Folkmordet i Rwanda

14 röster
32951 visningar
uppladdat: 2008-05-26
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Innehållsförteckning


Sid. Kap.
3 Inledning & Metod och källor
4. Undersökning:
1:1 ”Historien innan folkmordet”
1:2 ”Rwanda blir självständigt”
5. 1:3 ”Året är 1994”
6. Analys
7 Analys
8. SammanfattningInledning

Jag har valt att skriva om Hutu of Rwanda. En organisation som år 1994 officiellt mördade 937 000 människor i Rwanda. Varför jag har valt att skriva om just den här organisationen är just för att ingen ingrep, varken FN, USA eller Europa. Hela världen valde att blunda när kvinnor, barn och män mördades med machetes. Mitt mål med den här rapporten är att ta reda på följande. Hur kunde hutuerna utföra ett folkmord mot sina egna invånare? Vad var orsaken till att detta skedde? Varför blundade omvärlden? Anses hutu of Rwanda vara en terrorgrupp eller en grupp frihetskämpar som sökte efter jämställdhet i sitt eget land?

Metod och Källor
För att få fram ett resultat av min rapport har jag använt mig av många olika källor. Den främsta källan har varit filmen ”Hotel Rwanda”. Där beskrivs situationen i Rwanda från dagen då presidenten mördas och fram till konfliktens slut. En källa som jag litar på till 100 % eftersom filmen har gjort succé världen över. Källan är väldigt viktig eftersom den beskriver hur det var att vara både hutu och tutsi under själva folkmordet. En annan källa som har haft väldigt stor betydelse har varit Wikipedia, som jag har gått in väldigt kritisk mot, eftersom alla kan skriva vad som helst där. Jag att dubbelkolla dom därför all fakta som jag hittade med andra sidor, såsom SVT och UR eftersom dom känns mer pålitliga. Mimersbrunn är en sida där man kan lägga in uppsatser, där hittade jag två olika uppsatser om Rwanda konflikten och i dom uppsatserna stod också hänvisning till deras källor som jag sedan undersökte för att se om faktan var pålitlig. För att få en bild av andra människors perspektiv på det hela har jag också diskuterat mycket med min mamma och vänner angående varför FN inte ingrep i konflikten. Jag har valt att inte använda mig av bibliotek, som vanligtvis brukar vara en ypperlig lösning. Varför jag valde bort det beror på att jag ser hemmet som en bättre arbetsmiljö.Undersökning
1:1 Historien innan folkmordet

1 I länderna Rwanda, Uganda och Burundi som ligger i Östafrika har det sedan långt tillbaka alltid funnits två olika folkslag, Hutu och Tutsi. Två folkslag som egentligen inte är så olika, två folkslag som alltid delat samma traditioner, gift sig med varandra och talat samma språk. År 1894 koloniserades Rwanda av Tyskar.2 Efter första världskriget fick Belgien ta över Rwanda eftersom Tyskland ansågs vara skyldiga till att första världskriget bröt ut. Belgien fick dock aldrig Rwanda som en koloni, utan som ett NF-mandatområde. Belgien började ta mått på de olika folkslagens kroppsdelar. Efter undersökningen kunde belgierna konstatera att Tutsi som var minoriteten av Rwandas befolkning, hade ett närmare släkte till den vita rasen, som på den tiden ansågs vara mer överlägsen än den svarta. Man införde identitetskort till folkslagen där de bekräftades om man var hutu eller tutsi. Tutsierna som nu fick ledande poster och bättre utbildningsmöjligheter samtidigt som Hutuerna blev förtryckta och utnyttjades till billig arbetskraft. Adeln som förut hade varit beblandad var nu överrepresenterad av tutsier.3 Pierre Rykmans som var en belgisk tjänsteman ska ha sagt följande. ”Tutsierna är födda att härska, deras ståtliga gestalter och förfinade väsen är i sig nog för att ge dem överhöghet gentemot de underlägsna raserna som omger dom... Det är inte förvånande att de goda hutuerna, som är mindre intelligenta, mer enkla, mer spontana, mer tillitsfulla, har låtit sig förslavas utan att någonsin göra uppror”.

1:2 Rwanda blir självständigt
4 Under 1950-talet rådde missnöje och social oro i Rwanda. Det fanns två stora politiska tycken i landet. Union Nationale Ruandaise (UNAR) som var det tutiska partiet som hade en strävan efter att Rwanda skulle bli självständigt. Det andra partiet var Parmehutu som strävade efter Hutuernas frigörelse. Belgien som självklart ville kontrollera landet, gjorde en helomvändning och allierade sig med Parmehutu som inte hotade deras ställning i landet.

