några exempel på plagiat:

Jupiter(Zeus): Himmelens gud och den högste guden.

Juno(Hera): Jupiters hustru, kvinnornas och mödrarnas gud.

Mars(Ares): Krigsguden

Ceres(Demeter): Jordbrukets gudinna

Venus(Afrodite): Kärlekens och skönhetens gudinna.

Det absolut största plagiatet är Apollon som de inte ens bytte namn på. Det finns ungefär 10 stycken till "importerade" gudar. Så man kan säga att det finns enorma likheter mellan grekernas och romarnas religon. En skillnad mellan grekerna och romarnas religon kan vara användandet av tempel. Romarna dyrkade alla gudar och placerade dem i olika tempel, en för varje behov. Grekerna hade en stadsgud, en gud som man dyrkade inom en stad. Templet som guden bodde i stod ofta uppe på ett berg. Det kanske var möjligt att man använde templet som fort om staden blev anfallen. På grund av placeringen så var det antagligen skyddat och så kunde man be på samma gång.
Vad det beträffar etruskerna så måste deras inflytande nästan varit viktigare än grekernas. Utan alla vägar hade romariket aldrig blivit så stort, det var etruskerna som lärde dem att bygga vägar och broar. Utan skriften och läsning hade de aldrig kunnat sköta bokföring, det var etruskerna som lärde dem läsa och skriva. Kort sagt så måste etruskerna ha betytt enormt mycket för romarnas utveckling inom handeln.
I dag finns det bara en stormakt i världen och det är USA, på grund av sin starka ekonomi. Människan har alltid haft instinkter att ta efter den starkaste. Samma sak händer nu, klädstil, mat, musik, film och framför allt språk. Rent politiskt försöker de försvara demokratins värde, demokratin är väldigt viktig för oss. En annan stark ekonomi är sydostasien om även de influerar oss på olika sätt t.ex TV-spel, kampsporter, serier, mat och heminredning.

Vad menades med att de höga herrarna köpte röster? Vad skulle hända om någon gjorde så i dag? Om mutning förekommer i dag var och vilka blir mutade? Vilka vinner egentligen på ett korrumperat samhälle?

Att få pengar för att rösta på en förnäm man i senaten var lätt och lockande för en fattig bonde eller hantverkare. De korrumperade bönderna kallades proletärer. Deras röster var mycket värda. Ibland tjänade de en rejäl hacka särskillt med tanke på att de höga herrarna bjöd över varandra. Kampen om makten var stenhård, herrarna i senaten kunde gå igenom eld och vatten för att vinna. De kunde även beställa en lönnmördare för att mörda en medtävlande.
I dag skulle det aldrig gå att muta de röstande, kandidaten skulle åka fast, det är nämligen olagligt. Då kan man ju tillägga att politiker, partier fortfarande mutar väljarna genom att utlova lägre skatter, satsningar på t.ex de gamla mm. Mutning "pengar under bordet förekommer fortfarande i vissa delar av världen. Ofta rör det sig om fattiga samhällen, där folk är desperata för pengar. Där är det inga politiker som mutar utan tvärt om. Ofta är det poliser som blir mutade av civilbefolkningen. Kanske t.ex en brottsling som vill slippa undan, och kanske sticker över en sedelbunt till polisen som tackar och bockar. Mutade politiker är inte heller ovanligt i dom delarna av världen. Med korrumperade poliser kan man ju tänka sig vad som händer med samhället.
Vem vinner egentligen på ett korrumperat samhälle?
Det kan bara finnas några som vinner på det och det är dom rika. I ett sådant samhälle kommer man hur långt som helst med pengar, men ett sådant samhälle lär ju rasa samman efter ett tag.


Vem var Julius Caesar? Vad var det han kunde bra? Varför blev han så uppskattad av folket? Vilka knep använde han för att bli vald till konsul? Vad använder kandidater för knep i dag för att bli valda?


