Sovjetunions liv efter 1945

6420 visningar
uppladdat: 2008-05-26
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
I livet i den sovjetiska staten efter seger i det Andra väldskriget och om överlämnande av Japan den 3 september 1945 började en ny fas. År 1945, i folkets seger har väckt hopp om ett bättre liv, en försvagning av den totalitära staten trycker på person. Öppnar potential för förändring i det politiska systemet, ekonomin och kulturen. "Demokratiska momentum" krig dock konfronteras hela styrke system som hade skapats av Stalin. Systemets ställning inte bara har försvagats under krigsåren, men verkade vara ännu mer stärkt i den efter andra perioden. Även seger i kriget självt identifieras i massan medvetande med seger för den totalitära regimen. Kampen för demokratiska och totalitära tendenser i dessa omständigheter blev ett ledmotiv i samhällsteknik
Sovjetunionen var ett segerrikt, men helt söndertrasade landet. För att vinna det största i historien om kriget, var tvungen att ådra sig förluster som översteg fienden förluster och allmän förlust av varje nation i varje krig.

Under arbetet har jag granskat det material av olika författare - inte bara vår uppfattning av historiker, utan också det arbete som utländska forskare.

Boken är den engelska historikern Geoffrey Hosking "History of Sovjetunionen. 1917-1991 "-

Den lärobok "History of the USSR" (skrivet på 1990 under ledning av VP Ostrovsky) - det första officiella utbildningshandbok era började "omstrukturering" som öppet publiceras lite kända händelser i vår historia, främst Sovjet.

Den seger över fascismen kostade Sovjetunionen dyrt. Militär orkan härjat i flera år över de centrala områden i de mest utvecklade del av Sovjetunionen. Den slag kom merparten av den industriella centra i den europeiska delen av landet.I elden av krig var och alla större breadbasket - Ukraina, norra Kaukasus, en stor del av Volga. Har förstörts så mycket att återuppbyggnaden kan ta många år och till och med årtionden.
Kriget förvandlades till Sovjetunionen enorma mänskliga och materiella förluster. Kriget hävdade nästan 27 miljoner liv. Det var förstörd 1710 städer, förstördes 70 tusen byar, blåsas upp och bort från ordning 31850 anläggningar och fabriker, gruvor 1135, 65 tusen км av järnvägslinjer. Sown område minskade med 36,8 miljoner hektar. Landet har förlorat omkring en tredjedel av den nationella rikedomen.

I övergången från krig till fred står inför frågor om hur kan man ytterligare utveckla dess ekonomi, dess struktur och ledningssystem. Detta omfattades inte bara av omställning av militär produktion, men också om att behålla den nuvarande modellen av ekonomin.
Efterkrigsproblemen, typ av arbete som krävs för att omstrukturera statliga organ för att lösa två motstridiga mål: att omvandla de stora militärindustriella komplexet, som uppstod under kriget, med målet att snabba moderniseringen förvaltning, inrättande av två helt nya vapensystem, att garantera landets säkerhet - kärnvapen och deras sätt att osårbar Leveranstid (ballistiska robotar). Arbetet blev ett stort antal enheter att delta i tvärvetenskapligt inriktade program. Det var en kvalitativt ny typ av regeringen, men inte så mycket förändrat strukturen på hur många funktioner. Dessa förändringar är mindre synliga än strukturell, men staten har ett system och processen är det inte mindre viktigt än struktur.
I början efterkrigssituation år av sovjetiskt arbetskraft lite människor än chrezvychayschiny skilde sig från det militära. Den ständiga bristen på produkter (Kort eller talong systemet avskaffades endast 1947), hårt arbetande och levnadsvillkor, hög sjuklighet och dödlighet hänföras befolkningen så att bara den länge efterlängtade freden har kommit och livet är på väg att komma tillbaka till det normala. Detta utesluter dock inte att ske.
Enorma förluster i kriget lett till brist på arbetskraft, vilket i sin tur lett till ökad omsättning, eftersträvas till bättre arbetsvillkor.
För första gången på många år efter kriget, en trend mot ökad användning av vetenskapliga och tekniska utvecklingen på arbetsplatserna, men det visade sig främst i företag, bara det militärindustriella komplexet (MIK), som började i en "kalla kriget" var att utveckla kärn och termokärn vapen , Det nya robotsystem, nya modeller av tank och luftfartygsprodukter engineering.
Tillsammans med prioriteringen av utvecklingen av MIK också bil teknik, metall, bränsle, energi, industri, utveckling, som ägde 88% investeringar inom branschen. Lätt industri och livsmedel fick samma som tidigare, finansiering som övrig (12%) och, naturligtvis, uppfyller inte ens de minsta behoven hos befolkningen.
I drygt 4 år - en femårsplan (1946-1950''''s.) Har blivit rehabiliterade och åter byggdes 6200 stora företag. År 1950, enligt officiella uppgifter, industriproduktion överskridits före kriget satser med 73% (som i den nya sovjetiska republikerna - Estland, Lettland, Litauen och Moldavien - 2-3 gånger). Men här fanns också med reparationer och produkter för gemensam sovjetisk östtyska företag.
Den främsta skaparen av obestridlig framgång var den sovjetiska folket. Hans enorma ansträngningar och uppoffringar, liksom hög mobilisering kapacitet politisk modell av ekonomin har uppnåtts, det verkade omöjligt ekonomiska resultat. Men dess roll har också spelat en traditionell politik för omfördelning av medel från ljus-och livsmedelsindustrin, jordbruket och sociala området till förmån för den tunga industrin.
Ekonomin snabbt tar fart i sin utveckling. Markant ökade verkstadsprodukter, ökade olja, gas, kol och andra råvaror. Betydligt ökad produktion av stål, Nonferrous Metals, gjorde ett steg framåt produktionsteknik. Påtagliga framsteg i återuppbyggnaden av ekonomin har uppnåtts ännu under de första åren efter kriget