__________________________________________________________________________________________
1 http://sv.wikipedia.org/wiki/Rwanda Se artikeln ”Rwandas historia”
2 http://www.mimersbrunn.se/arbeten/9170.asp Artikel ”Folkmordet i Rwanda”
3 http://www.mimersbrunn.se/arbeten/13449.asp Artikel ”Rwanda - Kvinnornas kamp för ett jämställt Afrika” underrubrik 1:2 bakgrund
4 http://www.levandehistoria.goteborg.se/files/Hur_kunde_det_h%C3%A4nda.pdf Artikel ”folkmordet i Rwanda” underrubrik ”Massmord har utförts”.

5 År 1959 var det dags för val i Rwanda. Parmehutu vann valet och inrättade självklart deras politik i landet. Hutuerna som självklart var frustrerade och missnöjda med att ha levt i förtryck i flera år behandlade tutsierna precis som dom själva blivit behandlade. Redan samma år som Parmehutu tog över makten dödades 20 000 hutuer och 200 000 tutsier tvingades fly från landet för att överleva. 1962 lämna Belgien landet och Rwanda blev självständigt. Precis efter självständigheten inrättar Parmehutu en enpartistat som var uppbyggd på partiets ideologi. 6 Detta innebar att endast Parmehutu hade makten i landet och politiska motståndsorganisationer som tex. UNAR var mer eller mindre olagliga. 7 Många av de tutsier som flydde begav sig till det närliggande landet Uganda. Där bildades år 1985 en tutsidominerande rebellrörelse som kallade sig själva för Rwanda Patriotic Front (RPF). RPF krävde rättigheter för tutsierna i Rwanda och att flyktingarna som befann sig i Uganda skulle ha rätt att återvända till sitt hemland igen. I Oktober 1990 invaderade RPFs styrkor Rwanda. Parmehutu ansåg att tutsierna invaderade landet endast för att ta tillbaka sin makt och överlägsenhet. President Juvénal Habyarimana reagerade på så sätt att han straffade alla hutuer och tutsier som var misstänkta för samarbete med invasionen. Detta ledde till ett krig mellan RPF och Parmehutu. Det internationella samfundet fruktade att detta skulle kunna leda till ett folkmord och fick båda parterna att underteckna ett fredsavtal år 1993. Under dessa år sändes hemsk propaganda som hetsade mot tutsierna. Vid det här läget skulle man skämmas om man var tillsammans med tutsierna, dom var bara kackerlackor som snart skulle förintas med machetes.

1:3 Året är 1994
8UNAMIR (United Nations Assistence Mission For Rwanda) var FN: s tillordnade fredsstyrka. UNAMIR fick kännedom om folkmordet i Rwanda i januari 1994, alltså 4 månader innan folkmordet bröt ut. Man bad om vapen för att ingripa. Men förslaget avböjdes eftersom många länder ansåg att man inte skulle involvera sig i vad som hände i landet. Den 6 april 1994, skjuts ett plan ner över Kigalis flygplats. Planet är på tillbaka väg från fredsförhandlingarna i Das es Salaam i Tanzania. På planet befann sig en mycket viktig man, nämligen Burundis president.

___________________________________________________________________________
5 http://sv.wikipedia.org/wiki/Folkmordet_i_Rwanda Se huvudartikel ”Folkmord i Rwanda” underrubrik ”kolonisation till självständighet”.
6 http://sv.wikipedia.org/wiki/Enpartistat Artikel ”Enpartistat
7 http://www.sdn.upplands-bro.se/broskolan/skoltidning/bront0648-filer/page0011.htm Se artikel ”under ytan”
8 Filmen ”Hotel Rwanda”

Vilka som lyckades döda presidenten är fortfarande oklart men många påstår att det var RPF. Bara några få timmar efter presidenten störtat inleddes folkmordet, som länge varit planerat. Belgien sände in FN trupper, men efter att 10 belgiska soldater mördats, valde man att dra tillbaka sina trupper. Endas 260 soldater befann sig i landet när folkmordet pågick som värst. De utländska soldater som kom till landet hade nu endast bara en enda uppgift, att hjälpa sina egna medborgare att ta sig ur landet. Från den 7 april 1994 och tre månader framåt lyckades hutumilisen, Interahamwe, mörda närmare en miljon tutsier och hutuer (som skyddade tutsier).