Julius Caesar var en släkting till Marius som dog 86 år f kr. Han var aldrig lika skicklig som Julius, i alla fall inte när det gällde politik. Julius Caesar var en oöverträfflig fältherre och en slipad politiker. En av anledningarna till att han blev vald till konsul var att han kunde tala. Han kunde tala till folket, få dem på gott humör och applådera. Att kunna tala måste nästan vara det viktigaste om man är kandidat. Nästan vem som helst kan bli vald om han/hon kan tala på ett sätt som övertygar väljarna. Detta bör stämma med tanke på att en man som Hitler kunde komma till makten genom val, varför jo han kunde tala till folket, övertyga dem om hur rätt han hade. Samma sak kunde Julius Caesar. En av anledningarna till att han var så bra på att tala var att han hade studerat grekisk talekonst. Han ställde sig även in hos dom fattiga genom att bjuda dem på cirkus. En annan anledning var att han fick befäl över en arme. Han stred mot Gallien under åtta år och till slut erövrade han landet. Sedan tog han soldaterna och åkte över engelska kanalen och förberedde romarnas erövring av England. De fick då med sig enorma krigsbyten bestående av guld, silver och slavar. Han fick då mer pengar och kunde göra sig ännu populärare bland folket i Rom.
Kandidater i dag blir valda på samma sätt som då. En likhet med i dag måste vara att det starkaste vapnet måste vara talet. En annan likhet måste vara sättet att göra sig populär på hos folket innan valet. En skillnad på den punkten måste vara sättet man gör sig populär på, kandidater i dag kanske inte bjuder de fattiga på cirkus, utan utlovar vallöften.

Två inbördesrkig startades på grund av Julius Caesar, varför? Varför fick inte Caesar ta in sin starka arme i Rom? Varför tyckte inte männen i senaten om att Caesar blev diktator på livstid? Vad åstakom Caesar under sin tid som diktator i Rom?

Det första inbördeskriget startades när Caesar ville ta in sin arme i Rom. Männen i senaten var emot det, varför? man var säkert rädd för att Caesar skulle ta över Rom med sin starka arme. Men det var meningslöst. Caesar störtade in med sin arme i Rom och slog ner allt motstånd. Hans fiender bland senaten flydde eller gav upp. Caesars vänner i senaten valde honom till diktator på livstid. Så var det första inbördeskriget över. Detta var inte uppskattat bland männen i senaten, varför? De andra i senaten tyckte inte om det för att med en diktator till makten så var ordet demokrati värdelöst. Det var antagligen också så att andra i senaten också ville styra Rom. Fast männen i senaten inte gillade Julius Caesar så gillade folket honom. Varför? Vad åstadkom Caesar egentligen under sina år som diktator?
Först sände han tusentals fattiga och arbetslösa till Spanien och Afrika där de fick sina egna små jordbruk. Sedan gav han många provinsbor romerskt medborgarskap. Han införde även det egyptiska solåret i Rom, den sk Julianska kalendern.
Det andra inbördeskriget började med att Caesar blev mördad av sina fiender i senaten. De stack honom till döds med kniv. Men Caesars död blev för mycket för folket. Caesars lik fördes genom staden. Han hade i sitt testamente skrivit att hans trädgårdar nere vid Tibern skulle bli allmänna parker och att varje romersk medborgare skulle få en summa pengar. Folket klarade inte att en så generös man dog, någon skrek "död åt mördarna". Folket började röra sig mot mördarnas hus. Det andra inbördeskriget hade börjat.

SLUTSATS
VAD HAR JAG LÄRT MIG?

Jag tycker att jag har lärt mig mycket mer än vad jag kunde innan om Rom och även om grekerna och...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Rom

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2006-03-28

    Precis det jag behövde veta!

  • Inactive member 2006-04-25

    the_born_pimp@hotmail.com adda

  • Inactive member 2006-04-25

    romarriket

Källhänvisning

Inactive member [2002-02-01]   Rom
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=1002 [2021-04-18]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×