År 1950 var det officiellt meddelat att den femårsplan färdig tidigare än planerat.
Allt gick som det var planerat enligt Stalins 5 års plan, men våren 1953 i mars avled Stalin och det blev frågan vem som skulle ta hans plats ?
Men under tiden fanns en ganska god dominerad sovjetisk politik som vill ändra syn på politiken och det var Nikita Chrusjtjov.Hans politik var att öka tillgången till konsumentsvaror, decentralisera makten över den ekonomiska planeringen och lätta upp den politiska riktningen och inte mins att utrikespolitik skulle gå i samlevnad med västmakterna, Chrusjtjov räknade sin politik som den nya Generationen .
Chrusjtjov hade lyckats med sitt mål att inta maktens plats, genom starka kritiseringar mot Stalins politik och i synnerlighet de brutala utpresningarna på en av de partikongressen.
Det fanns en stor problem i landet som ingen hade märkt inte förran hösten 1953, när nämligen jordbrukets dåliga avkastning som visade att jordbruket i sovjet har producerat mindre spannmål och kött än det har producerats före 1917. Samtidigt blev befolkningen allt större och större, så Sovjet stod inför en stor livsmedelskris.
Chrusjtjov lade alla sina krafter för att lösa den kommande kris, så han började odla outnyttjat jord i Södra sibirien och Kazakstan.
Men hur än Chrusjtjov försökte Sovjet undkom inte kris så han var tvungen att köpa spånnmål från nordamerika år 1963.
Dettaköpa gav en stor forlust av Chrusjtjovs prestige i hans politik. Det dröjde inte länge att Chrusjtjov blev avsätt från makten och blev pensionerad , det hände i oktober 1964.
Chrusjtjov ersättare blev Leonid Bresjnev som satt i makten i en lång period i tjugo år.
Bresjnevs politik dominerade på det fanns inga tecken på politisk eller kulturell töväder i landet. Dem män som ifrågasatte systemet dömdes till straffarbete, förvisades från hemorten eller blev tagno in på mentalsjukhus och räknades som psykisk instabilla.
Under 1970 talet den tunga industrin som växte under 1960 har stagnat under 70 talet, utveckligen av teknologi blev allt lånsammare om man ska jämföra den med väst.
Produktionen av livsmedelsvaror blev allt minre trots att en fjärde del av landets befolkning var sysselsatta inom jordbruket om man jämför den med väst då där produktionen gick bara på fyra procent. Trots stora summor avsattes för jordbruket modernisering ändå stod mödrar i livmedelsköer.
I slutet av 1970 visade beräkningar att Sovjets levnadsstandarden var nästan hälften av den som var i väst.

Efter lång och svår tid med Bresjnev fanns det en man som trodde att det går att förändra Sovjet och hans namn var Michail Gorbatjov.
Gorbatjov kom till makten i mars 1985 genom det tredje maktskiftet i Kreml på tre år.
Gorbatjov ville förändra systemet inifrån. Han sammanfattade sitt reformsprogram med två ord:PERESTROJKA (ombyggnad) och GLASNOST ( öppenhet).
Gorbatjovs politik gav resultat i senare tiden, efter Gorbatjovs kommande till makten Sovjet blev ett öppet samhälle, alla fånger som var inlåsta i fängelser och mentalsjukhus blev släppta.
Folket fick tala öppet om landets polotik, och nya folkliga organisationer blev allt mer välkommna, så det ledde till att från 1990 års val var kommunistpartiet inte det enda pratiet man kunde rösta på.
Det blev allt sämre och sämre med (Ombyggnad) det ledde till att centralplaneringen skulle inskränkas och företagen självständigt ta ansvar för sin planering och inköp och prissättning.

Men det gav inga resultat till att Sovjet skulle göra framsteg, det blev tvärtom produktion sjönk och köerna bara växte.
Staten forlorade stora skatteintäckter så det bestämdes att trycka mer sedlar som ledde en stor inflation som blev en stor mot sovjetiskfolk.

Alkoholism och korruption växte allt mer i omfattnig. Det blev så att Gorbatjov lyckades riva sönder gamla ineffektiva strukturer men hade svårt ensam att bygga upp den nya fungerande strukturer. Maktens auktoritet blev undergrävd och anarki hotade allt mer.

Men det var inte dem dåliga saker som Gorbatjov tog med sig utan , han förändrade syn på USA från sovjetisk sida samtidigt långsamt men ändrades syn på sovjet från väst.Tack vare Gorbatjov rivdes den världkända Berlin muren som byggdes under Chrusjtjovs regering, Östtyskland (DDR) och Västtyskland (FRG) slöts ihop.


Min åsikt

Hela Sovjet var hård skadad efter andra världskriget men byggdes upp snabbt tack vare Stalins fem års planering, sovjets folk och deras kärlek till sitt fosterland. Viss folk arbetade helt gratis för si...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Sovjetunions liv efter 1945

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2008-05-26]   Sovjetunions liv efter 1945
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=10014 [2021-04-19]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×