Analys
Orsaken till att folkmordet över huvudtaget bröt ut var de kraftiga klasskillnader som Belgien skapat. Man rörde till det bland folkgrupperna och prioriterade dom ena högre än dom andra. Ett stort ansvar ligger också hos FN. Eftersom Rwanda under Belgiens tid var ett NF-mandatområde (NF = föregångaren till FN) hade även FN ett ansvar att avböja gruppindelningen. FN som påstår att de strider för världsfred, hade vetskap om att det planerades ett folkmord redan fyra månader innan det inträffade. Man valde ändå att inte gå in och stoppa folkmordet. FN har ett ansvaret att se till att sånt här inte sker. Men på den tiden ansåg västvärlden att varken svarta eller Rwanda i sig var värt att rädda. Ibland skäms jag över att bo här. All kritik till västvärlden och FN för att de inte ingrep i tid eller under själva konflikten.

Att någon människa kan döda någon annan så brutalt är svårt att förstå. Men på något vis kan jag ändå förstå att detta skedde. Dom stred för att få rättvisa och kanske var det här det enda sättet att få det på. Självklart är inte det en andledning till att döda, men när propagandan är så påtaglig och grupptrycket så enormt, är det nog svårt att ställa sig utanför den gemenskap och samhörighet som hutuerna hade. Ställde man sig på fel sida, tillhörde man längre inte samhället. Hutuerna hade inte haft makt på flera år. Allt gick för snabbt. Hämnden är ljuv, som man brukar säga. Hutuerna var frustrerade, deras tidigare vänner ansågs nu vara fiender, fiender som hade gjort något oförlåtligt, fiender som skulle straffas.

Varför FN valde att inte lägga sig i konflikten berodde på att FN:s säkerhetsråd, Kina, USA, Frankrike, Storbritannien och Ryska federationen (före detta Sovjetunionen), har vetorätt i alla FN:s beslut. Säkerhetsrådets främsta uppgift är att upprätthålla internationell fred och säkerhet. Alltså om länderna fattar ett gemensamt beslut om att inte ingripa i ett land så blir resultatet detsamma.
På den tiden var varken Rwanda eller svarta människor prioriterade. Jag anser att vi i västvärlden är skamliga. Vi hjälper inte andra, så länge det inte gagnar oss. Tyvärr är det nog så ännu idag. Det är bara att vända blicken mot USA som gick in i Irak. Av vilken andledning? Inte för att skapa fred och föra civilt folk i säkerhet i alla fall, utan för olja. Skamligt! Vi i Sverige och alla andra länder, framförallt i Europa, som inte har makt, har inte mod att kritisera stormakterna. Vi är rädda om våran position i världen. Säger vi emot kanske vi blir bojkottade genom ekonomiska bestraffningar.

Terrorism, ett kraftigt ord som är väldigt svårt att definiera. En terrorist är för mig någon som är kapabel till att göra allt i sin makt för att få sin röst hörd. Sen om det innebär att man måste döda civilt folk och hota omgivningen har ingen större betydelse. En beskrivning som faktiskt passar ganska bra in på hutu of Rwanda. Innan jag började med den här rapporten ansåg jag att hutu of Rwanda var frihetskämpar. Men efter en noggrannare undersökning har jag ändrat min uppfattning. Hutu of Rwanda är enligt mig definitivt terrorister. Att deras bakgrund varit tuff har ingen som helst betydelse, på det sättet som dom fick sin röst hörd är oacceptabelt. Frihetskämpar strider för sin frihet och endast det. Hutu of Rwanda stred förvisso om sin frihet men också för att få sin hämnd. Frihetskämpar för mig är organisationer som genom politik får makt. Det känns orimligt att det skulle vara acceptabelt att döda civilt folk för att föra fram sitt budskap.Sammanfattning
Min utgångspunkt från rapporten var att ta reda på följande. Hur kunde hutuerna utföra ett folkmord mot sina egna invånare? Vad var orsaken till att detta skedde? Varför blundade omvärlden? Anses hutu of Rwanda vara en terrorgrupp eller ett gäng frihetskämpar som sökte efter jämställdhet i sitt eget land? Hutuerna kunde utföra detta på grund av att ...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Folkmordet i Rwanda

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Albin Regnström 2018-01-29

    Thx bro

Källhänvisning

Inactive member [2008-05-26]   Folkmordet i Rwanda
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=10019 [2020-08-07]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×